Saturday, 29 November 2014

Закони на Паркинсон


През 50-те години на ХХ век историкът и сатирикът Сирил Норткот Паркинсон формулирал в своите книги и статии редица емпирически наблюдения за организацията на труда и държавното управление, известни като „ законите на Паркинсон „. Най-известен от тях е твърдението: „ всяка работа използва цялото време, отпуснато за нея“.I-ви закон: „Работата се разраства до запълване на наличното време.“
II-и закон: „Разходите се дигат за да поемат приходите.“
III-и закон: „Разрастване означава усложняване, а усложняване упадък.“
IV-и закон: „Броят на хората в работна група нараства независимо от количествотона работата за вършене.“
V-и закон: „Ако има начин да се забави решението на важно решение, чиновникътвинаги ще го намери.“
Закон на мълчанието: „Прогресът на науката се променя обратно пропорционалнона броя на публикувани списания.“
Закон на забавянето: „Забавянето е най-смъртоносната форма на отказ.“
Закон на данните: „Данните нарастват до запълване на капацитета на носителя на данни.“
Закон на оперативките: „Времето прекарено в съвещание относно даден проблем е обратно пропорционално на стойността му.“
Закон на хиляда: „Фирма с повече от хиляда служители е самозадоволяваща сеимперия, създаваща толкова много вътрешна работа, че впоследствие да не се нуждаеот договори с външния свят.“
Закон на госпожа Паркинсон
„Вълнение, възникнало от напрежение се разширява до запълване на всички мисли, от къде се пренася върху всички хладнокръвно мислещи.“