Monday, 30 March 2015

Международни изследвания

Анализ на постиженията на българските ученици по природни науки в PISA през призмата на учебните програми, преподаването и оценяванетоpdf

Публикацията е подготвена от експерти и действащи учители по природни науки по поръчка на ЦКОКУО. Посредством анализ на конкретни задачи, използвани в PISA, авторите търсят отговор на въпроса как резултатите от PISA кореспондират с обучението по природни науки и заложените стандарти в българското училище
Международни изследвания

Анализ на националните стандарти и учебни програми по природни науки по отношение на компетентностния подход в PISApdf

По поръчка на ЦКОКУО беше изготвен сравнителен анализ на националните стандарти и учебни програми за задължителна подготовка по природни науки и компетентностите, измервани в Програмата за международно оценяване на учениците (PISA).  Автори на изследването са доц. д-р Мая Гайдарова, доц. д-р Стефан Манев, д-р Ренета Петкова и Георги Георгиев.

Примерни тестови задачи от новия компонент на PISA 2015 "Решаване на проблеми в сътрудничество"

12.02.15 Новини

Решаване на проблеми в сътрудничество

top.jpg
За пръв път в Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) през 2015 г. е включен компонент, целта на който е да се измерят уменията на учениците да решават проблеми в сътрудничество. Това става възможно благодарение на новия формат на изследването – компютърно базирания тест. Тестовите задачи от компонента „Решаване на проблеми в сътрудничество“ представляват ситуации, в които учениците си взаимодействат с един или повече партньори – компютърно симулирани членове на екипа. Целта е да бъде решен конкретен проблем, който е представен в контекста на задачата. Примерни тестови задачи от новия компонент на PISA са публикувани тук.

Friday, 27 March 2015

Петата среща завърши

Бирте Лампе, Германия : Изненадана и впечатлена съм от това,колко много можем да научим от вас"


Благодаря на всички колеги,които бяха съпричастни към събитието и работиха за достойното представяне на нашето училище ,нашия град,нашата страна. Специални благодарности на Ана Атанасова, Ана Ангелова, Албена Борисова, Ана Атанасова,Антоанета Костова, Мария Терзиева, Маргарита Костова, Мая Гайдарова, Златина Едрева, Веселина Вълканова, Светлана Стоилова,Николай Рогачев, Петър Начев, Яна Михова, Спаска Алсагир, Росица Манахилова, Гичка,Денка, Ваня, г-н Рисков, бившите възпитаници на нашето училище - Соня Василева и Мария Петрова ,студентите на практика в нашето училище , учениците от Ученическия съвет, клуб "Приключение в ежедневието", танцовия състав , вокалната група и целия училищен екип на проект "Youth Involvement In Europe", от 8а , 10 а и 5в клас,на всички ученици от нашето училище,които взеха по някакъв начин участие в мероприятията на срещата, на всички колеги,които попитаха дали могат да помогнат с нещо. Благодаря на родителите ,които приютиха и се грижиха за деца от чужда страна, благодаря на класните за тяхното разбиране.Надявам се,че не съм изпуснала някой,защото съпричастните бяха много!

Sunday, 22 March 2015

Ново! Стартира единна отправна точка за училищни дейности и инициативи на европейско ниво

School Education Gateway

Нов уебсайт, който се финансира от Еразъм+, европейската програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Сайтът е инициатива на Генерална Дирекция “Oбразование и култура” към Европейската комисия и се ръководи от European Schoolnet - международно партньорство от 31 европейски министерства на образованието, което разработва обучения за училища, учители и ученици от цяла Европа. Сайтът на School Education Gateway е свързан с eTwinning – най-голямата училищна общност в Европа.
Сайтът е преведен е на 23 европейски езика и е единна отправна точка за учителите, училищата, експертите и другите специалисти в областта на училищното образование. Той предоставя европейски образователни политики, новини, тенденции, експертни статии, национални инициативи, дейности за училищата, възможности за взаимодействие, добри практики за образователни проекти и допълнителни ресурси. School Education Gateway се допълва от инструменти, които улесняват достъпа до Erasmus+ дейностите: Каталог за курсове в сайта по професионалното развитие на учителите и училищния персонал; База данни с възможности за мобилност; Заявки за съвместна работа по Стратегически партньорства.
Вие сте еТуинър ? В такъв случай вече сте член на сайта! Просто се логнете в School Education Gateway като използвате своя eTwinning акаунт. Четете, коментирайте, търсете нови Erasmus+ партньори, намерете своя следващ курс в сайта и споделете възможностите, които са ви известни!

Посетете www.schooleducationgateway.eu и дайте своя принос в общността, като се включите в School Education Gateway.

Friday, 20 March 2015

Организиране и провеждане на дни на отворени врати в институциите от образователната система в област Пловдив за повишаване доверието на обществото.

Съдържание на новината:
Уважаеми дами и господа,
            Училището и учителите, наред със семейството, имат обща роля за формиране на положителна нагласа към учебния процес, силна мотивация за учене и увереност у младите хора. Училищният климат, дисциплината, взаимоотношенията между учителите, родителите и учениците/децата, методите на преподаване и оценяване имат определящо значение за формирането на положителни нагласи и мотивация за учене през целия живот. Все по-често си поставяме цели, които да постигат издигане авторитета на педагогическите специалисти в България чрез утвърждаване на професията на учителя като модерна и значима професия.
            Задача на всички институции, ангажирани с образованието, е да се търси съгласуваност в действията. Качеството на образованието е онова поле, в което се пресичат потребности, възможности и интереси на личността, на обществото, на училището - представяно всеки ден и всеки учебен час от всеки учител. Приоритетите изискват създаване на традиции и нова визия във всекидневната учебна работа на учителя и ученика. Грижите за съществена промяна трябва да започнат от фактори, които бихме могли да формулираме така:
¨      Дейности, свързани със спечелване, с ангажиране на учителите за подобряване на качеството на урока и взаимодействията с децата и учениците;
¨      Дейности, свързани с приобщаване на учениците в усилията на образователните институции за по-високо качество;
¨      Дейности, свързани с преодоляване на изолацията на образованието и оптимизиране на връзките със семейството и обществото като цяло.    
           В периода 23 - 27 март 2015 година Регионален инспекторат по образованието – Пловдив обявява „Дни на отворени врати” в образователните институции на територията на областта. Всяко училище и детска градина, включили се в инициативата, ще представят приоритетите си в работата с децата и учениците. Във връзка с това в публикувания линк, всеки интересуващ се може да се информира за деня, формите и времето, в които може да посети избрана образователната институция и да се запознае с функционирането и постиженията й.                                                   
         30 март 2015 година (понеделник) е денят на отворени врати в Регионален инспекторат по образование - Пловдив. Ще се радваме да споделите с екипа ни идеи, търсения или интерес, свързан с организацията, управлението и контрола в системата на народната просвета.


ИВАНКА КИРКОВА
Началник на Регионален инспекторат                              
по образованието- Пловдив                

                                                                            Линк: http://riobg.com/good_practice/files_16/den_otvoreni_vrati.xls

Monday, 16 March 2015

Aкадемия на Централни европейски училища /ACES/ обявавя конкурс на тема "Embracing Solidarity: We care, dare and share!"

Академията на Централни Европейски Училища /ACES/ ни информира, че съществуват възможности за участие на български граждани - ученици и учители от училища в страните-партньори,  чрез  подаване на проектопредложение, изготвено съвместно с партньор  от  друга държава.
Поканата е валидна за всички видове училища в страни-партньори, като целевата група е ученици между 12 и 17 години.
Темата на поканата е „Приемането на солидарността: Грижим се, осмеляваме се и споделяме!“. Повече информация по темата на: http://www.aces.or.at/calltopic2015.
Страните, които имат право да участват са: Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката Република, Унгария, Косово, Македония, Молдова, Черна Гора, Румъния, Сърбия, Словашка Република и Словения.
Краен срок за участие: 15 април 2015 г.
Одобрените от международен комитет кандидатури получават финансиране oт 1600 евро на участващо училище и още 200 евро за координиращото училище.
За повече информация относно процедурата и правилата на конкурса, както и за критериите: http://www.aces.or.at/howtoapply.

Искат атестиране и за учителите


Атестиране на учителите на 4 години искат от Съюза на работодателите в средното образование, съобщава БНР. По време на национална конференция в Пловдив от съюза предложиха също обществен съвет да следи за качеството на тяхната работа. По думите на председателя на обединението на работодателите в средното образование Самуел Шейнин контролът трябва да се разпростре върху цялата система за средно образование, за да е успешна концепцията.

Той изтъкна, че след като длъжностите на директорите стават мандатни и те ще подлежат на атестация, това трябва да важи и за учителите.

На форума директорите на средните училища поискаха също облекчаване на учебните програми и повече часове за затвърждаване на знанията за сметка на часовете за нов материал. В момента съотношението е 40 към 60 за сметка на затвърждаване на преподадения материал.

Обсъждането на концепцията за средното образование ще продължи и в следващите месеци.

Thursday, 12 March 2015

Предстояща срещаУважаеми колеги,
От 23 до 27 март в нашето училище ще се проведе петата среща на  партньорите от проекта за многостранно училищно партньорство  “Youth Involvement In Europe. Our Future – Join In!”  Всеки от вас е добре дошъл в мероприятията от срещата, да обмени опит, да поговори  и се запознае с колегите от Германия, Испания, Полша, Румъния, Гърция и Турция.
Темата на срещата е  „Единство в многообразието. Споделяне на традиции и обичаи в празнуването на най-големия пролетен празник“. Официалното посрещане, представянето и работната среща ще се проведат от 10 до 15 часа на 23.03.2015 г. в училище.
В срещата на екипите от проекта,чието име на български е  „ Ангажираността на младите хора в решаване проблемите на Европа“ от програма Коменски , ще участват и ученици от нашия училищен екип.
Моля да проявите разбиране и уважите желанието на децата да вземат участие в срещата и ги освободите от часовете,в които това е възможно.Някои от тях ще се срещнат  със своите домакини от предишни визити,други искат да се запознаят с приятелите,които създадоха през почти двегодишния период на проекта, а трети са ключови фигури в семинарите,представянето и работилниците.
Списъкът ще бъде поставен до материалната книга и на таблото в учителската стая.
      Надявам се на вашата толерантност и разбиране, а защо не и на участие и искрено забавление.
                                                  С уважение,
                                                                         Светла Ботова

Tuesday, 10 March 2015

Честит празник на всички ни!

Повече здраве, удовлетворение от работа и възнаграждение,плодотворна и спокойна атмосфера в класната стая!