Monday, 20 April 2015

Новини от РИО-Пловдив
Международен конкурс на тема: „Технология за мир: голямото предизвикателство“


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Информираме Ви за конкурс, организиран от испанската неправителствена организация „Мир и сътрудничество“ и подкрепен от МОН с писмо изх. № 9105/13.03.2015 г. Разработките трябва да са написани на един от шестте официални езици на ООН.
Прикачен файл:


КРЪСТАНОВА, АНТОАНЕТА
Старши експерт по обществени науки и гражданско образование

Юрки Катайнен: Пътят на развитието на България минава през качествено образование

Публикувана на: 17.04.2015
Кoментари:0
Зам.-председателят на ЕК Юрки Катайнен призова България да работи за подобряването на качеството на образованието, тъй като това е ключов фактор за развитието й, информира "Монитор".

Той е категоричен, че важните условия за подобряване на бизнес климата у нас са свързани именно с образованието, но и със сигурността и стабилното управление.

"Свидетели сме на застаряване на населението. Трябва да сме сигурни, че има достатъчно работна сила", подчерта Катайнен, който беше вчера в София, за да представи възможностите на плана "Юнкер", който предвижда да бъдат отключени публични и частни инвестиции в реалната икономика на ЕС на стойност поне 315 млрд. евро за периода 2015 година-2017 година.

Европейският фонд за стратегически инвестиции ще е от полза за малките и средни предприятия и ще спомогне за публично-частните партньорства", увери Катайнен.ERAZMUS+    JM Schools
 http://blog.phls.uni-sofia.bg/

ERASMUS + Programme – Jean Monnet Action
Promoting Excellence in Teaching and Research in EU Studies at Primary and Secondary School Level through Digital and Virtualisation Tools (EU PETR).
Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изучаването на теми, свързани с ЕС в началното и средното училище чрез цифрови и виртуални инструменти (EU PETR).
Разработено от Кабината (www.kabinata.com).

Sunday, 5 April 2015

КОНКУРС "СПЕЧЕЛИ ЕЗИКОВА ВАКАНЦИЯ В АМЕРИКА" ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИПравила за участие в конкурс
“Спечели езикова ваканция в Америка“

С участието си в конкурса кандидатите приемат и се съгласяват с настоящите правила:

  1. Организатор на конкурса „Спечели езикова ваканция в Америка“ е фирма Интеграл Образователни Програми.
  2. Период на конкурса: 1.04.2015 г.– 27.04.2015 г. включително.
  3. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.
  4. В конкурса могат да вземат участие ученици на възраст между 14 и 18 години.
  5. Награден фонд:
1-ва награда: Право на безплатна езикова ваканция в Америка, в University of South Florida на стойност стойност $2350 . Езиковата ваканция ще се проведе в периода 5 - 18 юли 2015 г.
Други награди: Всички участници, желаещи да заминат на езикова ваканция, получават ваучер за отстъпка в размер на 3% от таксата на избрания курс.
  1. Механизъм на конкурса:
·         Участниците трябва да подготвят материал на тема Which five things come to your mind when you think “America” and why do you want to visit the United States this summer?
·         Материалът може да бъде есе, авторски видео материал или песен. Формата на представяне на темата е изцяло по преценка на участника. 
·         Всички участници трябва предварително да се регистрират за участие на сайта на Интеграл www.integral.bg 
·         Материалът да бъде изпратен от 01.04.2015 г. до края на деня на 27.04.2015 г. до Иво Георгиев на e-mal: ivo.georgiev@integral.bg. Материалът може да бъде донесен лично или изпратен по поща на адрес: София 1142, бул. „Евлоги Георгиев“ № 99, Интеграл Образователни Програми, за конкурса „Спечели езикова ваканция в Америка“. В този случай се взема предвид датата на пощенското клеймо.
·         Съдържанието трябва да е написано/представено изцяло на английски език.
·         С включването си за участие в конкурса чрез изпращане на материал на мейла кандидатът се съгласява с Общите условия на конкурса. Участието в него е доброволно.
·         В цената на първата награда не влиза цената на самолетния билет до дестинацията, както и медицинската застраховка, таксата за явяване на интервю за американска виза и допълнителни ежедневни разходи на ученика.
·         Родителите на спечелилия 1-ва награда трябва да внесат депозит от 800 лв. до дата 7.05.2015 г. за самолетен билет, с което гарантират, че обезпечават допълнителните разходи (самолетния билет до дестинацията, медицинската застраховка, таксата за явяване на интервю за американска виза, ежедневните разходи на ученика). В противен случай правото за ползване на безплатен курс се прехвърля на следващия в класацията.
·         Родителите на спечелилия 1-ва награда, трябва да подпишат настоящите условия като декларация за своето съгласие детето им да замине на езиковата ваканция.
·         Интеграл си запазва правото да се свърже с родител за потвърждение на информацията.
·         След разглеждане на кандидатурите комисия ще определи най-добрия материал. Критерии, по които ще се оценява, са: оригиналност, пълнота на материала, свързаност на елементите при представянето.
·         Печелившият ще бъде обявен на 30.04.2015 г. на сайта www.integral.bg и страницата ни във фейсбук.
·         Наградата може да се получи в най-близкия офис на Интеграл в страната.
·         Участниците в конкурса се съгласяват при спечелване на награда да бъдат обявени като печеливши в електронни и/или печатни медии. Извършването на регистрация на сайта на Интеграл се счита за такова изрично съгласие. С извършването на регистрация на www.integral.bg участниците се съгласяват с условията и правилата на конкурса, в това число и с предоставянето на техните лични данни при спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни по-специално по отношение на следното:
- правото на достъп до данните;
- правото за намеса в данните;
- правото на възражение.
Участниците се съгласяват организаторът да комуникира с тях посредством имейл по време на промоцията и за бъдещи периоди.
·         Конкурсът може да бъде прекратен по-рано при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което организаторът по независещи причини не може да продължи настоящия конкурс. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване. Организаторът ще уведоми участниците в конкурса за прекратяването му публично на www.integral.bg
Забележка :

Кандидатите, които искат да се включат, трябва да са на възраст между 14 и 18 г. и да подготвят материал на тема „Пет неща, с които свързвам Америка и защо искам да посетя САЩ това лято“. Материалът трябва да е подготвен на английски език.
Голямата награда е право на безплатна езикова ваканция в University of South Florida, USA. Интеграл и университетът съвместно отпускат едно място на ученик от България без такса на стойност $2350. Езиковата ваканция ще се проведе в периода 5 - 18 юли 2015 г. Семейството на ученика трябва да покрие допълнителните разходи на детето: самолетен билет, медицинска застраховка, такса за явяване на интервю за виза, както и допълнителните ежедневни разходи.