Friday, 30 October 2015


Заедно в час“: Фронталният урок е отживелица


DSCF7099
Важно е всеки учител да има ясен фокус какво точно очаква от своите ученици. Те да бъдат центъра на класната стая. Отживелица е фронталният урок, в който преподавателят разказва, защото съвременните деца са много динамични, така че е важно да им задържиш интереса. Учениците трябва да са действащи в половината от урока, за да се упражнят и да могат да прилагат на практика това, което са научили в часа. Когато видят, че нещо им е е полезно и смислено, те са по-мотивирани и искат да учат. Важен е индивидуалният подход, да си близо до тях и да отчиташ интересите им.
Такава визия за образованието и за нов подход към учениците в съвременната класна стая представи Екатерина Василева от фондация „Заедно в час“. Снощи в Дома на културата се проведе първото от поредицата събития под мотото „сБЪДнИ промяната“ на фондацията, в което се включиха десетки учители от региона. Целта на инициативата е да събере хора от всякакви сфери, за да изразят мнение как образованието да бъде подобрено и да решат дали могат да кандидатстват за мотивиращи учители на „Заедно в час“.
„Новата инициатива на кампанията е „Будителите днес“, която цели да привлече повече хора, които чувстват себе си като съвременни будители. Вярваме, че те биха били страхотни участници в нашата програма“, обясни Екатерина Василева, която две години е работила като учител към фондацията. На базата на опита си тя сподели, че е важно да се развиват всички знания и компетентности на децата, без обаче те да бъдат затормозявани с излишна информация, която да няма приложение.
Събитието започна с провокация към присъстващите, които трябваше да уцелят от място стъклена купа в ръцете на Екатерина с топчетата, поставени пред тях. Шансът бе на страната само на млад мъж от първия ред.
„Когато си на първия ред е по-лесно да успееш. За съжаление в България е много важно къде си роден и в какво семейство. Децата, които имат късмета да растат в амбициозни семейства, които се грижат за тяхното развитие и заложби – успяват, а тези от крайните квартали и от малките региони на страната изостават спрямо връстниците си. Нашата мисия е равен достъп до качествено образование за всяко дете“, обясни Екатерина.
DSCF7098
По последни данни 40 на сто от българските деца до 15 години са функционално неграмотни. 22% от младите хора между 18 и 24 години нито учат, нито работят. Същият процент не завършват средно образование. Според PISA българчетата изостават с една година в сравнение с връстниците си от европейските държави.
Пловдив е един от първите региони, в които „Заедно в час“ започва своята дейност преди повече от 4 години. В момента 18 учители по програмата преподават в 10 училища в областта. Това е възможно благодарение на подкрепата на Община Пловдив, Регионалния инспекторат по образованието, на Пловдивския университет и на бизнес партньори като Liebherr и Schneider Electric.
Фондацията търси още мотивиращи учители, които минават през стриктен подбор. Първоначално желаещите попълват формуляр, а до 6 седмици получават отговор дали са подходящи. Комуникативност и лидерски умения, упоритост и устойчивост в трудни условия са сред водещите критерии за оценка на желаещите. Одобрените преминават през сериозна теоретична и практическа подготовка и стажуват в лятната академия на фондацията. Тези, които нямат педагогическа правоспособност, се включват в курс на Пловдивския университет.

В чест на народните будители

На 28.10.2015 г. се проведе училищен конкурс за мултимедийни презентации на тема „Народни будители“. В него взеха участие ученици от среден и горен курс. Гост на конкурса беше господин Рисков – директор на училището.
В началото беше представен регламентът. Важно условие, което участниците се стараеха да спазват, беше да не четат слайдовете, а да правят коментари по тях.
Журито беше в състав: г-жа Гамсъзова – председател, г-жа Едрева и г-жа Даскалова – членове. То оценяваше презентациите по три критерия:
·         знания и компетентности за Българското възраждане и за будителите, които се представят;
·         умения за публично представяне;
·         умения за естетическо и техническо оформяне на мултимедийната презентация.
Бяха показани 16 презентации. Всички се вълнуваха, докато разказваха за живота и делото на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Раковски, Петър Берон, Каравелов, Ботев, Владимир Димитров-Майстора, Васил Друмев. Най-ценни бяха тези презентации, в които учениците изразиха личното си отношение към фактите и дадоха съвременна оценка на будителите.
Представянето беше достойно и убедително. Излъчени бяха победители:
Силвия Лимонова (7 а клас – място
Станислава Начева (7 в клас) – II място
Исабела Михайлова (7 а клас) и Ичо Динков (9 а клас) – III място
Победителите получиха от г-жа Гамсъзова грамоти, а всички участници – сертификати.
Два часа, в които учениците си припомниха ценности като родолюбие, добротворство, ученолюбие, свободолюбие, безкористност!
                                Дорде ми очи гледат, не ще престана                     
                                да се трудя за народната ни полза.
                                Ако те забравя, Отечество,
                                забравена да бъде десницата ми.
                                                              Неофит Рилски

Ирина Даскалова

Tuesday, 27 October 2015

Наши успехи в спорта

Браво на ученици и учители!
Вдигат учителските заплати със 70 лв.

Учителските заплати ще бъдат увеличени със 70 лв. считано от 1 октомври. Това се договориха днес премиерът Бойко Борисов, финансовият министър Владислав Горанов и Синдикатът на българските учители, съобщи „Стандарт”.
Увеличението ще засегне заплатите и от 2016 г. като за целта финансовия министър Владислав Горанов предвижда в бюджета допълнителни 96 млн. лв., които да поемат новите учителски заплати.
„Увеличение на заплатите ще има за целия персонал, включително и непедагогическия”, заяви Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители.
С новото увеличение заплатата на младши учител, който току що започва работа, ще стане 600 лв., а средната учителска заплата ще надвиши с 5% средната брутна заплата за страната.
КНСБ е получила уверение, че догодина ще бъдат завишени и заплатите на работещите в агенциите, които отговарят за събирането за приходите, пазара на труда и директно работят с граждани и фирми. В агенцията по заетостта и главна инспекция по труда завишението на възнагражденията ще е с 10%.
В НОИ и в Агенция "Митници" се планира 5% увеличение на заплатите.

Monday, 26 October 2015

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=97877
.....
Чл. 38. (1) Според етапа или степента на образование неспециализираните училища са:
1. начални (I – IV клас включително);
2. основни (I – VII клас включително);
3. гимназии (VIII – XII клас включително);
4. обединени (I – X клас включително);
5. средни (I – XII клас включително).
(2) Според съдържанието на подготовката гимназиите по ал. 1, т. 3 са:
1. профилирани гимназии;
2. професионални гимназии.
(3) При условията и по реда на този закон профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки имат право да осъществяват обучение и в класовете от прогимназиалния етап на основната степен на образование.
(4) Неспециализираните училища са общински, с изключение на професионалните гимназии, които са държавни.
(5) При условията и по реда на глава осемнадесета със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет професионалните гимназии могат да бъдат преобразувани в общински, когато осъществяват обучение по професии, значими за устойчивото развитие на общината.
(6) Неспециализирани училища по ал. 1 могат да бъдат обявени за иновативни училища с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката, при спазване на изискванията, определени в ал. 7 и в държавните образователни стандарти по ал. 8.
(7) Иновативни училища са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието, като:
1. разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;
2. организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда;
3. използват нови методи на преподаване;
4. разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.
по повод :

В МОН СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


На 23 октомври 2015 г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование под председателството на г-жа Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката. Взеха участие представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в Министерството на образованието и науката.
Дневният ред на заседанието включи представяне и обсъждане на проекти на държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование за учебния план, за общообразователната подготовка и за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, в изпълнение на § 60, т. 1 и 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищно и училищно образование, обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.

Thursday, 22 October 2015

English for kids

http://www.multimedia-english.com/videos/section/kids-5

Videos for kids

и много други

Умни и уверени деца

Умни и уверени деца с метода на зелената химикалка

Как показването на грешките в тетрадката влияе на бъдещия живот и характера на детето?
  • 1772
  • 0
  • 4
    0
дете
Снимка: Thinkstock
Методът на обучение, който практикуват учителите както в миналото, така и сега, е да посочват грешките на децата, допуснати при писане, като използват червен химикал. С него подчертават не добре оформените кукички и лулички на първокласниците, допълват пропуснатите запетаи, зачертават излишните букви и т.н.
Всъщност, основното в този метод е да покаже грешките, които детето допуска.
От психологическа гледна точка обаче това не е градивна критика. Изпъква грешното и лошото, вместо хубавото и правилното. Във фотопаметта на детето не се записва правилното, което е направило, а сбърканото, което учителката му е показала с червения химикал.
Методът на зелената химикалка обаче прави точно обратното – набляга на позитивното и хубавото. Когато детето напише много редове с кукички и лулички, е достатъчно да оградите тези, които са се получили най-добре. Зеленият химикал показва друга гледна точка, което определя и друга вътрешна мотивация за детето. Така то започва да се старае да се доближи максимално до най-доброто, което е успяло да направи.
химикал


Как показването на грешките в тетрадката влияе на бъдещия живот и оформяне на характер на детето?
От деца свикваме да се концентрираме върху недостатъците, върху това, което не е правилно. На това ни учат в училище, а и вкъщи. Представете си, че от 20 написани знака е подчертан само един, т.е. 19 са идеални, само един не е. Но в съзнанието ни се запечатва именно този един. Останалите, макар да са в пъти повече, се забравят. 

Да подчертаваме лошото с червен химикал може да стане нарицателен израз за поведението на децата и когато пораснат. А това е основна причина хората да се чувстват неудовлетворени от живота си. Колкото повече се фокусираме върху едно нещо, толкова повече то расте. Използвайки принципа на зелената, а не на червената химикалка, вие ще утвърдите у детето една различна, позитивна гледна точка, която ще го научи да открива хубавото в себе си и в света, който го заобикаля.

Wednesday, 21 October 2015

7-те цвята на технологиитеОранжево - възбуда,вълнение                                                Червено - енергия
Синьо - отговорност                                                                 Зелено - растеж,развитие
Виолетово - самопознание                                                      Жълто - интелект
                                                Индиго - интуиция

Friday, 16 October 2015


26 ОКТОМВРИ 2015 Г. Е ОБЯВЕН ЗА НЕУЧЕБЕН ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ
16 октомври 2015 г.
Във връзка с насрочените на 25 октомври 2015 г.  избори на общински съветници и на кметове и за провеждане на национален референдум с въпрос „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждане на изборите и референдумите“ със заповед на министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев 26 октомври 2015 г. е определен за неучебен ден за учениците от всички училища на територията на Република България.
Учебното съдържание ще бъде преструктурирано от учителите и одобрено от директорите на училищата, съгласувано с началниците на регионалните инспекторати по образованието.
26 октомври 2015 г. е определен за неучебен за учениците, за да се изнесат изборните урни и да се разчистят училищата от изборни материали.

Tuesday, 13 October 2015

DEED – платформа за учене и общуване чрез предизвикателства

deedpresimage

Форум за иновации в образованието
http://sitekreator.bg/forumaytos/welcome.html

http://ino.vuzf.bg/wp-content/uploads/2014/10/DEED.BG_.pdf


https://www.facebook.com/Deed-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-520946141263007/timeline/ Deed e платформа за надграждане на учебния процес и общуване чрез предизвикателства. Продуктът е разработен от българската софтуерна компания IndigoVerge  и е спечелил признанието на инвестиционният фонд LauncHub.

Платформата е насочена към модернизиране на българското образование чрез предоставяне на среда, в която учителите да експериментират креативни и емпатични методи на комуникация с учениците като използват възможностите на съвременните технологии. Deed предствлява защитено интернет пространство, в което учителите могат да развиват творческия потенциал на децата като ги предизвикват да откриват нови знания и да практикуват полезни умения, свързани с учебния процес или социалната и емоционална интелигентност.

Платформата стимулира активното участие на родителите в учебния процес и представлява модерен начин за наблюдение на педагогическата дейност от директорите и експертите от регионалния инспекторат на образованието като дава възможност за бърза обратна връзка и ефективна комуникация на ниво методическо ръководство.

Ето как изглежда Deed:

Потребители на DEED

КАНАЛ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

" Deed e платформа за надграждане на учебния процес и общуване чрез предизвикателства. На платформата всяко дете получава възможност да представи себе си, да изяви талантите си, да се запознае с нова информация, да се усъвършенства и общува в защитена интернет среда, по зададени от учителя теми."
СОУ "Никола Вапцаров" е едно от първите училища, които използват възможностите на "Deed" за качествено ново обучение, и първото училище, което изгради класни училищни канали за предизвикателства. Учениците от всички образователни степени имат възможност да работят в каналите според своите интереси и образователното си равнище. Предизвикателствата са интересни и стимулиращи активност. 
Интервю на представители на училището с Deed можете да прочетете тук.
Публичният достъп до каналите е контролиран. С училищните канали можете да се запознаете...

Първо училище ....
http://www.karierist.com/news/press-release/1/parvo-uchilishte-v-balgariya-izpolzva-predizvikatelstva-v-deed

125 СОУ „Проф. Б. Пенев
http://sou125.com/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/261-deed

125 СОУ „Проф. Б. Пенев” е едно от училищата в България, които активно и успешно използват платформата Deed за предизвикателства. Училището има един общ канал, в който са поканени учениците от ІV до ХІ клас. Една от основните цели на платформата е сплотяване на учениците и включването им в различни училищни инициативи.
Представяме интервю на Елена Мечева – педагогически съветник и основен „предизвикател” в канала на 125. СОУ за впечатленията и резултатите от участието на децата в Deed.
Ели, разкажи ни защо работите с Deed, какво ви накара да използвате платформата?
Ели: Платформата беше закупена по предложение на помощник-директор Венелина Николова, честно казано на мен ми беше поставено използването й като задача. Но още в момента на представянето й я харесах и имах много идеи как може да ни е полезна в работата с децата. Хареса ми, че Deed напомня социална мрежа, децата харесват социалните мрежи и в тях няма нищо лошо, стига да се използват по предназначение. А тъй като е социална мрежа само за училището, много спомага за опознаването на децата от различни класове. В Deed имаме деца от 4-ти до 11-ти клас, които иначе не биха се познавали. Тук са заедно, черпят опит един от друг, участват заедно в училищния живот. Много активно използваме платформата и за работа с ученическия съвет. Мога да кажа, че за краткото време, в което работим с Deed, постигнахме с ученическия съвет много повече, отколкото за последните 3 години.
Какво споделят децата от опита си с платформата? 
Ели: Решихме да пуснем предизвикателство специално за обратна връзка от децата: Какво харесвам в Deed. Ето отговорите, които получихме: „Харесвам „Deed“, защото чрез него можем да опознаем хора, с които не си говорим често и не си обръщаме внимание. Deed е по- лесен начин да опознаеш тези хора и те теб.” „Харесвам Deed, защото това е сайт хем свързан с учебния материал хем е забавно. Харесвам го защото е забавно да споделяме своите мнения и също да четем другите. :)” „Deed ми харесва, защото разбираш за идеите на другите и за самите тях. А даже може да разбереш и повече за себе си. Осъзнаваш, че всички са различни по свой собствен начин, което е много хубаво.” „Това заради което харесвам Deed e, че в този сайт за предизвикателства можеш да изразиш личността си и да споделиш интересите си без да се притесняваш.!!!”
Много ни впечатли, че самите деца дават идеи за предизвикателства и тези идеи се превръщат след това в предизвикателства. Чудесно е, че публикувате и името на детето, което е автор. Как се роди тази идея и какви са ви впечатленията?

Ели: Това беше моя идея, тръгна от едно от първите ни предизвикателства: Кой съм аз. В него децата трябваше да се представят, като довършат изреченията: 1.Аз съм… 2.Обичам… 3. Мечтая…. С това предизвикателство искахме самите деца да говорят за себе си, защото в училище често само изискваме от тях, а те имат нужда и обичат да говорят за себе си, имат нужда и да впрегнат в нещо творческо усилията си. Така се роди идеята самите деца да предлагат идеи за предизвикателства. Най-добрите от тях вече ги публикуваме, заедно с името на автора на идеята и авторът е администратор за периода на активност на предизвикателството.

Блог на DEED
https://deedbg.wordpress.com/
Saturday, 10 October 2015

Децата индиго – опасна заблуда?

Мнението на педиатъра д-р Павлина Андреева

Децата индиго – опасна заблуда?


Всеки родител, който има проблем с поведението на своето дете, вече си има обяснение – в семейството расте дете индиго.
И с това притесненията приключват, не е необходимо да се ходи по доктори ипсихолози, детето по-скоро е изключително, то е от новия, по-висш свят, "небесно заченато".
Теорията за децата с виолетова аура, която се вижда само от хора с паранормални способности, е измислена от Нанси Тейп и е разпространена по целия свят. Тази съблазнителна идея стана доходоносен бизнес, който дава хляб на екстрасенси, терапевти, "писатели", книгоиздатели,медии.
Напоследък в САЩ се надигна мощна кампания против теорията, разглеждайки я като опасна за обществото. В България срещу иначе приятната и удобна хипотеза се обяви безспорния капацитет по детски неврологични заболявания проф. Чавдаров.
В медиите той напомни, че качествата, които се приписват на децата индиго, всъщност са признаци на неврологични заболявания и трябва да се лекуват, а не да се величаят.
Като например: необичайна свръхчувствителност (трудно им е земното социално общуване); не могат да се концентрират (простите неща, които стават около тях, не са им интересни); често са с лошо настроение и изпадат в депресии (притеснени са от лошите земни порядки); самотни са, трудно контактуват (защото могат да контактуват само с по-висш разум или себеподобни, играят си с ангели, а не с деца); свръхактивни(творят едновременно в няколко области); незаинтересовани (имат много по-важна, вселенска мисия); липса на емоции (постоянно се занимават с отговорни световни проблеми); трудно се обучават (защото знаят повече от другите) и т.н.
Тези признаци обикновено се забелязват от околните, но не и от родителите, и това е обяснимо. Всеки иска най-доброто за детето си и трудно приема, че то има проблем. Много по-лесно се приема, че нашето дете е изключително, различно, гениално посвоему.
Наистина има надарени деца, но те успешно се вписват в средата си, нямат проблем с общуването. Ако игнорираме вярата в свръхестественото, описаните характеристики на децата индиго са симптоми на разстройство на нервната система при децата с различни форми на аутизъм (у нас около 60000); с хиперактивно поведение (проблем с предаването на нервните импулси, затова компенсират със свръхактивност); различни психични отклонения.
Въпросът е дали правилният път е да ни баламосват разни гадатели, (срещу заплащане, разбира се) като ни казват това, което искаме да чуем за нашето дете, (силно биополе, общува с извънземни, свръхнадареност, магии и т.н.) или да се доверим на специалистите.

Изборът е наш. Но да не забравяме, че науката се справя доста успешно с някои от проблемите. И че криенето на главата в пясъка не решава проблемите, само ги задълбочава. А обществото е длъжно да осигури помощ на тези деца и на семействата им. Защото никой не е застрахован.