Friday, 31 October 2014

1 ноември - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!

ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ

Навън е нощ, звезди потрепват в мрака,
а купчина тетрадки още чака.
В очите от умора зачервени,
надвесени над букви разкривени,
оглеждат се душите детски, чисти,
излети върху снежнобели листи.
И пак с любов разгръщат две ръце,
тетрадка не – разтворено сърце
и сякаш между белите листа
е сбрано всичко ценно на света.
Душата преизпълнена следи,
кое дете как думите реди,
и грешките внимателно поправя,
но винаги на всеки подарява,
в оценката по мъничко отгоре,
с едно сърце за всекиго отворено.
А щом те срещне утре изгрев нов,
ще даваш пак от своята любов
на палавници с рошави главици
и на девици – стройни хубавици.
И ще ги учиш с дух и светлина
на разум, мъдрост и човещина.
И нека път поели към света,
успеят да запазят любовта!
Където и да идат след това,
докрай да пазят твоите слова,
що с обич вложи в техните сърца!
Защото те са твоите деца!

ВЕСЕЛ ПРАЗНИК!


ЧЕСТИТ ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ
МИЛИ УЧИТЕЛИ

ОБИЧАМЕ ВИ
от всички нас
екипа на издателство”Express Publishing”

Wednesday, 29 October 2014

ОДОБРЕН Е ДВУГОДИШЕН ПЛАН ПО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ


Правителството прие Национален план за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020). Стратегията беше приета в средата на тази година и определя рамката на държавната политика за образование и обучение и за професионално развитие на педагогическите кадри, задава модел на цялостен подход и на политики за подобряване качеството на образованието в страната, създава условия за повишаване на авторитета и социалния статус на учителите.
Одобреният днес план обхваща периода до 2016 г. включително и в него са посочени отговорните институции за изпълнението на мерките, източниците на финансиране и очакваните резултати. Заложените дейности са свързани с въвеждането на единна система за контрол на качеството при подготовката и продължаващата квалификация на педагогическите кадри. Предвидена е система за контрол на качеството на труда, на професионалното и на кариерното развитие, водеща до диференцирано заплащане на педагогическите кадри. Учителската професия се включва в списъка на регулираните професии в България.
Изпълнението на плана ще допринесе за реализирането на реформа, която обхваща целия времеви диапазон от кариерното консултиране на завършващи ученици през университетското обучение на студентите по специалностите „Педагогика” и „Педагогика на обучението по...”, мерки за професионално израстване на учители, продължаващата квалификация на педагогическите кадри.

Monday, 27 October 2014

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
ОБЛАСТНИЯТ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.10.2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА В ЕГ „ПЛОВДИВ”, ГР. ПЛОВДИВ /АДРЕС: БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" 123 /
МОЛЯ ВАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ ЗАЯВЕНИТЕ ОТ ВАС УЧАСТНИЦИ ДА СЕ ЯВЯТ НА 30.10.2014 Г., ЧЕТВЪРТЪК, В 9.30 ЧАСА ПРЕД ВХОДА НА ЕГ "ПЛОВДИВ".
ЖЕЛАЯ УСПЕШНА СЕДМИЦА!

КАТРАНДЖИЕВА, ПЕТЯ
Старши експерт по чуждоезиково обучение

СЪВЕЩАНИЯ С УЧИТЕЛИТЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИРегионални съвещания с учителите по чужди езици ще се проведат в кинозалата на ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив /адрес: бул. „България” 121/, при следния график:
на 05.11.2014 г., сряда, от 14.00 часа - за учителите по руски език;
на 05.11.2014 г., сряда, от 15.30 часа - за учителите по немски език;
на 06.11.2014 г., четвъртък, от 14.30 часа - за учителите по английски език - по един представител от училище, поради ограничения брой места в залата.

Tuesday, 21 October 2014

На вниманието на онези,които работят с деца със СОП


Бихме искали да предложим на Вашето внимание няколко кратки онлайн обучителни модула за подкрепа в училище деца с обучителни трудности, разработени от нашия екип.

Модулите можете да намерите тук, за да ги разгледате, ще ви е нужно време, около 40 минути общо:
Молим ви любезно, след като ги направите, да ни дадете обратна връзка, доколко полезна е била информацията, която сте получили. Обратната връзка ще е изключително ценна за нашия екип, можете да я попълните тук:
https://docs.google.com/a/cie-bg.eu/forms/d/1dFL3G0WNaLyzcGsR9AxIKHyuLqvSExoATJnRWqdrJrA/viewform

Предварително ви благодарим за желанието да подобрявате знанията и уменията си като педагози.
Lilia Krasteva
Project Coordinator

T:
+359 28702063 | M: +359 883431575
W: www.cie-bg.eu |www.slanchica.com
   
www.index-priobshtavane.eu | www.imalinasilie.net
A: 114 Vasil Levski Blvd., Sofia 1527, Bulgaria   
     Facebook
|
You Tube

Предложение

Колеги, представям на Вашето внимание предложението на нашите стари партньори, Колежи Дога от Истанбул.


                                                                            


-MBA Digital Explorer Edition
with students for students
SOU Sveti Sofrony Vrachanski, Plovdiv Bulgaria

2014-2015

Дата на предложението: 10 октомври, 10, 2014

ПРЕГЛЕД

Колежи Doga с удоволствие подават това предложение за  t-MBA Digital Explorer Edition до СОУ „Св.Софроний Врачански“, Пловдив , за да ги подпомогнат в постигането на целта им да въведат електронния вариант  на t-MBA в училището си,като им дават достъп до онлайн платформата. До пионерното издание ще има достъп  само избрана група от училища,с които Doga и t-MBA са си сътрудничили.

t-MBA Digital  е онлайн, ангажираща и персонализирана обучителна платформа за развиване уменията на 21-ви век. Досега е била приложена при  7,000 ученици в Турция при партньорството на много училища по света. Нашите усилия са насочени изцяло към усъвършенстване обучението на учениците чрез удобство, точност на поръчките и своевременна доставка.

Образователна цел.

Като акредитиран от  EdExcel модел, t-MBA ( MBA за тийнейджъри), е доказал възможностите си за осигуряване на умения за 21–и  век чрез бизнес и технологично ориентирани образователни практики за учащите от среден и горен курс.

Ползите от  t-MBA

-         Международна акредитация EdExcel : След завършване на  t-MBA Digital, ученикът получава акредитирана за EdExcel качество t-MBA Digital диплома, която удостоверява качественото образование,който той е получил. *t-MBA дипломата, акредитирана от  EdExcel има допълнителна цена за отделния ученик/на ученик/.Моля,вижте предложението на последната страница.

Отстъпки за обучение: t-MBA Digital Diploma осигурява отстъпки, университетски курсове и още много други ползи в партньорските ни университети в Истанбул, Лондон, Ню Йорк и Дубай.
........................

Съдържание
t-MBA Digital се състои от 6 нива,всяко от които се състои

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Mission:
Mission:
Mission:
Mission:
Mission:
Mission:
Beijing
New York
Singapore
Amsterdam
Dubai
Istanbul
Човешки ресурси
Маркетинг
Управление на пари и финанси
Предприемачество и иновации
Управление и организация

Икономика
Международни отношения


от курсов материал за следните предмети.
·        Човешки ресурси: The students learn how to prepare a curriculum and processes of employment and to be employed with applied methods in the Human Resources course. To name a few key topics within this course, the students will learn about the effect that body language has when interacting with others as well as the different theories and leadership styles.

o Chapter 1: Human Resources Management And Planning 
  o Chapter 2: Organizational Structure And Communication 
o Chapter 3: Leadership, Management And Motivation

o  Chapter 4: Corporate Culture And Employer Employee Relations

·        Икономика: In the Economy course, the student learns the basic concepts of world economics like inflation, GDP, national revenue, and supply and demand. He/she interprets the current developments in the view of such information.

o  Chapter 1: Aim of Economics

o Chapter 2: Market Mechanism: Demand Supply & Price Making 
o Chapter 3: Economic Growth National Economic Performance


·        Маркетинг: Through the marketing course, the student learns the basic concepts of the marketing with applied samples and current methods. He/she gains the ability to interpret the samples in the view of such information and how to gain market share by applying different marketing strategies.

o Chapter 1: Role of Marketing o Chapter 2: Marketing Planning o Chapter 3: Marketing Strategy

o  Chapter 4: Other means of Marketing

·        Управление на пари и финанси: In the Money and Finance Management course, the student analyzes the relevant dynamics of the production and cost cycle of a firm amongst other financial elements such as budgeting.

o Chapter 1: Introduction To Money Management o Chapter 2: Financial Forecasting and Business o Chapter 3: Business Accounting

o  Chapter 4: Financial Resources

·        Предприемачество и иновации: Thanks to the Entrepreneurship and innovation course, the student learns about the entrepreneurship culture, and development of business projects.

o Chapter 1: What Is Entrepreneurship and Innovation? o Chapter 2: Starting A Small Business
o  Chapter 3: Creating A Business Plan

·        Управление и организация: In the Management and Organization course, the student learns the basic concepts of meeting management, organizational structure and experiences the relevant processes through applied methods.

o  Chapter 1: Business Management and Organization

o Chapter 2: Objectives, Stakeholders and the External Environment o Chapter 3: Organizational Planning and Decision Making
o  Chapter 4: Growth and the Impact Of Globalization

·         Международни отношения: In International Relations, the student recognizes the basic concepts, disciplines, branches and sub-branches, basic theories, as well as the types of relations of international actors.

o Chapter 1: International Relations Introduction and States o Chapter 2: Non-States

o Chapter 3: Intergovernmental Organizations (IGOs) o Chapter 4: Problems and Challenges