Friday, 12 June 2015

Резултати от матурите

Сред 44 в града и 58 в областта, нашето училище е :
12-то по БЕЛ в града, 14 в областта
13-то по АЕ в града, 19-то в областта
14 по География и икономика, в града, 14 в областта

http://rezultati.zamaturite.bg/uspeh/index.php


Thursday, 4 June 2015

ОСИГУРЕНИ СА 27 433 640 ЛВ. ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА И СЕ СЪЗДАВА ВЪЗМОЖНОСТ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ VI КЛАС НА ДРУГИТЕ УЧИЛИЩА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове, с което се правят промени в Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища и в Постановление № 186 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до V клас в държавните и общинските училища.
С приетите изменения и допълнения се предвижда включване в обхвата на финансовото осигуряване на целодневната организация на учениците от VI клас от началото на учебната 2015/2016 година, при условие че са осигурени материална база и целодневна о...

Tuesday, 2 June 2015

Изложба в училище "С труд всичко се постига"

В чест на международния ден на детето ,1-ви юни,в  училището беше открита изложба с изделия, изработени от учениците от пети до осми клас в часовете по Домашна техника и икономика и Технологии и техния учител г-н Петър Начев.На изложбата бяха представени най-добрите изделия от дърво,метал,текстил,а също чертежи и табла със снимки.Интересът беше голям, тъй като учениците виждаха постиженията на собствения с труд,а това до голяма степен преосмисля отношението им към тези технически предмети.