На 26 септември отбелязваме европейския ден на езиците. Празникът е обявен от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 г.
Целта на европейския ден на езиците е да се повишава осведомеността за използваните в Европа езици, да се насърчава културното и езиковото многообразие и да се стимулира изучаването на чужди езици през целия живот.
В ЕС има 24 официални езика, около 60 регионални и малцинствени езика и повече от 175 езика на мигранти. 
Поне половината от населението в света пък говори или разбира два или повече езика.
Английският е най-изучаваният чужд език в 28-те държави от ЕС, показват данни на Евростат за 2012 г.
Английски учат 97,1% от децата – много повече от учещите френски (34,1%), немски (22,1%) и испански (12,2%).
Важността на английския като чужд език в ЕС се потвърждава и от лидерството му в почти всички държави.
В България процентът на учещите английски е по-нисък – 86,2%.
Френски учат повече от половината деца в Люксембург, Кипър, Румъния, Италия, Ирландия, Холандия и Португалия. В България за 2012 г. процентът им е 3,3.
Почти половината деца в Люксембург, Дания, Полша, Холандия, Словакия учат немски. В България процентът е 7,9.
Учещите испански са се увеличили или поне са останали същия брой за всички държави.
Европейската комисия разработва политики за изучаване на езици в Европа като част от своята цел за усъвършенстване на езиковите умения в Европа, по-специално посредством
изучаването на поне два чужди езика от много ранна възраст. 
„Многоезичието и езиковото многообразие са част от ДНК-то на Европейския съюз. Нашите езици са неразделна част от културното ни наследство и от нас самите.
Европейският ден на езиците е възможност за хората да открият, че
изучаването на езици е забавно и никога не е твърде късно да започнеш.
Многоезичието може да отвори вратата към намиране на работа и нови приключения.
„Еразъм+“, новата програма на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, ще даде възможност на 4 млн. души да учат, да участват в стажове, да преподават или да работят като доброволци в чужбина, а усъвършенстването на езиковите умения е една от големите ползи от нея“, казва Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.
Програма „Еразъм+“ ще разполага с бюджет от почти 15 млрд. евро, което е с 40% повече в сравнение с предишния бюджет. За първи път ще се предлага безплатна езикова помощ по интернет за всички участници в дългосрочна мобилност (поне 2 месеца в чужбина). Тя ще бъде по английски, френски, немски, испански, италиански и нидерландски език. Това са езиците на преподаване или работните езици за повече от 90% от всички студенти, стажанти, млади доброволци и други, които учат или стажуват в чужбина.
От участниците ще се изисква да оценяват своите езикови умения преди и след престоя си в чужбина.