Thursday, 10 November 2016

Въвеждат точково оценяване след IV, VII, X клас и на матурите

Публикувана на: 10.11.2016
Кoментари:0
Новият държавен образователен стандарт за оценяване на учениците предвижда възможност за оценяване в точки. Става въпрос за националното външно оценяване след IV, VII и X клас, и за държавните зрелостни изпити. Въвежда се скала за преобразуване на оценките, получени в училище, като за отличен (6)се дават 50 точки, за много добър (5)– 39 точки, за добър (4)– 26, а за среден (3)– 15 точки. Оценяването с точки се счита за по-прецизен и точен метод за измерване на резултатите на учениците. Това каза Станимир Цветков – начални отдел в Центъра за контрол и оценка на качеството в училищното образование по време на конференция „Създаване на качествено учебно съдържание в условията новия Закон за предучилищното и училищното образование“, организирана от издателствата „Анубис“ и „Булвест 2000“. Така най-високият общ бал за влизане в гимназиите след VІІ клас вече става 500 точки вместо познатото досега 36.00. Резултатът от ДЗИ в ХІІ клас ще се изписва в дипломата с оценка, но ще се отбелязват и получените на изпита точки.
На конференцията бяха представени още утвърдените програми по български език и литература и по математика за Vи VI клас, както и проектите на програми за гимназиалния етап, които предстои да бъдат подложени на публично обсъждане. Само българска литература е предвидено да бъде изучавана в VII, X, XI и XII клас, съобщи Красимира Александрова – главен експерт по български език и литература към Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в Министреството на образованието и науката (МОН). В VIIIи IX клас ще се изучава световна литература от античността до модернизма.
Освен новото учебно съдържание конференцията разгледа и методиката на смесеното обучение и преподаването чрез печатен и електронен учебник. Смесеното обучение пести време на учителя, но преподаването чрез него трябва да е предварително много добре подготвено, каза Маруша Кмет от словенското издателство Рокус Клет. Учебниците не трябва да имат дълги текстове, защото учениците търсят и възприемат все по-кратко съдържание, предупреди преподавателят по ИТ Ангел Ангелов от училище „Сава Доброплодни“ в Шумен.
Все повече българските образователни продукти се издигат на нивото на съвременните очаквания и новите технологии, каза от името на организираторите „Анубис“ и „Булвест 2000“ Николай Табаков. Съвременният учебник вече официално съществува като печатно и електронно издание, въпреки че финансовото обезпечаване на електронното издание все още е отговорност само на издателите, добави той.

Да гледаме на образованието като на подготовка за живота, призоваха от Институт „Монтесори България“, чиито представители също взеха участие в конференцията. Институт „Монтесори“ и издателство „Булвест 2000“ планират съвместно издаване на оригиналните трудове на Мария Монтесори, като първият от тях ще излезе от печат през 2017 г.

Thursday, 3 November 2016

Какви са различните методи на преподаване по света?

item_teachingkids-1

Япония е страната с най-грамотните ученици в света. Това сочи годишният доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Следват Финландия, Холандия, Швеция, Австралия, Норвегия, Белгия, Нова Зеландия. Великобритания и САЩ са на 9-о и 10-о място.
Интересното е, че държавите на челните места са сравнително назад в класацията на най-добрите университети. А Италия, Испания или Гърция са в дъното на класацията за висшето образование.
„Когато става въпрос за висока грамотност, може да се окаже, че е по-добре да завършите гимназия в Япония, Финландия или Холандия, отколкото да получите диплома за висше образование в Италия, Испания или Гърция“, коментира Андреас Шлайхер, директор по образованието към ОИСР.
Ето по-интересните методи на преподаване в някои държави:
Япония
Японската образователна система уникална с хуманността си. Учениците нямат изпити преди 4 клас, а само малки тестове. През първите 3 години те усвояват добри обноски и развиват характера си. Учат се да уважават останалите и да се грижат за животните и природата.
Учебната година започва на 1 април. Тази дата често съвпада с едно от най-красивите природни явления – цъфтенето на черешовите цветове.
За да влязат в добра прогимназия, повечето японски ученици там влизат подготвително училище или посещават частни работилници след училище.
В училищата се изучава калиграфия и поезия. Почти всички ученици носят училищна униформа – целта, както се досещате, е да се премахнат социалните бариери и да се създаде работна среда.
Обядът се приготвя по стандартизирано меню, разработено от квалифицирани готвачи и медицински специалисти. Всички ученици ядат в класната си стая заедно с учителя. Те сами чистят класните си стаи, кафенетата и дори тоалетните.
Русия
Сходен е и подходът на Русия. По време на лятната ваканция учениците от някои училища участват в ремонтите и боядисването на сградата.
Там дисциплината се затегна, след като поставиха камери във всяко училище. Посегателството срещу учители е криминализирано. Дори има случаи с ученици, които са пратени в трудововъзпитателен лагер, след като са били заснети да се гаврят със свои учители.
Интересното е, че в Русия в началото на учебната година има негласна традиция учителите да подготвят танц, с който поздравяват децата и родителите им.
Англия
В някои училища в Англия учениците, които са закъснели или са извършили друго провинение, трябва да остават след часовете. На места са забранени и телефоните. Ако някой ученик изостава по даден предмет, му назначават безплатно индивидуален учител.
Турция
В Турция образователната система е в криза, след като президентът Реджеп Тайип Ердоган уволни 50 000 учители и 2 349 университетски преподаватели. Но недостигът на учители не е единственият проблем.
Наскоро турският образователен министър заяви, че иска да обучи поколение, което би излязло на улицата със знамена в ръка. Hürriyet Daily отбелязва, че управниците искат да превърнат образователните институции в страната в религиозни имам-хатип училища.
Наскоро Световният икономически форум публикува списък с професиите на бъдещето. Hürriyet Daily саркастично посочва, че според този списък очевидно няма да има огромна нужда от имами в Четвъртата индустриална революция, и вместо това Турция се нуждае от по-добро обучение по математика, физика, биология и изкуства.
Преди време един от новоназначените училищни директори в Истанбул заяви, че се надява ислямът да започне да се изучава още по-задълбочено в училище.
„Дошло е времето да превърнем нашите училища в религиозни тренировъчни центрове”, заяви Шакир Войвот, цитиран от Daily Express. Преди опита за преврат от лятото подобно изказване би предизвикало широк отзвук. Но вече нищо не е същото.
България
В България ситуацията не е толкова тежка, но много неща трябва да се променят. Дотогава учителите трябва да се осланят на собствените си възпитателни методи.
Добри такива са поддържането на активна обратна връзка с учениците, провеждането на дискусии и вкарването на технологиите в учебния процес. Проучвания са показали, че ученето в група е много по-ефективно, защото помага да се видят различни гледни точки и да се обменят идеи.
Към всеки ученик трябва да има различен подход, тъй като всеки разбира и приема информацията различно.
Малко хумор също не би навредил. Време е учителите да забравят за сухото сковано поднасяне на информацията, като в същото време обаче не позволяват на учениците си да ги „подхлъзнат”.
Понякога е по-добре учителят да игнорира ученическите провокации и нарушенията на дисциплината. Ако обаче това поведение се задълбочи и стане системно, трябва да говорите с учениците насаме – не пред целия клас.

Monday, 31 October 2016

МЕДИЦИНСКИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ УЧИЛИЩЕ ЩЕ СА С НОМЕР НА АМБУЛАТОРЕН ЛИСТИзвиняването на отсъствията на учениците по болест ще става с медицинска бележка, в която лекарите ще посочват номер от амбулаторния лист, от документ за преглед в спешен кабинет или от болница при лечение.
След разговори между министъра на образованието и науката Меглена Кунева и министъра на здравеопазването д-р Петър Москов бяха предприети действия за  стриктно регламентиране на случаите на отсъствие от училище по медицински причини, както и за документиране и контрол на тези случаи. Министър Москов е поискал директорите на регионалните здравни инспекции да информират всички лечебни заведения на територията на областта за новите изисквания за издаване на медицински документи.
В указанията се посочва, че отсъствие от училище по медицински причини, свързани със заболяване, което налага лечение в домашни условия, диагностични или лечебни процедури в амбулаторни условия или други свързани със здравето обстоятелства, се удостоверява от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ. Удостоверението е въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация - амбулаторен лист за лечебните заведения за извънболнична помощ, фиш за обслужен спешно болен за центровете за спешна медицинска помощ или лист за преглед на пациент в консултативно-диагностичния блок.
Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини се документира в отделен документ „Медицинската бележка“, която се попълва и подписва от лекаря, извършил прегледа на ученика и се подпечатва с печата на лекаря и/или лечебното заведение.
В медицинската бележка задължително се вписва номерът и датата на документа за преглед. Изписването на номера и датата на документа се поставя под коректно изписаната диагноза с посочен код на заболяването. Дните, посочени в медицинската бележка, не може да предхождат датата на извършване на прегледа, посочена в амбулаторния лист.
Отсъствие от училище след болнично лечение се удостоверява от лекар    от лечебното заведение за болнична помощ или от общопрактикуващия лекар на ученика. В този случай в бележката, вместо номер и дата на документа за преглед, се посочва номер и/или дата на издадената епикриза.
Указанията на здравния министър са лекарите, издали медицински бележки, да предоставят при поискване на контролните органи на Министерство на здравеопазването (РЗИ и ИАМО) информация за издадените медицински бележки и свързаната с това медицинска документация. Д-р Москов е поискал директорите на РЗИ да проведат срещи с директорите на регионалните управления по образование, за да си сътрудничат.

Нов регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Нов регистър на одобрените Нов регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти ще заработи от утре, 1 ноември 2016 г., към сайта на Министерството на образованието и науката.
На адрес: http://iropk.mon.bg ще бъдат публикувани всички обучителни програми, от които учителите и училищата могат да избират.
Цялата новина можете да видите на:
... See More

На училище във Финландия. филм на Нова

http://play.novatv.bg/programi/temata-na-nova/781888

Friday, 21 October 2016

МОН отговаря

Присъждането на 1 квалификационен кредит задължително ли е да е във формата - 16 академични часа, 8 от тях присъствени? Има ли минимален кредит, който може да се присъжда? За всеки тренинг и семинар, който предлагаме, трябва ли да се развива програма с анотация, цели, методи и т.н. (спрямо изискванията в новия закон)? Или законът предвижда сходните обучения да може да бъдат обединени в една тематична програма, в която да присъстват под теми, които да носят определени часове и съответно кредити?
Съгласно чл. 222, ал. 3 от ЗПУО педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на специализираните обслужващи звена, на висши училища и на научни организации в не по-малко от 48 часа за всеки период на атестиране, като условието по чл. 223, ал. 2 е те да бъдат не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.
Квалификационният кредит е измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си. Един квалификационен кредит се присъжда за 16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са присъствени. Не се присъждат кредити за обучения по-малко от 16 академични часа. В проекта на наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и в регистъра на организациите, имащи право да извършват тези обучения, който регистър предстои да бъде утвърден от министъра на образованието и науката ще бъдат посочени изискванията, на които да отговарят тези програми.
Постигнатите професионални компетентности всеки педагогически специалист трябва да отразява в професионалното си портфолио. В него ще се отразява ли работата на учителя с учениците?
Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист с цел да подпомогне атестирането и самооценяването на съответния педагогически специалист. Материалите, които съдържа портфолиото, доказват неговото активно участие в реализирането на политиките на детската градина или училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците. За период от 4 години назад има вероятност да бъдат пропуснати или забравени изявите на педагогическия специалист или на децата и учениците, с които е работил, ако не са документирани и това би ощетило съответния педагогически специалист при атестирането.
От кога ще е възможно присъждането на задължителните за всеки педагогически специалист квалификационни кредити по програми за продължаваща квалификация на специализирани обслужващи звена, на висши училища и научни организации и по одобрени програми от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията?
Как ще се удостоверява задължителните 16 академични часа вътрешноинституционална квалификация на педагогическите кадри?
Повишаването на квалификацията е процес на непрекъсната подготовка за усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти в съответствие с професионалния им профил, който подпомага пълноценната им професионална реализация и кариерно развитие.
Повишаването на квалификация се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист с цел:
1. актуализиране и/или придобиване на нови допълнителни компетентности, което осигурява съответствие между потребностите на системата на предучилищното и училищно образование, образователната практика и равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на възложената работа;
2. реализирането на политиката на институцията за осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на децата и на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране;
3. изпълнение на дадените в резултат на атестирането препоръки и насоки за професионално усъвършенстване;
4. удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие;
5. мотивиране и задържане на квалифицираните специалисти в системата на предучилищното и училищно образование;
6. създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява, чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики;
7. повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на педагогическия специалист.
Дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и институционално ниво.
На национално ниво квалификацията се осъществява от висшите училища, специализираните обслужващи звена, научни организации, както и на обучителни организации, чиито програми за обучение, след одобряването им, са включени в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.
На регионално ниво квалификацията се организира от регионалните управления по образованието, които разработват годишни планове за квалификация на педагогическите специалисти като част от годишния им план в съответствие с националната и регионалната политика, координират и контролират изпълнението им.
На общинско ниво квалификацията се организира от общинската администрация в съответствие с общинската образователна политика и стратегията за развитие на образователната система на съответната община.
На институционално ниво квалификация се осъществява от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по план за квалификационната дейност като част от годишния план на институцията и в съответствие с политики и приоритети, определени в стратегията за развитието й, с установените потребности за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, включително като резултат от процеса на атестиране, при отчитане и на годишните средства за квалификация и възможностите за участие в международни и национални програми и проекти. Планът за квалификация на институцията се разработва с участието на социалните партньори, приема се от педагогическия съвет на училището и се утвърждава от директора.
Квалификацията на педагогическите специалисти, в зависимост от потребностите, целите и съдържанието на обученията, е:
1. въвеждаща – насочена към усвояване на знания и формиране на умения, въвеждащи в професията, ориентирани към адаптиране в образователна среда и за методическо и организационно подпомагане. Въвеждаща квалификация е задължителна подкрепа за педагогически специалисти:
а) постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и училищно образование;
б) назначени за първи път на нова, включително и на ръководна длъжност;
в) заемащи длъжност, която е нова за системата на предучилищното и училищно образование;
г) заемащи длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от две учебни години;
д) при промяна на учебните планове и учебните програми в училищата и на програмни системи в предучилищното образование.
2. продължаваща - насочена към непрекъснато професионално и личностното усъвършенстване в рамките на учене през целия живот, ориентирана към кариерното развитие на педагогическите специалисти и успешната им реализация чрез:
а) краткосрочни обучения за периодично актуализиране на знанията по съответния учебен предмет и за развитие на професионалните компетентности за прилагане на иновативни подходи в образователния процес, за кариерно консултиране и ориентиране на учениците, за управление на образованието и др.;
б) участие в проучвания, изследователска и творческа дейност.
в) придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен;
г) придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или специализация.
Въвеждащата квалификация се организира в рамките на вътрешноинституционалната квалификация като работодателят определя в срок до два месеца от встъпването в длъжност и наставник.
Повишаването на квалификацията по се осъществява по програми за обучение от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации, както и от обучителни организации от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
Учителите, директорите и другите педагогически специалисти са длъжни да повишават квалификацията си:
1. по програми за обучение на висши училища, на научни организации, на специализирани обслужващи звена, както и на обучителни организации от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране за всеки педагогически специалист;
2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист;
Организационни форми за повишаване на квалификацията са:
1. курсове – въвеждащи, тематични, комплексни и други;
2. семинари, професионални педагогически и психологически тренинги, школи, практикуми, лектории и др.;
3. специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна научна област или с управление на образованието;
4. професионално-педагогическа специализация;
5. майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики;
6. форуми (конференции, конкурси, пленери и др.) за представяне на резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне на добри, иновативни практики или постижения.
След участие и успешно завършване на обучение за повишаване на квалификацията по програми на специализирани обслужващи звена, на висши училища и научни организации, на обучителни организации от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията, лицата получават:
1. удостоверение за допълнително обучение или специализация в конкретна научна област;
2. свидетелство за специализация и за професионално-педагогическа специализация; Участието на педагогическите специалисти във формите за повишаване на квалификацията не е пряко основание за придобиване на професионално-квалификационна степен, с изключение на професионално-педагогическата специализация, на завършилите едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4,50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика;
За успешното участие на педагогическите специалисти в обучения за повишаване на квалификацията чрез едногодишно обучение по програми за обучение на висши училища, на научни организации, на специализирани обслужващи звена, както и на обучителни организации от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се присъждат квалификационни кредити.
Квалификационният кредит е измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си по програми на организациите по ал. 1. Един квалификационен кредит се присъжда за 16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са присъствени.
Един квалификационен кредит се присъжда за:
1. участие в обучение с продължителност 16 академични часа, 8 от които са присъствени;
2. подготовка и представяне на доклад или научно съобщение, след неговото публикуване;
3. научна или научна-методическа публикация в специализирано издание;
Кредитите се присъждат от обучаващата институция или организация и се удостоверяват с документ за допълнително обучение.
За всеки период на атестиране всеки учител, директор или друг педагогически специалист е длъжен да придобие не по-малко от 3 (три) квалификационни кредита от участие в обучения за повишаване на квалификацията.
Когато обучението за повишаване на квалификацията се извършва по програма, в която организацията предвижда не само присъствени часове, а предлага и дистанционно обучение и консултиране, броят на присъдените квалификационни кредити се определя от общия брой академични часове, предвидени за обучение, ако е изпълнено изискването на ал. 2 за броя присъствени академични часове.
Системата от квалификационни кредити осигурява възможност за:
1. натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел кариерно развитие;
2. пренасяне и признаване на квалификационни кредити за следващ период на атестиране при:
а) промяна на месторабота;
б) връщане след отпуск за повече от две години;
в) след прекъсване на учителския стаж по специалността за повече от две години.
3. признаване на преминато обучение за повишаване на квалификацията при кандидатстване в процедура за придобиване на професионално-квалификационна степен;
4. улесняване на професионалната мобилност.
Повишаването на квалификацията както в страната, така и в чужбина, организирано и проведено от организации и институции извън посочените по-горе, се признава от началника на съответното регионално управление по образованието, като на лицето се издава служебна бележка за признаване на участие във форма за повишаване на квалификацията. Педагогически специалист, който желае да бъде признато участието му във форма за повишаване на квалификацията, подава заявление по образец до началника на съответното регионално управление по образованието. 

ОЦЕНЯВАНЕ
Може ли да ми разясните чл. 28 от Наредбата за оценяване на учениците? Този текст касае ли сегашните ученици от 6 и 7 клас. И какви са тези оценки при положение, че в прогимназиален етап няма окончателни оценки?
Наредбата се прилага през настоящата учебна година само за учениците в 1. и в 5. клас. На втория Ви въпрос - това са оценките от 5., 6. и 7. клас, които се вписват в свидетелството за основно образование.
С обнародването на Наредба за оценяването се отменя Наредба № 3 за системата на оценяване.
1. Означава ли това, че във всички класове по учебните предмети от раздел В /независимо дали са СИП или факултативни/ не се поставят оценки на учениците?
2. Минималният задължителен брой текущи оценки са тези, които са описани в новата наредба за всички класове или те се отнасят само за 5. клас?
3. Успехът в свидетелството за основно образование на учениците, които са тази година в 7. клас, ще се оформя от оценките само в 7. клас или от тези в 5., 6. и 7. клас?
В дневника на 5. - 12. клас на страниците с информация за учениците съществуват колони "учебни предмети" - раздел Б, раздел В, раздел Г на учебния план, в които следва да изпишем имената на учебните предмети. Въпросът тук е, ако в учебния план на класа за тази година са заложени учебни предмети ЗИП профилиращи и ЗИП непрофилиращи, кои от тях следва да впишем, след като за едните се поставя срочна/годишна оценка, а за другите тя е обща с тази от задължителната подготовка?
В Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата ще намерите отговор на въпросите си.
Накратко - по т. 1 в класовете, в които учебният план предвижда в раздел В факултативни учебни часове, няма оценки. Останалите следват изискванията на уредбата, действала и до момента. Същото се отнася и до т. 2 - прилага се през тази година само в 1. и в 5. клас. За останалите действа Наредба № 3 за системата за оценяване. по т. 3 - не съществува такова понятие успех в свидетелството за основно образование в бъдеще. В свидетелството им ще се вписват всички оценки от 5., 6. и 7. клас. Това ще влезе в сила за учениците, които през тази година с в 5. клас и когато завършат 7. клас. В дневника на съответния клас се вписва съответния вид учебни часове по училищния учебен план - за 1. и за 5. клас - задължителни, избираеми и факултативни, за останалите - ЗП, ЗИП и СИП.
Наредбата за оценяване важи ли за учениците от II до IV клас или за тях се прилагат разпоредбите на старата наредба № 3?
За учениците от II до IV клас се прилагат разпоредбите на Наредба № 3. 

 

Thursday, 20 October 2016

МОН ПОДГОТВИ НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ


Центровете за подкрепата за личностно развитие ще предоставят физическа, психологическа и социална среда за равен достъп до образование и за развитие на способностите и уменията както на децата и учениците със специални образователни потребности, с хронични заболявания или в риск, така и на тези с изявени дарби. Подкрепата ще бъде обща и допълнителна и ще се определя според индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик чрез организиране на дейности за развитие на способностите и дарованията им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, придобиването на умения за лидерство и други. 
Това е записано в изготвените от Министерството на образованието и науката насоки за примерен правилник за устройството и дейността на центровете, които трябва да бъдат създадени към общините според новия Закон за предучилищното и училищното образование.
Общата подкрепа ще се изразява в занимания по интереси, кариерно ориентиране на учениците, дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение, педагогическа и психологическа подкрепа, грижа за здравето, логопедична  работа, ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения, поощряване с морални и материални награди, осигуряване на общежитие. Допълнителната подкрепа ще включва  индивидуална работа с дете и ученик по конкретен случай -  за деца със специални образователни потребности, ученици с изявени дарби, с хронични заболявания или в риск. На тях ще се предоставя допълнителна психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, на зрението, на комуникативните нарушения и при физически увреждания. Заниманията в центровете ще са целодневни, полудневни и почасови в зависимост от конкретните нужди.
Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие ще се осигуряват там, където са децата или учениците – в детските градини, в училищата и в центровете за подкрепа за личностно развитие.
Формите, в които ще се провеждат занятията, могат да са масови, групови  и индивидуални. Масовите включват публични изяви - конкурси, състезания, фестивали, изложения, прегледи, олимпиади, турнири, игри, празници, образователни, концертни и развлекателни програми. Груповите са школи, клубове, състави, ансамбли, хорове, филхармонии, секции, отбори, кръжоци, експедиции с учебна цел и други. Индивидуалните са за конкретни случаи.

Организацията на обучението и видът на формите се определят с плана за обучение, който се изготвя от ръководителите на групи и се утвърждава от директора на центъра. Контролът на обучението в центъра се възлага на директора и заместник-директора, както и на регионалното управление на образованието и МОН.

БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКА АГИТАЦИЯ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА


Министерството на образованието и науката разпореди на директорите на Регионалните управления на образованието в страната да не допускат децата и учениците в детските градини и училищата да бъдат въвличани по какъвто и да е начин в настоящата предизборна кампания за избор на президент и вицепрезидент, както и на предстоящия референдум.

В писмото се припомнят разпоредбите на чл.11 от Закона за предучилищното и училищното образование относно неналагането на учениците на идеологически или религиозни доктрини, както и ограниченията за включване в политически дейности на деца в Закона за политическите партии. Заповедта е по повод предложени мерки от Държавната агенция за закрила на децата (ДАЗД) за гарантиране на правата на децата и учениците.

Директорите са длъжни да не допускат на територията на детските градини и училищата политически агитации и събития. Те трябва да уведомяват незабавно Регионалните управления на образованието при поява с цел агитация на кандидатите за президент и вицепрезидент на територията на учебните заведения.

Учениците не следва да бъдат свидетели или неволни участници в съревнованието на политическите сили или индиректно да бъдат използвани за отправяне на послания към обществото, се казва още в писмото към регионалните управления. 

Monday, 17 October 2016

Oтговор на МОН

Според ДОС за статута и професионалното развитие на учителите длъжността "главен учител" може да се заема от учител с І или ІІ ПКС. След влизането на тази наредба в сила от 01.09.2016 год. отново ли ще се провеждат процедури за избор на главен учител?

Публикувана на: 18.08.2016
Кoментари:0

 mon
Според ДОС за статута и професионалното развитие на учителите длъжността "главен учител" може да се заема от учител с І или ІІ ПКС. След влизането на тази наредба в сила от 01.09.2016 год. отново ли ще се провеждат процедури за избор на главен учител?
Длъжността „главен учител“ се заема от лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", професионална квалификация „учител“, не по-малко от задължителните 3 квалификационни кредита за последния период на атестиране, придобита втора или първа професионално-квалификационна степен и най-високата оценка („образцово изпълнение“) от последното атестиране.
Ако кандидатите за заемане на длъжността „главен учител“, отговарящи на изискванията за заемането ѝ, са повече от един, директорът извършва подбор по предварително обявени от него критерии.


Ако лицата, които в момента заемат длъжността „главен учител“ не отговарят на горепосочените изисквания според ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, който е качен на сайта на МОН за обществено обсъждане и предстои да бъде утвърден от министъра на образованието и науката, то на тях им се предоставя възможността до първото атестиране 2020/2021 г. да повишат своята квалификация до степен, позволяваща им да отговарят на изискването за заемането на длъжност „главен учител.
 С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 01.08.2016 г., заварените на съответните длъжности педагогически специалисти, които не отговарят на изискванията за заемането на съответната длъжност, запазват правата си докато заемат съответната длъжност, ако са отговаряли на действащите по време на възникване на трудовите им правоотношения изисквания.Промяна на Трудов Договор по Взаимно Съгласие

Промените по предварително договорените с Трудов Договор условия се отразяват с Допълнително Споразумение към трудовия договор. Обикновено изменението се прави на основание чл. 119, от КТ – „с изразено писмено съгласие между страните”. Допълнителните споразумения могат да бъдат различни:
  • Допълнително Споразумение за промяна на условията по Трудов Договор;
  • Допълнително Споразумение за промяна в мястото на работа;
  • Допълнително Споразумение за промяна на длъжността;
  • Допълнително Споразумение за промяна на възнаграждението;
  • Допълнително Споразумение за преобразуване на безсрочен Трудов Договор в срочен Трудов Договор
При промяна в условията на трудовия договор се изисква съгласието и на двете страни, което се удостоверява с техните подписи върху допълнителното споразумение. Същото се изготвя в два екземпляра, по един за всяка от страните. Без значение е коя страна е инициирала промяната. Желателно е в досието на служителя, чийто договор се променя, да се приложи копие от кореспонденцията между страните, касаеща промяната на трудовия договор. В личното досие на служителя задължително се пази и екземпляр от допълнителното споразумение.

Едностранна Промяна от Страна на Работодателя

Има редица случаи, предвидени в Кодекса на Труда, при които работодателят има право да промени определени условия по трудовия договор без да иска съгласието на работника / служителя. При тези случаи допълнителното споразумение е заменено със заповед на работодателя за едностранна промяна на условията по трудовия договор, например:
  • По реда на чл.118, ал.3 от Кодекса на труда – едностранно увеличение на трудовото възнаграждение;
  • По реда на чл. 120 от КТ – изменение на мястото и характера на работата при производствена необходимост или престой.
* чл.118,ал.3
С добавената в чл.118 КТ нова ал.3 е създадена още една законова възможност за работодателя да промени едностранно трудовото правоотношение.

Според тази нова алинея работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение.


Нуждата от тази промяна е спорна. И досега, когато даден работодател е искал да увеличи възнаграждението, той е имал възможност да го направи макар и формално да е било нужно да се премине през допълнително споразумение към трудовия договор. Едва ли практиката познава случаи, при които работник/служител би отказал да подпише допълнително споразумение с което се увеличава трудовото му възнаграждение.

Можем да предполагаме, че това право за работодателя ще се използва за облегчаване на отношенията между страните. И когато това е възможно без преговори и подготовка на допълнително споразумение към трудовия договор, размерът на възнаграждението да бъде увеличен едностранно от работодателя. По негова лична преценка и негова инициатива. Работодателят обаче не може едностранно да определи трудовото възнаграждение при сключване на трудовия договор, а само да увеличи неговия размер.

Текстът не дава възможност на работодателя да намалява вече договорено възнаграждение. Не може да се намалява и възнаграждение, чийто размер е бил увеличен едностранно от работодателя в предходно време.

Още ресурси по темата

Допълнително споразумение към трудов договор - бланка, описание и реквизити на документа

Saturday, 15 October 2016

График на олимпиадите през учебната 2016/2017 година

file:///C:/Users/Beta/AppData/Local/Temp/16_zapoved_olimpiadi.pdf
Олимпиада по български език и литература
Общински кръг – до 8 януари 2017 г.
Областен кръг – 6 февруари 2017 г. 10:00 часа
Национален кръг – 8 и 9 април 2017 г. (за 11. и 12.клас – РУО – Габрово, 9:00 часа); 10 и 11 април 2017 г. (за 7.клас – РУО – Стара Загора, 8:00 часа);
Олимпиада по английски език
Общински кръг – до 15 януари 2017 г.
Областен кръг – 6 февруари 2017 г. 14:00 часа
Национален кръг – 11 април 2017 г. (РУО – Благоевград, 10:00 часа)
Олимпиада по немски език
Общински кръг – до 31 януари 2017 г.
Областен кръг – 18 февруари 2017 г.
Национален кръг – 25 и 26 март 2017 г. (РУО – Сливен, 10:00 часа)
Олимпиада по руски език
Общински кръг – до 14 януари 2017 г.
Областен кръг – 11 февруари 2017 г. 9:00 часа
Национален кръг – 18 март 2017 г. (РУО – Пазарджик, 9:00 часа)
Олимпиада по испански език
Общински кръг – до 31 януари 2017 г.
Областен кръг – 18 февруари 2017 г. 9:00 часа
Национален кръг – 25 март 2017 г. (РУО – Стара Загора, 10:00 часа)
Олимпиада по френски език
Общински кръг – до 31 януари 2017 г.
Областен кръг – 18 февруари 2017 г. 9:00 часа
Национален кръг – 25 април 2017 г. (РУО – Кърджали, 10:00 часа)
Олимпиада по математика
Общински кръг – до 8 януари 2017 г.
Областен кръг – 8 февруари 2017 г. 9:00 часа
Национален кръг – 7, 8 и 9 април 2017 г. (за 7. и 8.клас – РУО – София); 7 до 10 април 2017 г. (за 9. до 12. клас – РУО – София)
Олимпиада по информатика
Общински кръг – до 13 януари 2017 г.
Областен кръг – 12 март 2017 г.
Национален кръг – 21 до 23 април 2017 г. (РУО – Видин)
Олимпиада по информационни технологии
Общински кръг – до 13 януари 2017 г.
Областен кръг – 18 март 2017 г.
Национален кръг – 13 и 14 май 2017 г. (РУО – Варна)
Олимпиада по история и цивилизации
Общински кръг – до 29 януари 2017 г.
Областен кръг – 25 февруари 2017 г. 9:00 часа
Национален кръг – 21 до 23 април 2017 г. (РУО – Сливен, 8:00 часа)
Олимпиада по география и икономика
Общински кръг – до 22 януари 2017 г.
Областен кръг – 18 февруари 2017 г. 9:00 часа
Национален кръг – 28 до 30 април 2017 г. (РУО – Пловдив, 8:00 часа)
Олимпиада по физика
Общински кръг – 14 януари 2017 г. 14:00 часа
Областен кръг – 19 февруари 2017 г. 14:00 часа
Национален кръг – 10 до 12 април 2017 г. (РУО – Разград, 8:00 часа)
Олимпиада по химия и опазване на околната среда
Общински кръг – до 22 януари 2017 г. 14:00 часа
Областен кръг – 12 февруари 2017 г. 9:00 часа
Национален кръг – 18 и 19 март 2017 г. (РУО – Варна)
Олимпиада по биология и здравно образование
Общински кръг – до 31 януари 2017 г. 14:00 часа
Областен кръг – 26 февруари 2017 г. 9:00 часа
Национален кръг – 1 и 2 април 2017 г. (РУО – Хасково, 9:00 часа)
СТАМАТОВ: УЧИТЕЛИТЕ ПОВЕЧЕ ЩЕ ПРИЛАГАТ КОМПЮТРИ, ТАБЛЕТИ И СМАРТФОНИ, НЕЗАВИСИМО В КОЙ КЛАС ПРЕПОДАВАТ
В Министерството на образованието и науката имаме за цел през следващата година да повишим дигиталните компетентности и умения на над 20 000 учители . Квалифицирането им е на стойност 20 млн. лв. и ще се осъществи основно чрез дистанционна форма. Целта е да поощри повече учители да започнат да прилагат компютри, таблети, смартфони по време на обучение в клас, независимо в кой клас преподават.
Това съобщи заместник-министър Диян Стаматов на конференция DigitalKidZ, която се проведе в Националния дворец на културата. Той добави, че настоящата реформа не са онези малки промени, за които всеки е чувал. Това е реформа, която променя изцяло светогледа в образованието. Целта е олекотяване на учебния материал, но да е с повече прагматичност и нови знания. Има и финансов ресурс, който да подкрепя реформата. За следващата календарна година МОН ще разполага за бюджета си с 230 млн. лв. повече, отколкото през настоящата година.
Стаматов съобщи и за голям проект на стойност 140 млн. лв. в сферата на училищното образование „Твоят час“, който е по Оперативна програма „Наука и и образование за интелигентен растеж“ за следващите две календарни години.
Амбициозната цел е да накара всички учители да променят своя светоглед така, че на учениците да им е интересно, а и да изпълни своята възпитателна стойност.
Заместник-министърът обясни, че с финансовия ресурс, насочен към образованието, реформата ще се осъществява плавно и постоянно, „за да се променят всички дефицити, които виждаме в образованието и в съпътстващите дейности – материална база, възпитание, социализация на децата, хранене на учениците, средата, в която се обучават, компютърни и други допълнителни техники. Материалната база трябва наистина да бъде съвременна и адекватна.“
Стаматов говори и за важната роля на неправителствения сектор, който освен да е критичен, трябва да бъде и проактивен, тъй като е важно промените да се осъществяват стъпка по стъпка.
Интересни факти за спецификите, за постиженията в образованието в своите страни разказаха Валери Дрейк – аташе по образователно сътрудничество към Френското посолство в София и Рита Ванска – програмен мениджър на Education Export Finland.
За важността на партньорството при дигиталното образование говори Любов Костова, директор на Британски съвет – България. Тя спомена и за успешни проекти, осъществявани съвместно с МОН.
Конференцията, на която присъстваха учители, родители и експерти с различен профил, бе организирана от Фондация „Дигиталните деца“.

Friday, 14 October 2016

В търсене на причината..... Един пропуснат урок от учителската стачка.....

............ родител е най-големият проблем на българското образование 20.05.2015 11:22 
 На днешната матура по български език и литература се падна Яворов. Зрелостниците трябва да разсъждават върху стихотворението "Ще бъдеш в бяло". За тези, на които това стихотворение не им говори нищо, го припомняме: 
 Ще бъдеш в бяло 
Ще бъдеш в бяло –
 с вейка от маслина 
и като ангел в бяло облекло…
 А мисля днес;
 света прогнил от зло не е,
 щом той е твоята родина.
 И ето усъмних се най-подир 
в невярата тревожна – искам мир.
 И с вяра ще разкрия аз прегръдки,
 загледан в две залюбени очи,
 и тих ще пия техните лъчи,
 – ще пия светлина, лечебни глътки.
 И пак ще се обърна просветлен
 света да видя цял при ярък ден.
 И нека съсипни се той окаже!
 (Веднъж ли съм се спъвал в съсипни,
 залутан из среднощни тъмнини?) 
Аз бих намерил и тогава даже
 обломки, от които да създам 
нов свят за двама ни, и свят, и храм.
 След оповестяването на темата в интернет се завъртяха коментари, предимно хулежни и предимно скептични. Повечето хора са на мнение, че това стихотворение е непосилно тежко и просто посмъртно няма как абитуриентите да се справят. Има обаче и много други, чиито коментари са сигнал за по-дълбок проблем.
 "Яворов трябва да бъде забранен!" "Да коментираш пиянските бъртвежи на кретени от миналото - наистина е безсмислица излишна. И това го слагат като основен предмет и пълнят главите на децата с непотребни глупости, а после нямало инженери и специалисти". "Ужасна тема" ""Ще бъдеш в бяло" ...това е тема за интелектуално размишление на чашка"
 Първо, изумително е как може да имаш извънземното самочувствие да наречеш един, ако не и най-великия български поет, "кретен от миналото". Има и вариант това да не е самочувствие, просто тъпотия. Да обиждаш едно от най-големите светила в българската литература, при положение, че вероятно не можеш да се сетиш и за едно негово (или на когото и да било друг) произведение, е доказателство, че проблемите в българското образование далеч не са там, където ни ги описват.
 Хора, които не зачитат или уважават знанието и не го смятат за важно, няма как да предадат на децата си убеждението, че образованието е ценност.
 Един тулуп, който не може да разбере защо Яворов трябва да бъде изучаван, няма защо да се изненадва, че драгоценният му наследник ще се провали на матурата и не може да върже 2 смислени изречения. Един тулуп, за който българската литература е "кретения" никога няма да може да възпита деца, убедени, че да учиш, да знаеш и да търсиш е важно. 
Това е много важна брънка в иначе разнебитената машина на българското образование - родителите. Защо никой не се запита дали не е възможно именно родителите да са виновни, че учениците, бъдещето на България, са масово неграмотни и незнаещи?
 Да, проблем с мотивацията на учителите има. От една страна са ниските заплати. От друга обаче, и тя е съществена, са именно учениците, много от които отиват всяка сутрин на училище като на война - с мисъл да се наложат, да унизят, да демонстрират превъзходство. Защото им е позволено. Системата е такава, а и имат защита. Когато един учител всекидневно бива провокиран или унижаван, няма как да поддържа висока мотивация. Но дори в тази ненормална среда, българските учители (поне повечето от тях), се справят. Отчаяно опитват да си вършат работата и да налеят нещо в 30-те празни глави, които имат срещу себе си. 
Стара мъдрост обаче гласи, че на някого насила можеш да му вземеш нещо, но насила не можеш да му дадеш. Така учителите често се удрят в стена от арогантност и непукизъм. Стена, която е станало възможно да се издигне в умовете на днешните младежи именно заради средата, в която са отраснали. 
Масово родителите са тези, които не са успяли да възпитат у децата си стремежа към знание и увереността, че това знание е ценност. Как тогава да имаме резултати? Едно дете, демотивирано, разглезено и слушащо по цял ден как Яворов е тъпак, как в училище се учат само глупости и как и да учиш, все тая, ще прекрачи училищния праг с уважение и желание? Как ще може да оцени едно красиво стихотворение? Как ще може да го разбере? Как ще има мотивация изобщо да мисли върху каквото и да било?
 Затова стига сме обвинявали само системата. Тя безспорно има страшно много пробойни и недостатъци, но нейната роля идва много по-късно. Първо е родителят. А родител, който хули Яворов, не може да се надява на нещо различно от един посредствен и преписващ син или дъщеря. Както и народ, който хули Яворов, не може да се надява на нещо различно от бъдеще на некомпетентност и объркани ценности.
 Автор: Десислава Любомирова

Прочети още : https://www.actualno.com/prostijat-roditel-e-naj-golemijat-problem-na-bylgarskoto-obrazovanie-news_473944.html
© Actualno.com

Един пропуснат урок от учителската стачка

избрано от Блога на Иво Райнов

 Преди девет години месец октомври беше особено страстен. По това време беше разгара на учителската стачка. Знаменити четиридесет дни, които не се забравят. Понякога с колеги се връщаме в спомените от онова време. Всички говорят с носталгия и със съжаление като за нещо хубаво, но някак изгубено. Всяка година пиша нещичко за онези славни дни. За да не ги забравяме. Защото това са дните на най-голямото достойнство, проявено от учителя през последните десетилетия. Колкото повече се отдалечавам от онези дни, толкова по-драматично ревизирам оценката си за резултата от най-голямата стачка в новата история на България.

......

 

Парите не са всичко. През есента на 2007-ма издържахме 40-сет дни без пари, но бяхме със сити души и учестени сърца. Имахме чест и достойнство в излишък. Всички. Колко от тези ценни качества успяхме да запазим? Колкото повече се отдалечаваме от стачката, толкова по-често виждам пречупени хора и чест, загъната в страх. Разединяват ни, изкушават ни, купуват ни. В дните на стачката бяхме респектиращи. Само за четиридесет дни успях да видя страх или неудобство в поведението на президент, министър-председател, министри, шеф на инспекторат, директори. Днес виждам страх в очите на учителите, когато се изправят срещу горепосочените. Тогава бяхме фактор, сега сме миманс. Бяхме дръзки, днес страхливи. Вместо обяснение чувам оправдания. Даниел Вълчев направил реформа, с която дал правомощия и сила на директорите. А какво се случи с нашата сила, която заливаше километри по софийските улици и площади? Истината е , че девет години ни отнемат инициативата.  Ние безучастно се съгласяваме.
Загубихме солидарността, най-плашещото оръжие ва четиридесетте бунтовни дни. Затваряме проблемите си в предметни гилдии, училищни общности, синдикални анклави. Като в консервни кутии. Рано или късно опираме до едни и същи проблеми, реагираме едва когато ни боднат. Като амебите. Прочетох стотици критики към новия закон, изумително сходни. Не чух за нито една солидарна проява на отпор или коригираща критика. Иззеха ни изконни правомощия. Друг ще ни одобрява учебниците, стратегиите, ще ни казва как да се отнасяме и да учим децата. Иззеха ни ги на всички. Изолираните случаи на съпротива получиха само виртуална подкрепа. Тепърва ще страдаме от недомислени текстове в закона и наредбите. Хора ще губят часове и работни места. Не ТЕ ни го наложиха, НИЕ го позволихме.
По време на стачката бяхме фактор с тежко мнение, което нямаше как да поместят. Неглижираха го, омаловажаваха го, но не можеха да го заобиколят. Е, сега мнението ни не струва нищичко. Проформа го канят, но после отива в коша. Да ме поправи този, който смята, че личното му мнение по някоя наредба или закона е взето под внимание. Отдавна не сме фактор. Чиновници, изпълнители, наемен труд, може би. Когато бяхме заедно, бяхме гласовити. Поединично няма не ни чуват.
Дали пък не програмирахме последствията още в онази грандиозна стачка. Тогава искахме пари и нищо повече. Залъгвахме се, че реформите ще ни подминат вместо да заявим претенция за водеща роля в тяхното проектиране и осъществяване. За да капитализираме достойнството и честта на гилдията, гордо развети като знаме на протеста. Тогава щяхме да останем и солидарни, и фактор. Загледахме се в парите и жертвахме толкова много от съграденото в стачните дни. Все така лесно разменяме чест и достойнство за проценти. Като мотото на последния учителски събор – „Вие получавате 10%, а ние започваме реформа“. С пари се купува мълчание и покорство, с достойнство и чест – уважение и влияние. Един пропуснат урок от голямата учителска стачка.