Saturday, 28 February 2015

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

Скъпи колеги, радвайте се на добро здраве и настроение!

Wednesday, 25 February 2015

Отново за новия закон

Създава се нов тип училище – обединено, целодневно обучение до завършване на основно
04d1b414859ef4d40987fd4cfe0da3f8
Национално външно оценяване и в 10 клас. Това предвижда законопроектът за училищното образование. Освен след 4-и и след 7-и, учениците ще решават национални тестове и след 10 клас, когато ще се завършва първа гимназиална степен. Тези, които желаят да продължат във втора и да се дипломират, ще трябва да се явят на матура в 12 клас. За учениците от професоналните гимназии за втори задължителен зрелостен изпит ще се счита държавният по специалността.
Началното образование е до 4 клас, а основно ще се завършва вече в 7-и, а не 8-и. В зависимост от възможностите на училището и желанието на родителите, държаата ща осигурява целодневно обучение до 7 клас включително, като превенция за отпадане от клас и оползотворяване на свободното време.
Създава се нов тип училище – обединено, от 1 до 10 клас. Идеята е да се улеснят дацата и родителите от малките населени места или финансово затруднените да учат в родното си място. Този тип школа ще могат да осигуряват и професионална подготовка. Законът дава възможност на заварените общински основни да се преобразуват по решение на съответния общински съвет.
На професионалните гимназии и училища се дава възможност да обучават по модела на немската дуална система, да осъществяват профилирано обучение във втори гимназиален етап. В 11 и 12 клас учениците ще учат и работят в реална бизнес среда, за да са в крак с новостите.
Профилираната подготовка също се добива във втората гимназиална степен. Езиковите гимназии се запазват, но изискването е в 9 и 10 клас поне три учебни предмета да се изучават на съответния чужд език.
Другата новост касае автономията на училищата, които занапред могат да разработват учебни планове и да разпределят учебната програма в зависимост от потребностите на учениците си. Системата на делегираните бюджети се запазва, като се въвежда разпореждане за прозрачност и отчетност.

Синдикални

5.5 млн. спестени пари от пловдивските училища и детски градини

 

Янка Такева скастри директори за учителските заплати
Педагозите взимат средно 796 лева на месец, СБУ иска завишение с 10 на сто от 1 септември
Директори на училища и детски градини от областта обсъждаха делегираните бюджети в "Тримонциум".Директори на училища и детски градини от областта обсъждаха делегираните бюджети в „Тримонциум“.

„Държите учителите с ниски заплати, а трупате огромни преходни остатъци за капиталови ремонти, които са работа на общината и държавата. Това не е правилна политика, защото единният разходен стандарт за издръжка на ученик се дава за отопление, осветление, за заплати и диференцирано заплащане. Всичко друго е нарушение на финансовата дисциплина”. Това заяви днес в Пловдив председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева на обучение с директорите на училищата и детските градини от областта. Такева скастри присъстващите директори, че са допуснали 5.5 млн. лева преходен остатък от миналата година само в Пловдивско. Непохарчените пари за страната са 78 млн. Рекордьор за града на тепетата е училище, декларирало половин милион преходен остатък, заяви синдикалният лидер, но не поиска да посочи името му. Другите суми варирали от 130 до 240 000. Фрапиращи случаи имало и в някои детски градини с по 60-70 000 непохарчени лева. Според Такева или децата не са били хранени качествено или е удряно в грамажа, за да се отчитат подобни огромни суми.
„Защо лишавате колегите от увеличение на заплатите. Вижте другите сектори. Ако искате с нашите преходни остатъци да захранваме здравеопазването – продължавайте така. Във вътрешните правила за формиране на работните заплати е казано, че преходният остатък не може да е повече от 4%. Когато икономисвате от месечни възнаграждения, лишавате държавата от възможността да дава за образование. Когато отида да преговарям за повече пари, от финансовото министерство веднага ми вадят справката колко милиона не сме успели да похарчим. Сами си подливаме вода”, коментира Такева. Тя посъветва директорите да кандидатстват за целеви средства, вместо да икономисват.
Средната работна заплата за педагозите в страната е 796 лева, която е под средната за страната, а за непедагогическия персонал – 513. В тези суми не са включени допълнителните възнаграждения и диференцираното заплащане.
Пред „Уча в Пловдив” Янка Такева заяви, че Синдикатът на българските учители е направил разчети за увеличаване на работните заплати от 1 септември. Според СБУ завишението е напълно реално,  защото с 52 млн. лева са увеличени единните разходни стандарти по видове учебни заведения и професионални направления.  Става дума за не по-малко от 10 на сто увеличение на началните основни работни заплати по степени- младши, старши, главен, зам.-директор и директор.
В проектозакона за училищното образование СБУ предлага условно постоянните разходи да се финансират целево от републиканския бюджет.
Директорите, от своя страна, контрираха, че ако не икономисват, нямат шанс за по-кардинални ремонти или модернизация на базата, а има училища, които са без физкултурни салони от години и никой не решава проблема им.

Какви са възможностите за пенсиониране на учители по действащото към 01.01.2015 г. законодателство?При условия на Учителския пенсионен фонд
Право на пенсия по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО, според който:
 • До 31 декември 2020 г. включително, учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете (ал. 1).
 • На лицата по ал. 1 се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 (ал. 2).
 • На учителите, които са придобили право на пенсия при условията на ал. 1 и се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ и добавка от учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на пенсия по ал. 1 (ал. 3).
 • На учителите, които имат изискуемия по ал. 1 учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3. След навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 пенсията се изплаща за сметка на фонд „Пенсии“ (ал. 4).
 • Годишният бюджет на Учителския пенсионен фонд се приема със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година като приложение към него (ал. 6).
 • В случай че законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година не бъде приет от Народното събрание до началото на бюджетната година, приходите на Учителския пенсионен фонд се събират и разходите се извършват съобразно действащата нормативна уредба (ал. 7).
 • Лицата, които заемат учителски длъжности, и зачитането на осигурителния стаж за учителски по смисъла на този кодекс, се определят с наредбата по чл. 106 (ал. 8).
 • http://www.pedagozi.bg/novini/kakvi-sa-vzmozhnostite-za-pensionirane-na-uchiteli-po-deystvashchoto-km-01012015-g 

Monday, 23 February 2015

МОН ОБЯВИ 2 МАРТ 2015 ГОДИНА ЗА НЕУЧЕБЕН ДЕН

На основание  чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, Заповед № 09-1873 от 12.12.2014 г. на МОН и Решение № 748 от 5.11.2014 г. на МС за разместване на почивните дни през 2015 г., министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев издаде заповед, с която определя 2 март 2015 г. за неучебен ден за учениците на територията на Р България.
На същото основание министърът определя 21 март 2015 г. за учебен ден за всички училища в страната.

Saturday, 21 February 2015

Фестивал на видео филми, създадени от ученици на нашето училище

Всички филми трябва да отговарят на следните критерии:
 -  продължителност  -   до 5-10 мин
 -  да не са проява на дискриминация и не съдържат уронващи достойнството текстове и снимки.

Следете за съобщения относно сроковете, които ученическият съвет ще обяви! Приемат се предложения за името на награда - "Софроний" ??

Erasmus+ Innovative Courses - Прага,Париж,Лондон, Барселона

ITC Erasmus+ KA1 mobility courses
ITC is a course provider registered by the European Commission PIC: 94 93 64 512

Course fee for all courses and locations for 5 day course: 350 EUR/participant
Course fee for all courses and locations for 10 day course: 700 EUR/participant 

ITC offers a great variety of innovative educational training coureses combined with a cultural experience.

 1. Task based learning
 2. Soft skills for education providers
 3. Teaching grammar can be fun
 4. Problem based learning / Inquiry based learning
 5. Teaching through 21st-Century Methodologies
 6. Human Resource Management
 7. Encouraging creative thinking
 8. Using E-learning in the classroom
 9. CLIL – Content and Language Integrated Learning
 10. Approaching multicultural issues in education
 1. Innovative approaches to teaching
 2. 1 week Teacher Training Course
 3. ICT In Education Course
 4. English for educators and administrative staff – A1
 5. English for educators and administrative staff – A2
 6. English for educators and administrative staff – B1
 7. English for educators and administrative staff – B2
 8. Special Needs - Children
 9. Current Issues in Education – Early School Leaving
 10. Managing Diversity – Teaching Mixed Ability Classes

Saturday, 14 February 2015Отворено писмо до министъра на образованието от

СВЕТОСЛАВ  КОНСТАНТИНОВ, учител по математика с 29-годишен стаж от 96 СОУ „Л. Н. Толстой”, град София

Уважаеми господин министър, пиша Ви по повод поредните промени, които искате да направите в образованието, промени, продиктувани от финансовите интереси на определени групи хора, и може би направени под натиска на европейските институции, промени, които не отчитат реалността в масовите обикновени български училища. Крайно време е към спасяването на българското училище да се подходи с мисъл за следващите 30-40 години, за да може това да доведе до траен духовен, икономически и финансов напредък на българите.
Ето и моите виждания за необходимите реформи в образованието, степенувани само времево, защото те всички иначе имат еднаква взаимосвързана важност:
1. Децата, които имат интелектуален дефицит в обучението си, което лесно се установява още в първи клас, да бъдат пренасочвани в училища с облекчени режим на обучение, учебни планове и програми, но не по желание на родителите, а по препоръка на учители, психолози и лекари.
2. Училища за родители, в които родителите да бъдат обучавани как да възпитават децата си, защото поведението на детето е огледален образ на семейството, в което расте.
3. Широкообхватен експертен съвет от учители, излъчен от масовите училища, който в рамките на около една година да подготви облекчени, актуални на съвремието учебни планове и програми за всички ученици и по всички предмети.
4. Разработването и издаването на базата на горната точка на единни учебници по всеки предмет. Учебници без хиляди излишни подробности, учебници, които да те карат да мислиш, учебници с житейска насоченост.
5. Децата, които имат умствени възможности за учене повече от другите, да могат да вземат две учебни години за една, стига самите те да го искат, а не техните родители.
6. Учебният материал, който поради трудност и неразбиране от страна на децата, отпадне от сегашните така наречени учебници, особено в среден и горен курс на обучение, да се наваксва с една или две години повече във висшето образование.
7. Преминаването на всички училища на режим на учене и самоподготовка от 9,00 часа до 17,00 часа, а не родителите, докато са на работа, да се чудят къде им е детето, дали се е прибрало, дали не се занимава с глупости, дали се е нахранило, дали си е научило.
8. Преструктуриране на съществуващите и строителство на нови училища, особено в големите градове, за осъществяване на горната идея. Това от своя страна ще създаде и нови работни места както за строители, така и за учители и помощен персонал.
9. Отпадането на оценките в началните класове ще доведе до демотивация за учене, до влошаване на дисциплината.
10. Назначаването на директорите да е само за един четиригодишен мандат.
11. Премахване на делегираните бюджети, защото децата знаят, че са носители на средства и вече една немалка недобросъвестна част от тях си позволяват да не полагат старания за своята подготовка.
12. Различните програми и проекти, „измислени” от европейски и български институции, за да могат техни хора по високите постове да се облагодетелстват за сметка на българското училище, да се премахнат или да няма никакви посредници и тези програми и проекти да са за всички.
13. Който няма завършен десети клас, да не може да си изкара шофьорска книжка, да не може да избира и да не бъде избиран.
14. Максимален брой ученици в една паралелка - 18, а минималният да е 12.
15. Не трябва да има държавна помощ за частните училища и мисля, че причината е ясна. Който твърди обратното, явно има някакви финансови зависимости.
16. Броят на неизвинените отсъствия, за които учениците могат да бъдат санкционирани, да стане съответно: за 2 - забележка; за 4 - предупреждение, и за 6 - преместване в друго училище.
17. Завършване на средното образование да става преди навършване на пълнолетие. По изключение да може и след пълнолетие при здравословни проблеми.
18. Специалните училища - математически, финансови, икономически, технически, танцови, музикални и спортни да си направят свои учебни планове, програми и т.н.
19. Обществен дебат за стойността на учителския труд и очевидната необходимост от повишаване на учителската заплата.
20. Пенсионирането на учителите да става на максимум 60-годишна възраст, с възможност за по-ранно пенсиониране в рамките на предходните две години. Не мога да видя добре ролята на една баба или един дядо в учебно-възпитателния процес след тази възраст (да ми простят колегите за това изречение).
21. Назначаване на млади хора в училище. След като се говори, че има безработица сред младите, мисля, че това е една добра възможност за реализация на някои от тях.

Wednesday, 11 February 2015

Законопроектът за училищно и предучилищно образование одобрен на първо четене


Предвижда се законът да влезе в сила от учебната 2016/ 2017 г.
Депутатите днес са одобрили на първо четене Законопроекта за училищното и предучилищното образование, внесен от ГЕРБ. В него се предвижда създаване на т.нар. „обединено“ училище за обучение от 1 до 10 клас. Ще бъде въведен и статут на училище с национално значение, ще има и обществен съвет. В законопроекта се предвижда и въвеждане на дуалния модел на обучение – учениците от 9 до 12 клас да имат възможност да осъществяват професионално обучение.
Сред предложенията в законопроекта са разделяне на средното образование на две степени; повече автономност за училищата заедно с повече граждански контрол; създаване на Национален образователен инспекторат към Министерския съвет; частично държавно финансиране за частните детски градини и училища; нова форма на обучение - в дома; възможност за езиковите гимназии да приемат след пети клас, както могат математическите; реформа на ресурсните центрове и др.
Законопроектът е бил приет със 107 гласа „за“, против „32“. 22 депутатите са се въздържали.
Отхвърлен е законопроекта на БСП за народната просвета. В него се предвиждаше училищното обучение да бъде задължително до навършване на 18-годишна възраст.

Кое е най-модерното училище в България?

Кое е най-модерното училище в България?


Кое е най-модерното училище в България?
Директорът го изравни със стандартите на ЕС
Учениците да отиват на училище с удоволствие и да се чувстват така, сякаш са влезли в истински дворец на знанието – това е мечтата и на учители, и на родители. А вероятно и на самите ученици. Но има ли в България изобщо такива училища, които да карат децата да ги посещават с радост? Има ли някъде например образователна база, на която не тежат познатите битови проблеми, в които традициите и модерните технологии заедно създават една богата среда, в която младите мозъци да попиват достиженията на науката?
Оказва се, че има.
СОУ "Хр. Ботев", Враца
Такова училище е СОУ „Христо Ботев“ във Враца, което е определено през миналата учебна година за най-модерната българска гимназия. Ако вече си представяте футуристична модерна архитектура, грешите. Училището претендира да е и едно от най-старите в България. Неговата история започва още от 1822 година.
За да се съхрани традицията, но заедно с това да се достигне нивото на европейските училища, към което се стреми цялото ни образование, е необходима много енергия.
Виктор Кръстев - директор СОУ "Хр. Ботев", ВрацаЕдин от нейните основни източници в СОУ „Христо Ботев“ във Враца е директорът й, Виктор Кръстев. За него фактът, че гимназията не нито в столицата, никой в някой друг от по-големите български градове, не е причина тя да не е в челото в на класациите за качество на образованието.
„На нашето училище е предопределено да носи товара на времето, да създава традиции, да диктува модата в просветното и образователно дело близо две столетия. Този модерен дворец на образованието, е уникален и неповторим, единствен на територията на България“, заявява директорът СОУ „Христо Ботев“ Виктор Кръстев. По-важното е, че зад тези горди думи стоят реалните постижения на врачанската гимназия.
Друго постижение на училището е работата по международни проекти. Възпитаниците на СОУ „Христо Ботев“ имат ценната възможност да общуват с връстниците си от цяла Европа, което не само обогатява знанията им, но и ги изгражда като достойна част от общността на ЕС.
СОУ "Хр. Ботев", Враца
Голяма част от работата по проектите се извършва по интернет. Но най-хубавото е, че учениците пътуват в чужбина като част от тези програми. Подобни контакти СОУ „Христо Ботев“ – Враца има в близките години с 19 държави.
СОУ "Хр. Ботев", Враца
Tuesday, 10 February 2015

Синдикални новини : Подписан е Анекс към Колективния трудов договор за системата на народната просвета


Подписан е Анекс към Колективния трудов договор за системата на народната просвета

Анексът касае работещите с деца и ученици със специални образователни потребности
На 19.12.2014 г. Министерството на образованието и науката, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България, Синдиката „Образование“ към Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и Независимия учителски синдикат са подписали Анекс към Колективния трудов договор за системата на народната просвета.
С Анекса се променя чл. 34, ал. 2, т. 2 от Колективния трудов договор от 26.06.2014 г., свързана с работещите с деца и ученици със специални образователни потребности.
С анекса е предвидено, че минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения за работа с деца и ученици със специални образователни потребности на директори, учители и педагогически кадри от детските градини, общообразователните, професионални и спортни училища, училищата по изкуствата и по културата, както и от извънучилищните педагогически учреждения са не по-малко от 20 лв.
Възнаграждението се изплаща за действително отработени време през периода на учебните занятия.

Monday, 9 February 2015

Ефективна употреба на технологиите в обучението

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/tools/catalogue.cfm

Course catalogue

Latest courses (show all)

Effective Use of Technology in Teaching

Effective Use of Technology in Teaching

Effective Use of Technology in Teaching

Effective Use of Technology in Teaching

Effective Use of Technology in Teaching

Effective Use of Technology in Teaching

Effective Use of Technology in Teaching

Effective Use of Technology in Teaching

13 начина да се справим с проблемни ученици

13 начина да се справим с проблемни ученици

Публикувана на: 09.12.2013
Кoментари:0
Блогът "В час" се опитва да бъде полезен по една много сериозна и болезнена тема за родните училища - агресията в училище и като цяло проблемите учници.

13 начина да се справим с проблемни ученици
(Оригинална статия)
Автор: Габриела Миланова

Наскоро видях нещо ужасяващо. Не от тези малките, които да ме стреснат за момент, а от тези, които ме връщат пак и пак към видяното, вълнуват ме, плашат ме, карат ме да мисля, търся отговор, причина, да кроя планиве как да се справим, да се питам защо и пак да се завъртам в този кръг от мисли.

Не става въпрос за убийства, войни или политика, а за едно видео от една класна стая, в която се случва престъпление и не мога да си го обясня и да проумея как се е стигнало до там. (виж видеото)

Да, няма бой, но е също толкова тежко за мен да гледам сцената. После, когато споделих това с един мой ученик, той ми каза, че съм назад с нещата и видеото е старо. Може би сте го гледали и вие. Но то не трябва просто да се види. Нужен е план, действие, стъпки към изтръгването на всичката тази агресия, грубост, безочливост, липса на уважение и чувство за безнаказаност, несправедливост и безсилие.

Преди време, на страницата на "В час" във Фейсбук, обсъждахме с една читателка, Мария Данева, темата за дисциплината в час, тъй като тя самата сподели, че учителите на сина й, в пристъп на безсилие, канят родителите на децата на „разговор за дисциплината на класа.” Тогава и двете се надявахме това наистина да е било разговор, а не просто размяна на обвинения. Ситуацията едва ли е била толкова тежка като по-горе показаната, но със сигурност никой проблем с поведението на учениците в клас не се решава с посочване с пръст, търсенето на виновници и безсмислени заплахи. Родителят на ученика, в ролята си на главен пример за подражание и възпитател, както и  учителят, задаващ тона и атмосферата в час, имат силата да променят ежедневието на децата, а понякога и само единия може да успее.

Реших да съставя това своеобразно ръководство за овладяване на класната стая, справяне с проблеми в дисциплината и достигане до децата, които се държат на разстояние, черпейки от опита на професионалисти и добавяйки моя собствен опит и наблюдения. Източниците, които съм ползвала, ще намерите в края на статията.
 • Когато дадем на трудните си ученици малко отговорност и роля на лидери, имаме шанса да преобърнем негативната им самооценка в позитивна. Естествено този план може да се окаже нож с две остриета и е необходимо да го прилагаме плавно и на малки стъпки. Можем да започнем с нещо малко, като да помолим ученика да отнесе съобщение до учителската стая и ако се справи да го помолим за нещо по-значително и забележимо, като да помогне на друг ученик, който не се справя. (Бойнтън)
 • Проявявайте интерес ежедневно. С трудните ученици много по-трудно се създава връзка и взаимно уважение. Като учител, трябва да направите всичко възможно учениците да се чувстват забелязани и оценени. Дори просто да поздравявате всяка сутрин проблемните си ученици и да ги питате нещо свързано със спорт или тяхно хоби, ще успеете да демонстрирате интерес и загриженост. (Бойнтън)
 • Не приемайте никоя постъпка на проблемен ученик лично. Агресията му/й не е насочена специално към вас, а е отражение на по-дълбок проблем, съществуващ у детето. Ако започнете да приемате нещата лично, само ще задълбочите негативното отношение помежду ви. (Бойнтън)
 • Кажете на проблемните ученици, че разбирате как се чувстват. Да изразите разбиране към подбудите им не озачава, че подкрепяте действията им, но понякога децата имат нуждата да чуят, че чувствата им са истински, естествени, и нормални.
 • Поддържайте темпото в час. Бавното преподаване или непланирани сегменти от часа дават възможност на всички ученици да загубят интерес, смисъл и концентрация, особено проблемните ученици.
 • Освободете силата на подходящо високите очаквания. Въздействието на демонстрираните от вас високи очаквания към всички ученици е потвърдено от множество проучвания. Ако децата не получават чувство за предизвикателство, те губят интерес . (Бойнтън) Тук бих добавила от собствен опит, че за да имате право да изисквате много от тях, трябва да сте готови да им дадете много. Ако влизате неподготвени в час, закъснявате, свеждате уроците си до минимум усилия (като преписване на части от учебника, работа по някакво помагало тип „А сега упражнение 32... А сега упражнение 33...” или използвате стари материали, които и за вас не представляват никакъв интерес, а какво остава за учениците ви), то не можете да очаквате от тях да слушат, да спазват правила или просто да ви уважават като даденост. Много обичам цитата, че понякога учениците ни учат повече от това което сме, отколкото от това, което им преподаваме.
 • Пазаренето не е опция. Свикнете с мисълта, че проблемните ученици са експерти в обещанията, пазаренето и манипулацията. Ако успеят да спазарят с вас отмяна на наказание, изгонване от час или обаждане на родителите, те просто ще повторят постъпката си в бъдеще с надеждата отново да ви спечелят с обещания. (Бойнтън) Аз бих добавила, че добрият учител не е задължително мек, приятен и отзивчив през цялото време. Ако искате да видите промяна в учениците си, имайте система от правила, които да налагате без изключения, за абсолютно всички и без да се поддавате на обещания тип „Госпожооо, само този път...”
 • Подберете най-подходящото време, за да дисциплинирате. Ако изпуснете нервите си и започнете да крещите на ученик пред съучениците му, само ще предизвикате повече негативни чувства у него или нея, защото по този начин накърнявате авторитета на детето и го унижавате. Дори във вашите очи да не изглежда така, децата са много по-чувствителни от нас. Един разговор извън класната обстановка ще постигне много повече от всяка лекция, заплаха или обида в час.
 • Уверете се, че детето разбира, че критикувате постъпката, а не него или нея. Не използвайте грешките на трудния ученик, за да го обявите за лош човек (или мързелив, глупав, несериозен и т.н.). Ако той или тя свикне да чува за себе си само негативни неща, това ще намали самооценката му/й и ще започне да се проявява още по-агресивно в часовете ви. (Бойнтън)
 • Не питайте. Учителите често прибягват до разпит на проблемния ученик като форма на търсене на отговорност за поведението им в час. (Линсин) „Защо го направи? Защо пак си без домашна? Обясни ми защо, че не разбирам вече!  Колко пъти обяснявам...” Въпроси като тези не помагат на детето да види вината си, а го озлобяват. Сърдитите и унижени ученици рядко подобряват поведението си в час.
 • Не спорете. Ако започнете да се карате с учениците си, автоматично получавате равни позиции с тях  в класната стая. А и губите уважението на децата, които бързо ще схванат, че положението се превръща във „вашата дума срещу тяхната.” (Линсин) Може би наистина най-трудното нещо за един учител е да се научи да контролира чувствата си в емоционални ситуации. Вместо да прибягвате до публичен спор, изведете разговора извън класната стая и не забравяйте да повторите пред всички очакванията си и евентуалните последици от неспазването на правилата. Учтивият учител е по-силен от разярения и невротизиран.
 • Не хвалете без причина. Понякога мислим, че ако се държим по-мило с трудните си ученици и ги хвалим дори за най-минималните им постижения, ще ги накараме да ни харесват и слушат повече. Това обаче не помага, а кара ученикът да чувства, че не е на равни начала с останалите и лесно прозира манипулацията ни.  Вместо това, хвалете искрено и целенасочено при истински резултати, за да запазите у всичките си ученици чувството за справедливост и обективност. (Линсин)
 • И накрая, не се отказвайте. Никога не е късно да успеете да се сближите с проблемен ученик, да му вдъхнете доверие, да го насърчите и да му покажете, че колкото и провинения да извършва, вие няма да се откажете от него като човек. Понякога всичко, от което тези деца имат нужда е разбиране, внимание и човешко отношение.

Не е вярно, че няма смисъл. Това са деца и винаги има смисъл, колкото и да е излязла извън контрол ситуацията. Разбирам, че всичко това отнема усилия, нерви, енергия, но толкова много си струва, когато успеем. Разбирам също, че не винаги успяваме, но това не е причина да губим надежда и да ставаме озлобени и черногледи. Дори да се провалим двеста пъти, а да успеем веднъж, си струва. И това не са само думи. Кой друг, ако не ние, има толкова пряк контакт с тези деца и толкова потенциал да преобърне преживяванията им в час? Професията ни е прекрасна, а във всеки проблемен ученик се крие малко човече, което иска да бъде чуто и разбрано.

Благодаря ви и се надявам, че колкото и дълга да стана статията, има още много за дописване и вие ще ми помогнете да го направим. Каня ви не да се оплакваме, както правим през повечето време, защото с оплакване никой нищо не е постигнал, а да споделим това, което работи в класните ни стаи, това което е постигнало успех и животите, които сме успели да преобърнем. Сигурна съм, че всеки един от вас има богат опит, който да сподели и истории, истории, истории, които всички чакаме да чуем.

Thursday, 5 February 2015

Синдикат настоява да се върне "повтарянето" на класа в началното училище

Учениците с ниски резултати от 1-ви до 4-ти клас да карат наново годината, искат от "Образование"

Снимка БГНЕС
Снимка БГНЕС
Клуб Z
Да се върне повтарянето на класа в началния курс, за да могат децата да усвоят минимума от знания. За това настояват от синдикатът "Образование" към КТ "Подкрепа". Синдикалистите смятат, че това е необходимо заради лошите показатели на български ученици по отношение на грамотността. Според тях трябва да се направят промени в нормативната база на системата, които не трябва да чакат нов закон, а да се случат незабавно в интерес на по-качественото образование. 
Друго предложение от синдиката е целодневната форма на обучение за учениците от 1-ви до 8-ми клас. За да се случи това до две години всички училища трябва да преминат на едносменен режим, коментират експертите. Синдикалистите настояват и за премахване на големите паралелки, като се отхвърли законовата възможност за по-голям брой деца и ученици от максималния, уреден в Наредбата за броя на деца и ученици в групи и паралелки.
От "Образование" предлагат още заплатите на директорите да излязат от пряката зависимост от броя на деца и ученици, защото това е пряка дискриминация към тази важна за системата длъжност. Според тях трябва да се отменят порочните правила за директорски заплати, като последните станат част от Наредбата за работните заплати, за да има възнаграждения според положения труд.
Експертите настояват в същата Наредба за работните заплати да се отмени задължението директорът да намалява едностранно работната заплата на учител, защото това противоречи на Кодекса на труда. Има и предложение задължителната годишна преподавателска норма на всички учители да се фиксира на 648 часа, а седмичната норма - на 18 часа. Това е свързано и с решението на Комисията по дискриминация към министъра на образованието, което е със задължителен характер, че за длъжността „учител" съществуват различни преподавателски норми.
Промяна трябва да се направи и Наредбата за възстановяване на транспортните разходи на учители и директори, настояват синдикалистите. Според сегашните текстове те са ограничени при използването на личен транспорт, което отново ги дискриминира в сравнение с другите длъжности с подобен статут в държавата, подчертават експертите.

МНЕНИЯ
Ефросина Костова
Българското образование е тема, която за съжаление свързваме основно с проблеми. Всички чакаме голямата РЕФОРМА, но не е ясно кога ще се случи и какъв ще е резултатът. И докато търсим някаква генерална промяна, сякаш не обръщаме внимание на по-малките, които всъщност могат да постигнат повече.
Хубав пример за това са българските IT специалисти. Представители на един от най-развитите сектори у нас, с едни от най-високите средни заплати в страната, които обаче се... обучават сами.
IT секторът си прави сам мини реформа. Всеки с достатъчно желание би могъл да стане младши специалист с много курсове, лекции и практически обучения, които се предлагат. После му остава само да натрупа опит. Фирмите в бранша все по-често сами си обучават кадри.
Нуждата от промени в образованието си остава. Усилията в един сектор са добро начало, но не са достатъчни. Софтуерният бранш предлага промени от малко „егоистични“ подбуди – липсата да достатъчен брой подготвени кадри мотивира новите идеи. И това вече е много повече от това само да говорим за реформа.
"Пропиляно време на децата" - така определят часовете по информационни технологии от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Това със сигурност ще прозвучи обидно за някои, но всъщност софтуерните специалисти са прави.
Остаряла учебна програма и материална база, учители, които между другото преподават и ИТ, и деца, които доста често знаят повече от тях – това е реалността на часовете по информационни технологии в много училища у нас. Това не е среда за подготовка на висококвалифицирани IT специалисти.
Проблемът има решение, но се изисква съвместна работа да държавата и бизнеса. От БАСКОМ предлагат няколко мерки за подобряване на образователната система, които няма да я направят „приказка“, но могат да осигурят добър старт за млади специалисти.
Замяна на предмета „Информационни технологии“ с нов „Мислене, системи, творчество, дизайн с информатика“ и преподаването му от учители със специална квалификация. Името на новата специалност е малко особено, но засяга някои от основните проблеми на българското образование. Програмата по всички предмети в момента е насочена основно към поемане на големи обеми информация, а не към развиване на мисленето и практическите задачи.
Сравнително изследване на добри практики и система за иновации в образованието – в България като че ли се пазим от въвеждането на нови методи и практики. А няма как да се подготвят кадри с остарели методи за всички сектори, не само софтуерния.
Професия „Програмист“ за всички желаещи ученици от 9 до 12 клас – придобиването на професионална квалификация още в ученическа възраст дава по-голям шанс за намиране на работа. Липсата на реализация след завършване остава основна причина за търсене на работа в чужбина.
Национална програма за преквалификация към професии с висока добавена стойност – IT специалистите предлагат преосмисляне на държавната политика за социални помощи при преквалификация. В много страни стипендиите са обичайна практика за мотивиране на ученици и студенти, а ние сме все още стъпка назад по този въпрос.
Завършване на образователна степен със задължителен международен сертификат по чужд език – международно признатите изпити за чужди езици у нас са само препоръчителни и най-често се полагат при заминаване на ученик или студент в друга държава. А изискванията на работодателите отдавна са над „владеене на английски на средно ниво“.
Пет предложения за един предмет в училище – това не е РЕФОРМАТА, но ако всяка училищна дисциплина се преразгледа по този начин, образованието ни няма да е „болна тема“. В случая нуждите на бизнеса засягат проблем на държавата.
Ако двете страни си подадат ръка, вероятността за хепиенд прогресивно нараства.

Училищната реформа на ГЕРБ получи подкрепа в парламента

Какво предвижда училищната реформа?

15:39 | 05.02.2015 | 476 прочитания
Размер на текста
Законопроектът на ГЕРБ предвижда нова образователна структура на училищното образование.
Основното образование от I до VII клас се дели на начален етап от I до IV клас и прогимназиален – от V до VII. Както и сега, учениците ще се явяват на изпити за външно оценяване след четвърти и седми клас, като външното оценяване след седми клас е обединено с изпитите за вход към гимназиите.
Средното образование, което е от VIII до XII клас също е разделено на два етапа. Първият гимназиален етап е до X клас включително. След завършен десети клас учениците отново се явяват на външно оценяване. Вторият гимназиален етап е от XI до XII клас, след което учениците се явяват на държавни зрелостни изпити.
Предвижда се създаването на нов вид училище - "обединено" от I до Х клас. Така учениците от малките населени места или тези, чиито семейства са в затруднено финансово положение, ще могат да завършат първи гимназиален етап в родното си място.
Тези училища могат да осигуряват и професионална подготовка, което ще позволи на децата да придобият квалификация по част от професия. Въвежда се статут на училище с национално значение.
Дава се възможност на професионалните гимназии да осъществяват обучение чрез работа посредством партньорството с фирми.
Дава се автономия на училищата да разработват учебни планове и програми за разширена и допълнителна подготовка, както и да разпределят учебната програма в рамките на съответния етап в зависимост от потребностите на учениците.
Към всяко училище ще има обществен съвет с участието на родители, които ще имат глас при взимането на решения.
Учениците от І до ІІІ клас ще получават качествени оценки, вместо в цифри, и ще завършват с удостоверение за завършен начален етап. Предлага се учениците до 4-ти клас да не повтарят класа.
Създава се Национален инспекторат по образование освен съществуващите регионални инспекторати, който ще прави независима външна оценка на качеството на образованието, предлагано в училищата и детските градини.

Wednesday, 4 February 2015

Равенство на училищата ; Още за ..

7-те ПРИНЦИПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
„Или се учим да сме готови за живота, или, за да сме готови за изпитите. Ние избираме първото”.
Образованието във Финландия се смята за едно от най-добрите. Според международните изследвания, които се провеждат от авторитетната организация PISA веднъж на 3 години, учениците във Финландия показват най-високото ниво на знания в света. Освен това са най-четящите деца на планетата, на 2-ро място са в областта на естествените науки и на 5-то място по математика. Но даже не това възхищава педагогическата гилдия. Невероятното е, че при тези високи резултати учениците прекарват най-малко време в учене.
Средното задължително общообразователно обучение във Финландия включва две степени:
- Долен курс (alakoulu), от 1 до 6 клас;
- Горен курс (yläkoulu), от 7 до 9 клас;
В допълнителния 10 клас учениците могат да подобрят оценките си. След това децата отиват в професионален колеж или продължават обучението си в лицей (lukio), еквивалентно на 11-12 клас в нашата образователна система
7 принципа на училищното образование във Финландия:
1. Равенството
- Равенство на училищата.
Няма елитни, нито „слаби” училища. В най-голямото училище в страната учат 960 ученици. В най-малкото – 11. Всичките имат абсолютно еднаква оборудване, възможности и пропорционално финансиране. Почти всички училища са държавни, има десетина частно-държавни. Разликите между тях са частичното заплащане от страна на родителите и повишените изисквания към учениците. Като правило, това са своеобразни „педагогически” лаборатории, следващи избрана педагогика: Монтесори, Френе, Мортан и Валфдорска педагогически системи на Щайнер. Към частните се отнасят и учреждения с преподаване на английски, немски, френски.
Следвайки принципа на равенството, във Финландия съществува паралелна образователна система „от детската градина до университета” на шведски език. Не са забравени и интересите на саамския народ, който в северните райони може да се обучава на родния си език.
Доскоро е било забранено да се избира училището. Следвало е децата да учат в „най-близкото” училище. Забраната е премахната, но болшинството родители продължават да записват децата си в училището, което е „по-близко”. Та нали всичките училища са еднакво добри.
- Равенство в изучаването на всички предмети.
Задълбоченото изучаване на едни предмети за сметка на други не се приветства. Тук не смятат, че математика е по-важна, например, от изкуството. Напротив, единственото изключение за създаването на класове с надарени деца могат да бъдат склонностите им към рисуването, музиката и спорта.
- Равенство между родителите.
Какво работи родителят (какъв е социалният му статут)  учителите разбират най-накрая и само в случай на необходимост. Въпросите на учителите, анкетите, касаещи местоработата на родителите, са забранени.
- Равенство между учениците.
Финландците не сортират учениците си в класове според способностите или кариерните им предпочитания.
Там също няма „лоши” и „добри” ученици. Сравняването на учениците един с друг е забранено. Както гениалните деца, така и тези с големите дефицити в интелектуалните способности са смятани за „особени” и учат заедно с всички. В общия колектив се обучават и децата в инвалидни колички. Към обикновеното училище може да е създаден клас за учащи с проблем в зрението или слуха. Финландците се стараят максимално да интегрират в обществото онези, които имат нужда от особено отношение. Разликата в нивото между слабите и силните учащи е най-малката в световен мащаб.
„Възмути ме финландската образователна система, когато в училището учеше моята дъщеря, която по тукашните мерки може да бъде отнесена към надарените. Но когато  училището започна да посещава моят син, който е с всевъзможни проблеми, на мен моментално ми хареса”, - споделя впечатленията си майка имигрантка.
- Равенство при учителите.
Няма „любими даскали” или „омразни вещици”. Учителите също не изпитват особени сантименти към „своя клас”, не харесват „любимци” , нито пък ненавиждат шумните и невъздържани деца. Всякакви отклонения от нормата завършват с прекратяване на договорите на подобни учители. Финландските учители трябва единствено да си вършат работата, като наставници.  Всички в трудовия колектив  са еднакво важни: и „физиците”, и „лириците”, и учителят по трудово.
- Равенство в правата на възрастния (учителя, родителя) и на детето.
Финландците наричат този принцип „уважително отношение към ученика”. На децата от 1 клас им се обясняват техните права, в това число и правото „да се оплачеш” от възрастните на социалния работник. Това стимулира финландските родители към разбиране, че детето им е самостоятелна личност, която е забранено да бъде обиждана  с думи или да й се прилага физическо насилие. Педагозите не могат да унижават учениците, заради особеностите на професията учител, приети във финландското законодателство. Главната особеност се състои в това, че учителите сключват договор само за 1 учебна година, с възможно (или не) удължаване и освен това получават високо заплащане (от 2 500 евро, като помощник, до 5 000, като учител по предмет).
2. Безплатно
Освен самото обучение, безплатни са:
Обедите;
Екскурзиите, музеите и цялата извънкласна дейност;
Транспортът, който превозва детето, ако най-близкото училище се намира на разстояние, по-далеч от 2 километра;
Учебниците, всичките канцеларски материали, калкулаторите и дори лаптопите и таблетите.
Всякакво родителско финансиране, за каквито и да било цели, е забранено.
3. Индивидуалност
За всяко дете се съставя индивидуален план на обучение и развитие. Индивидуализацията касае съдържанието на използваните учебници, упражнения, количеството класна и домашна работа и отделеното време за тях, а също така и преподавания материал. Едни получават обстойно и подробно излагане на материала, а от онези, от които се иска само повърхностно знание  – кратко изложение за най-важното и базисно в преподаваната материя.
В час децата от един и същи клас изпълняват упражнения с различна трудност. Оценяват се, съгласно персоналното ниво. Ако се справят отлично със „своето” упражнение с начална сложност, получават отлична оценка. На следващия ден ще получат задача с по-високо ниво и ако не се справят, отново получават по-лесна задача.
Във финландските училища, наред със стандартното обучение, има две уникални разновидности на образователния процес:
1) Поддържащо обучение на „слабите” ученици – това, което при нас се практикува от частните учители. Във Финландия частните учители не са популярни, защото учителите доброволно се справят с допълнителната помощ по време на час или след него.
2) Коригиращо обучение – свързано е с постоянните общи проблеми, свързани с усвояване на материала, например заради неразбирането на неродния финландски език, на който се води обучението, или във връзка със сложности при запомнянето, с математически навици, а също така с асоциалното поведение на някои деца. Коригиращото обучение се провежда индивидуално или в малки групи.
4. Практичност
Финландците казват: „Или се учим да сме готови за живота, или, за да сме готови за изпитите. Ние избираме, първото”. Затова във финландските училища няма изпити. Контролните им промеждутъчни тестове се правят по усмотрение на учителя. Съществува само един задължителен стандартен тест след завършването на средното общообразователно училище. При това учителите не се интересуват особено от неговите резултати, пред никого не се отчитат в тази връзка и децата не се подготвят специално за него.
В училище се преподава само онова, което ще потрябва на детето в живота. Устройството на доменната пещ, например, няма да е полезно, затова и не се изучава. За сметка на това децата от малки знаят какво е портфолио, договор, банкова карта. Могат да изчислят процента на данъка от полученото наследство или от получения доход, да си направят визитка в интернет, да изчислят цената на стоката след няколко намаления или да изобразят „розата на ветровете” на дадена местност.
5. Доверие
На първо място е доверието към училищните работници и учителите: няма проверки, комисии, методисти, както и изисквания за обучение на обучаващите. Програмата важи за цялата страна, но представлява само общи препоръки и всеки педагог използва онзи метод на обучение, който се счита за най-подходящ.
На второ място е доверието към децата: по време на час всеки може да прави свои неща. Например, ако в час по литература се прожектира учебен филм, а на ученика не му е интересно, той може да чете книга. Смята се, че ученикът сам избира кое ще му е по-полезно.
6. Доброволност
Учи се онзи, който желае. Педагозите ще се постараят да привлекат вниманието на ученика, но ако у детето абсолютно отсъства всякакъв интерес или способности към обучение, то ще бъде ориентирано към бъдеща практически полезна, „несложна” професия и няма да бъде тормозено с „двойки”. Не всички ще строят самолети, някой трябва да управлява автобусите.
В това финландците също виждат задачата на средното училище – да се разбере дали даденият тийнейджър си струва да продължи обучението си в лицей, или му е достатъчно минимално ниво на знания, на онези, за които е полезно да отидат в професионално училище. Трябва да се отбележи, че и единият, и другият път в страната се ценят еднакво.
Склонностите на всяко дете към даден вид дейност се определят чрез тестове и беседи от „учителите на бъдещето”, които са специалисти, част от училищния персонал.
Общо взето обучителният процес във финландското училище е мек и деликатен, което съвсем не означава, че учението може да бъде занемарено. Контролът върху училищния режим е задължителен. Всеки пропуснат час ще бъде наваксан. Например, за един шестокласник учителят може да намери „прозорец” в разписанието и да го сложи в час във втори клас, за да седи, скучае и мисли за живота. Ако ще пречи на по-малките – часът няма да се зачете. Ако не изпълнява задачата, дадена от учителя, не работи по време на час – никой няма да вика родителите, да заплашва, оскърбява, обръщайки се към умствената непълноценност или мързела. Ако родителите не са особено заинтересовани от учебния процес на своето чедо, то то просто мирно и тихо няма да премине в следващия клас.
Да се повтаря учебната годината във Финландия не е позорно, особено след 9 клас. Към живота на възрастния се подхожда сериозно и затова във финландските училища има допълнителен (незадължителен) 10 клас.
7. Самостоятелност
Финландците смятат, че училището трябва да научи детето на най-важното – да бъде самостоятелно в бъдещия успешен живот. Затова децата се учат да размишляват и сами да получават знания. Учителят не разказва новите теми – всичко се съдържа в книгите. Важни са не заучените формули, а умението да ползваш справочници, текстове, интернет, калкулатор – да привличаш нужните ресурси към решението на текущите проблеми.
Освен това педагозите не се намесват в конфликтите на учащите, предоставяйки им възможност всестранно да се подготвят към жизнените ситуации, да развият способността да отстояват себе си.
Въпреки това учебният процес в „еднаквите” финландски училища е организиран по различен начин.
Кога и колко учим?
Учебната година във Финландия стартира през м. август, от 8-ми до 16-ти, като няма общ  начален ден за различните училища. Краят на м. май бележи последния учебен ден. През есенния срок има 3-4 дни и 2 седмици коледна ваканция. Пролетният срок включва 1 седмица февруарска „ски” ваканция (финландските семейства, като правило, отиват заедно да карат ски) и великденска ваканция.
Обучението е петдневно, само първа смяна. Петък е „ден на майстора” и е по-кратък.
Какво учим?
1-2 клас:
Изучава се родния (финландския) език, четене, математика, природознание, религия, (съгласно вероизповеданието) или концепция за живота (за онези, които не се интересуват от религията), музика, изобразителни изкуства, трудово и физкултура. В един час могат да се изучават едновременно няколко дисциплини.
3-6 клас:
Започва изучаването на английски език. В 4-ти клас се въвежда още един чужд език по избор: френски, шведски, немски, руски. Въвеждат се допълнителни дисциплини – свободни  предмети, като всяко училище предлага свои такива: машинопис, компютърна грамотност, дърворезба, хорово пеене. Почти във всички училища има свирене на различни музикални инструменти. За 9 години от обучението си децата имат възможност да изпробват всичко - от дудука до контрабаса.
В 5-ти клас в програмата се включват биология, география, физика, химия, история. От 1-ви до 6-ти клас обучението се води от един учител почти по всички предмети. Физкултурата се състои от някаква спортна игра, 1-3 пъти в седмицата, в зависимост от училището. След часа, душът е задължителен. Литературата, в привичния за нас смисъл, не се изучава, по-скоро това е четене. Учителите по различните предмети се появяват вече в 7-ми клас.
7-9 клас:
Финландски език и литература (четене, културата в съответния край), шведски, английски, математика, биология, география, физика, химия, основи на здравето, религия (концепция за живота), музика, изобразителни изкуства, физкултура, предмети по желание и трудово, което не се разделя на момичета и момчета. Всички заедно се учат да варят супа и да боравят с резбарски лък.  В 9 клас има 2-седмично запознанство с „трудовия живот”. Децата си намират любимо „работно място” и с голямо удоволствие отиват „на работа”.
Кому са нужни оценките?
В страната е приета 10-бална система, но до 7 клас се прилага само словесната оценка: посредствено, удовлетворително, добре, отлично. От 1 до 3 клас бележките в какъвто и да било вариант отсъстват.
Всички училища са присъединени към държавната електронна система „Wilma”, която наподобява електронен ученически бележник, към който родителите получават личен код за достъп.  Педагозите нанасят оценките, записват пропуските, информират за живота на детето в училището; психологът, социалният работник, „учителят на бъдещето”, медицинската сестра също оставят информация, интересуваща родителя.
Оценките във финландското училище нямат онази зловеща окраска и касаят самия ученик, прилагат се като мотивация на детето в достигането му на поставяните цели и за самопроверка, за да може, ако желае, да си подобри знанията. Тя по никакъв начин не влияе върху репутацията на учителя, училището и не влошава показателите за региона.
Дребните неща от училищния живот
- Територията на училищата не се загражда, отсъства и охраната на входа. Повечето училища имат система за автоматично заключване на входната врата. Влизането в сградата е възможно само, съгласно разписанието.
- Не е задължително децата да седят на чинове, могат да седнат и на пода (на постелка). В някои училища в класната стая има диванчета и фотьойли. В помещенията за най-малките ученици са постлани килими и килимчета.
- Униформата отсъства, както и всякакви изисквания по повод носените дрехи. Всеки може да дойде, дори по пижама. Изискват се пантофи, но повечето деца от малките и средните класове предпочитат да тичат по чорапи.
- При хубаво време уроците често се провеждат на чист въздух около училището, направо на тревата или в специално поставени, като амфитеатър, пейки. По време на междучасието учениците от долните класове задължително се извеждат навън, дори и за 10 минути.
- Домашните са рядкост - децата трябва да си почиват. И родителите не трябва да помагат за домашните, а вместо това педагозите им препоръчват семейно посещение в музей, разходка в гората или басейн.
- Обучението ”излез на дъската” не се използва /Изпитване от типа „излез на дъската“ не се прилага/, децата не са карани да преразказват материала. Учителят кратко прави въведение към общия тон на урока, след това ходи между учениците, помага им и контролира изпълняването на задачите. Същото прави и помощник-учителят (има такава длъжност във финландските училища).
- В тетрадките може да се пише с моливи и може да се трие колкото си пожелаеш. Нещо повече,  учителят също може да провери заданието с молив!
Накратко, така изглежда средното образование във Финландия. Може би на някой ще му се стори нередно. Финландците не претендират, че са идеални и не се спират върху постигнатото. Дори и в най-доброто може да се намерят минуси. Те регулярно изследват доколко училищната им система съответства на промени, случващи се в обществото. В момента се готвят реформи, предполагащи разделянето на математиката на алгебра и геометрия и увеличаването на часовете за преподаване по тези предмети, а също така отделянето на литературата и обществените науки, като отделни предмети.
Със сигурност обаче финландското образование се е справило с най-важното. Децата им не крещят през нощта от нервно изтощение, не мечтаят час по-скоро да пораснат, не изпитват ненавист към училището, не тормозят себе си и цялото семейство, докато се готвят за поредния изпит. Спокойни, разсъдливи и щастливи, те четат книги, безпроблемно гледат непреведени филми, играят компютърни игри, карат кънки, велосипеди, съчиняват музика, театрални пиеси, пеят. Те се радват на живота. И между всички тези занимания успяват и да учат.
Автор Н. Киреева

Tuesday, 3 February 2015

Кой ще ни замести? Как да се привлекат млади учители? Teachers.bg

Готви се система от мерки за улесняване достъпа на младите учители до класната стая

Публикувана на: 03.02.2015
Кoментари:0
Тъй като нараства броят на учителите пред пенсионна възраст, а младите са символичен процент от съсловието, ОП НОИР предвижда специални мерки, с които да улесни достъпа им до класната стая, пише "Стандарт".

Сред тях са въвеждането на позицията стажант учител и учител наставник, с който младите педагози ще работят в началото, докато се адаптират към професията.

Новост е и фактът, че студентите по педагогика ще могат да карат и практики в чужбина. За да усвояват най-доброто от чуждите образователни системи, ще могат да пътуват и утвърдените педагози, като за целта се използват и средства по програма "Еразъм плюс".

Специално са отделени пари за обучение на учителите, при които предстоят сериозни промени във връзка с това, че с новия образователен закон ще се променят учебните планове и програми. Експерти споделиха, че повечето педагози са стресирани как ще се справят с толкова много промени накуп, затова се предвиждат специални обучения.

Заложени са и пари за създаване на система, с която ще се контролира и оценява качеството на труда, положен от педагозите. С тази оценка ще бъде обвързано и диференцираното им заплащане.
 

Безплатно обучение за желаещите да станат учители?

Публикувана на: 03.02.2015
Кoментари:0
Училища, университети, общини и дори читалища ще могат да кандидатстват за пари по новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" от средата на настоящата година.

Вече е известно, че одобрението на ОП НОИР се очаква през март, а общият размер на отпуснатите средства ще е 1.37 млрд. лева за целия програмен период.

Така например студентите по педагогика може да учат без семестриални такси, като те ще бъдат покрити от европарите по новата оперативна програма "Наука и образование".

Това са част от мерките, предвидени за стимулиране на педагогическите кадри, които в последните години се превърнаха в болна тема на българското образование. Тъй като нараства броят на учителите пред пенсионна възраст, а младите са символичен процент от съсловието, програмата предвижда специални мерки, с които да улесни достъпа им до класната стая.