Thursday, 28 April 2016

Първи Национален учителски събор, 19 юни 2016 год

На 19 юни 2016 година ще се проведе първият Национален учителски събор в зала „Арена Армеец“, гр. София.

Целта на събора е:

Отваряне на образователната система към потребностите на обществото и повишаване на общественото признание на учителската професия

Задачи:

1. Приемане на харта на българския учител.

2. Повишаване информираността и съпричастността на обществото за предстоящите промени в образованието.

3. Създаване на обща визия за осъществяване на образователните промени

.4. Осигуряване на подкрепа от НПО, синдикати, родителски организации, медии за осъществяване на промените.

5. Популяризиране на учителската професия и възможностите ѝ за балансирано съчетаване на професионален и личен живот.

6. Формиране на нагласи за бързо и решително осъществяване на промените, но същевременно плавно и без сътресения.

7. Представяне на новите и основни моменти от държавните образователни стандарти.

Организатори са МОН, СБУ, НУС, Синдикат „Образование” към КТ “Подкрепа“.

Броят на делегатите е определен за всяка област, пропорционално на броя на учителите в региона.

Регионален инспекторат по образованието – Пловдив със съдействието на определени за всяка община и район координиращи директори ще организира участието на 1250 делегати от област Пловдив, 90% от които ще бъдат учители. 

При подбора на участниците от областта е предвидено участие на учители от всички училища, детски градини и обслужващи звена от областта пропорционално на броя им в отделните учебни заведения.

 Делегатите се определят от педагогическия съвет. 

Thursday, 21 April 2016

Министерството на образованието качи на сайта си списък на учебниците и учебните комплекти,


Министерството на образованието качи на сайта си списък на учебниците и учебните комплекти, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2016/2017 година и с това на практика откри процедурата по избора за 1. и 5. клас.
Списъка, утвърден със Заповед № РД09-143/19.02.2016 година и изменен и допълнен със Заповед № РД09-444/13.04.2016 година на министъра на образованието и науката, ще намерите тук:
Пълен избор на учебници ще има единствено в 1. клас, където ще се заявяват и закупуват досега действащите учебници и тетрадки.  За следващите класове ще се заявяват количества за попълване на резервите.
Единственият учебник, който не е включен в списъка на МОН, е учебникът по история за 5. клас. Това е така, защото се очаква наесен да се одобрят и да се изберат учебници по история за 5. клас по новата програма.  

Monday, 18 April 2016

Конкурс за приобщаващи педагогически практики

За учители и специалисти, работещи с деца

Представи си училище, в което цари атмосфера на разбирателство и взаимопомощ.
Представи си клас, в който учениците се учат да бъдат състрадателни, да вдъхват доверие и кураж.
Представи си учител, мъдър, уверен и смел, който вярва, че учениците му могат да постигнат всичко.
Представи си директор, който насърчава учителите и учениците, да търсят и да се развиват.
Представи си родители и учители, които заедно правят училището дом.

Приобщаващото училище насърчава всяко дете да се развива, да открива талантите си и смелостта да ги следва. Приобщаващото училище ще те подкрепи, когато ти е трудно и ще се гордее с успехите ти.

Това е твоето училище, за теб и за всички нас – едно училище за всички!

Център за приобщаващо образование стартира национална кампания „Дни на приобщаването“ 2016 - „Приобщаването започва от нас“. В рамките на три месеца, с много дейности и събития ще разясняваме и популяризираме принципите на приобщаващото училище. Философията на приобщаващото образование е философия на уважението, толерантността и вярата, че е по-хубаво и ценно да сме заедно.

Ако си учител или специалист, който работи с деца, сподели своя уникален професионален опит - как караш своите ученици да порастват, да учат заедно и да откриват света по свой начин. Как вдъхновяваш своите колеги.

Кой може да участва?  В конкурса могат да участват всички учители и специалисти, работещи с деца
Как? Като до 20 май 2016 г. ни изпратят своите добри приобщаващи практики на електронната  ни поща office@cie-bg.eu, заедно с три имена, телефон за връзка, училище или институция.

Всички добри практики ще бъдат публикувани на Priobshti.se.

Ще имаме специално жури: проф. д-р Силвия Николаева, Софийски университет „Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика;  Даниела Николова, директор ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ботевград; Лилия Кръстева, ръководител проучвания, анализи и методологии, Център за приобщаващо образование.
Критерии за оценка на училищна практика:
- Представяне на практиката. (Ще се радваме на снимков материал, които онагледява представената практика);
- Цел, която описаната практика си е поставила;
- В каква степен практиката подобрява средата и атмосферата в класната стая; в каква степен практиката подобрява ученето на децата;
- В каква степен практиката променя в желаната посока поведението на деца, родители и учители;
- Може ли описаната практика да бъде повторена от други.

За най-вдъхновяващите педагогически  практики сме подготвили много награди, предоставени от нашите партньори от Издателство Сиела.

Победителите ще бъдат обявени на Международния ден на детето – 1 юни, а награждаването ще се случи по време на заключителното събитие на 23 юни.

Прочетете повече за Кампанията „Дни на приобщаването“ 2016.

Дните на приобщаването с вашите ученици.


На прага на влизането на новия Закон за предучилищното и училищното образование, ние от Център за приобщаващо образование смятаме, че утвърждаването и разбирането на принципите на приобщаващо образование са от ключово значение за реализирането на философията на новия закон.
Ще се радваме да ни подкрепите в ангажирането на максимален брой участници в тази първа национална кампания, посветена на приобщаващото образовани и приобщаващото училище.
Повече за кампанията, може да видите на http://priobshti.se/campaign/

С уважение,
Център за приобщаващо образование

Център за приобщаващо образование
A: бул. Васил Левски 114, София 1527        
E: office@cie-bg.eu

Дни на приобщаването 2016

„Приобщаването започва от нас“
Център за приобщаващо образование стартира национална кампания „Дни на приобщаването“ 2016 - „Приобщаването започва от нас“. В рамките на три месеца, с много дейности и събития ще разясняваме и популяризираме принципите на приобщаващото училище. Философията на приобщаващото образование е философия на уважението, толерантността и вярата, че е по-хубаво и ценно да сме заедно.


Представи си училище, в което цари атмосфера на разбирателство и взаимопомощ.
Представи си клас, в който учениците се учат да бъдат състрадателни, да вдъхват доверие и кураж.
Представи си учител, мъдър, уверен и смел, който вярва, че учениците му могат да постигнат всичко.
Представи си директор, който насърчава учителите и учениците, да търсят и да се развиват.
Представи си родители и учители, които заедно правят училището общност.

Приобщаващото училище насърчава всяко дете да се развива, да открива талантите си и смелостта да ги следва. Приобщаващото училище ще те подкрепи, когато ти е трудно и ще се гордее с успехите ти.

Това е твоето училище, за теб и за всички нас – едно училище за всички!
ПРОГРАМА
 „Дни на приобщаването“ 2016

·         11 април, гр. София, 16:00 – 18:00 ч. – откриване на Дните на приобщаването 2016, S*Bar.

·         14 април, гр. Нови Искър, 11:00 – 14:00 ч. – „Спорт в делник и празник“, 171 ОУ „Стоил Попова“, гр. Нови Искър – Крос, Джаз за деца с Венци Благоев, Ателие за хвърчила, Ателие за рисунка.

·         15 април, гр. Ботевград, 10:30 – 12:30 ч. – Училищен празник по случай 8–мия рожден ден на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ботевград, Музикална програма, Ателие „Сръчните ръце на мама“, Ателие „Мама готви най-добре“, Спорни състезания „Аз и татко – нашия отбор, Джаз за деца с Венци Благоев, Ателие за хвърчила, Ателие за рисунка.

·         27 април, София 10:30 – 13:30 – „Празник на хорото“, 104 ОУ „Захари Стоянов“, София, Училищен празник на хорото, Джаз за деца с Венци Благоев, Ателие за хвърчила, Ателие за рисунка.

·         31 май, гр. Правец - „На крилете на песента“, ежегоден конкурс за изпълнители. Провежда се за 21 пореден път.

·         01 юни, гр. Правец – Училищен празник на ОУ „Васил Левски“, гр. Правец.  Киноложка изложба, Ателие за хвърчила.

·         02 юни, с. Долни Пасарел – Патронен празник на 202 ОУ „Христо Ботев", с. Долни Пасарел, Джаз за деца с Венци Благоев, Ателие за хвърчила.

·         9 юни, Френски културен институт, София, 18:30 -  Представяне на филма „Едно училище за всички“.

·         23 юни, София – Заключително събитие „Дни на приобщаването 2016“. Награждаване на участниците в конкурсите за рисунка, есе/разказ и приобщаващи училищни практики. Изложба на рисунки. Мястото ще бъде съобщено допълнително.

И още:
·         Конкурс за рисунка на тема: „Аз и моето училище“;
·         Конкурс за  разказ/есе на тема:  „Аз и моето училище“;
·         Конкурс за педагогически  практики;
·         Организиране на приобщаващ училищен празник.

Рисунките, есетата/разказите, педагогическите практики и снимки от празниците ще бъдат публикувани на Priobshti.se.

Срокът за изпращане е 20 май 2016 г.

Журирането ще се осъществи между 20 – 31 май, победителите ще бъдат обявени на Международния ден на детето – 1 юни, а награждаването ще се случи на заключителното събитие на 23 юни.
В конкурса за рисунка жури ще бъдат: Наталия Митева, програмен директор „Образование и библиотеки", Фондация „Америка за България“;  Дария Симеонова, актриса; Стефан Стефанов, експерт програми и проекти, Център за приобщаващо образование.
В конкурса за есе/разказ жури ще бъдат: Петя Кокудева, автор на детски книги; Ива Бонева, изпълнителен директор, Център за приобщаващо образование; представител на издателство „Сиела“.
В конкурса за педагогически  практики и празник  жури ще бъдат:  проф. д-р Силвия Николаева, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика; Даниела Николова, директор ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ботевград;  Лилия Кръстева, ръководител проучвания, анализи и методологии, Център за приобщаващо образование.
За най-вдъхновяващите рисунки, разкази и практики сме подготвили много награди, предоставени от нашите партньори: Театър София , Funtopia , Boulderland, Издателство Сиела, Ucha.se и други.

Критерии за оценка в конкурс за разказ-есе „Аз и моето училище“
·         Доколко есето отговаря на темата;
·         Как е структурирано есето;
·         Оригиналност на идеята и творчески подход;
·         Стил на изразяване;
·         Послания на автора.

Критерии за оценка в конкурс рисунка „Аз и моето училище“
·         Тематичност на рисунката;
·         Oригиналност и въображение;
·         Способност да се изрази темата с художествени средства;
·         Послание.

Критерии за оценка на педагогическа  практика.
·         Представяне на практиката. (Ще се радваме на снимков материал, които онагледява представената практика);
·         Цел, която описаната практика си е поставила ;
·         В каква степен практиката подобрява средата и атмосферата в класната стая; в каква степен  подобрява ученето на децата;
·         В каква степен практиката променя в желаната посока поведението на деца, родители и учители;
·         Може ли описаната практика да бъде повторена от други.

Критерии за оценка на училищен празник.
·         Тематичност;
·         Оригиналнос;т
·         Обхват и брой участници.

ОЧАКВАМЕ ВИ! 

Sunday, 10 April 2016

Бенатова: Властите трябва да....Бенатова: Властите трябва да обърнат

внимание на проблема с неграмотните

Данните показват, че за 20% от децата в пети клас българският е чужд език


Данните показват, че за 20% от децата в пети клас българският е чужд език.  Те четат машинално и са далеч от анализа и преразказа.  

„При този голям процент неграмотност и при този голям процент български граждани, които не говорят български език, от една страна се случва една голяма подмяна. От друга страна, един огромен поток от хора са евтина работна ръка и то в най-добрия случай”, коментира Миролюба Бенатова.

„Не е лошо всички български граждани да владеят български език, а се вижда, че това изобщо не е така. На мен ми се иска властите ни да обърнат внимание на този проблем”, каза още тя.  

Миролюба Бенатова се срещна с петокласниците в три училища в различни града на страната, за да провери до каква степен са грамотни децата на тази възраст и с какви проблеми се сблъскват техните учители. Гледайте! 

Образование БГ

Идейни сайтове за учители новатори


                               Все повече колеги черпят идеи и прилагат практики в класните стаи от различни
 сайтове.
 В днешно време порталите предлагащи такива алтернативи са много, но повечето 
 преподаватели не знаят за тях. Екипът на ОБРАЗОВАНИЕТО.БГ изготви списък с 
 информация за подобни източници, които учителите обичат и препоръчват.
 Допълнете списъка с коментар за ваш любим портал намерил приложение в училище.

Уеб сайтове за учителите

Pinterest – Уникален портал с много идеи и статии според вашия интерес. След регистрация
имате възможност да следите публикации на автори, които са ви направили добро впечатление.
Teachers Pay Teachers – В превод „Учители за Учители“ предлагащ множество техники и
разработки от учители. След регистрация можете да използвате безплатните предложения,
 както и платените.
Education.com – Статии, игри и разработки за учители.
KutaSoftware – Подходящ за изготвяне на листове за смятане по математика.
Super Teacher Worksheets – Полезен за всички предмети.
Read, Write, Think – Статии, планове и ресурси за учители.
The Measured Mom – Безплатни игри и идеи за принтиране.
Math Coach’s Corner – За всички класове.
The Positive Engagement Project – Инструменти и похвати за учители.
Newsela – Събития и документална грамотност.
Reading A-Z – Множество печатни материали за учители.
Cybrary Man’s Educational Websites – Колекция от сайтове за учители.
Enchanted Learning – Материали за учебна програма.
SMART Exchange – Обмяна на учителски опит и практики.
Brain Pop – Анимирани учебни материали.
Common Core Sheets – Работни листове за учители.
Teacher Brain – Подходящ портал за търсещите готови графики.
TeachHub – Уроци, новини, споделени практики.
Lesson Depot – Шаблони за учители.
Teaching Channel – Полезно видео от учители за учители.
Engage NY – Полезни материали от Държавен департамент на образованието в Ню Йорк.
Pete’s Power Point Station – Безплатни интерактивни занимания за деца.
Teachers’ Notebook – Платени разработки от учители за учители.
Mailbox – Безплатни и платени учебни практики.

Полезните сайтове за класната стая

Remind.com – Безопасна кореспонденция между учители и родители.
Moby Max – Интегрирана учебна програма за учители.
Discovery Education – Динамично качество в училищата.
Read Theory – Четене с разбиране.
FCRR – Център за четене.
GoNoodle – За по-лесно разбиране от страна на децата.
ABCya.com – Безплатни образователни игри в интернет.
Planbook.com – Лесно планиране на уроци.
Free Rice – Въпроси от различни теми. При правилен отговор се дарява ориз за бедните.
Flocabulary – Образователни песни.
Grammar Bytes – Викторини и граматика.
Utah Education Network – Интерактивни приложения.

Illuminations – Полезно при преподаването по математика.

Monday, 4 April 2016

Съботник

Днес, събота, 02 април 2016 г., се проведе първата  инициатива от благородните каузи,посветени на Великден, за които ученическата общност в СОУ“Свети Софроний Врачански“ доброволно ще работи. Тя бе организирана от Ученическия съвет и директора на училището и в нея участваха ученици, техни гости от други училища в Пловдив , учители, служители и работници.


Вижте повече в галериите на този блог и блога на УС