Tuesday, 24 May 2016

Monday, 23 May 2016

Ден на българската просвета и култура и славянската писменост

Честит да ни е светлият празник! В душите ни винаги да искри пламъкът на духовността,родолюбието и човечността,стремежът към нови бъднини и висоти на знанието!

Saturday, 14 May 2016


ЗАМ.-МИНИСТЪР СТАМАТОВ: ОБЛЕКЧАВАНЕТО НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ ЩЕ ДАДАТ ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ДА ПОСЕЩАВАТ МУЗЕИ


Създаваните нови учебни програми, които са първата стъпка към значимата промяна за облекчаване на учебното съдържание, и влизането в ход на финансирането по проект „Твоят час“ към ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще позволят на учениците да посещават музеи и други места, свързани със заплащане на вход. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов по време на кръгла маса „“Училището в музея, музея в училището“, организирана от Комисията по образование и наука и Комисията по култура и медии в 43-о Народно събрание, вчера.
Подготвяната съвместно с Министерството на туризма наредба, която регламентира режима за извеждането на ученици извън училището, е в напреднала фаза. Еднодневното извеждане ще бъде с облекчен режим, Остава да се решат детайлите по двудневни, тридневни и екскурзии за повече дни, обясни Стаматов.
Според заместник-министърът при посещение на музеи е необходимо да има по-голяма интерактивност при представянето на музейното съдържание. Това би създало много по-добра атмосфера за всеки един учител и ученик.

Friday, 13 May 2016

25 МАЙ ЩЕ Е НЕУЧЕБЕН ДЕН


25 МАЙ ЩЕ Е НЕУЧЕБЕН ДЕН


Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева издаде заповед, с която определя 25 май 2016 г. (сряда)  за неучебен ден за всички училища в страната.
Заради държавните зрелостни изпити на абитуриентите и националното външно оценяване след 7. клас неучебни са 18 и 20 май, а 19 май е определен за неучебен, но присъствен за учениците и учителите ден, в който ще се организират спортни празници.
24 май е официален празник – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Tuesday, 10 May 2016

Рамкови учебни планове

Приложение № 2 към чл. 12, ал. 2, т. 2
Рамков учебен план
за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, „Обществени науки“, „Хуманитарни науки“, „Музика“, „Изобразително изкуство“, „Предприемачески“ или „Физическо възпитание и спорт“
 
Образователна степен: Средна
I гимназиален етап
II гимназиален етап
 
Класове
Общо
Класове
Общо
ОБЩО
VІІІ
ІХ
Х
VІІІ – Х
ХІ
ХІІ
XI – XII
VІІІ – ХІІ
Учебни седмици
36
36
36
 
36
31
 
 
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
 
 
 
 
 
 
 
 
Български език и литература
144
108
108
360
108
93
201
561
Чужд език – …
648
144
72
864
72
62
134
998
Чужд език – …
 
72
72
144
72
62
134
278
Математика
108
108
72
288
72
62
134
422
Информационни технологии
36
36
18
90
 
 
 
90
История и цивилизации
 
144
126
270
 
 
 
270
География и икономика
 
72
90
162
 
 
 
162
Философия
36
36
72
144
 
 
 
144
Гражданско образование
 
 
 
 
36
31
67
67
Биология и здравно образование
 
90
72
162
 
 
 
162
Физика и астрономия
 
90
72
162
 
 
 
162
Химия и опазване на околната среда
 
90
72
162
 
 
 
162
Музика
18
18
18
54
 
 
 
54
Изобразително изкуство
18
18
18
54
 
 
 
54
Физическо възпитание и спорт
72
72
72
216
72
62
134
350
Общо за раздел А
1080
1098
954
3132
432
372
804
3936
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б
72
54
198
324
720
620
1340
1664
Общо за раздел А + раздел Б
1152
1152
1152
3456
1152
992
2144
5600
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В
144
144
144
432
144
124
268
700
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
1296
1296
1296
3888
1296
1116
2412
6300
Приложение № 1 към чл. 12, ал. 2, т. 1
Рамков учебен план
за общо образование за основната степен на образование

 
Начален етап
Прогимназиален етап
ОБЩО
Класове
Общо
Класове
Общо
І
ІI
III
IV
I – IV
V
VI
VII
V – VІІ
І – VІІ
Учебни седмици
32
32
32
34
 
34
34
36
 
 
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Български език и литература
224
224
224
238
910
170
170
180
520
1430
Чужд език – …
 
64
96
102
262
119
119
108
346
608
Математика
128
112
112
136
488
136
136
144
416
904
Компютърно моделиране
 
 
32
34
66
 
 
 
 
66
Информационни технологии
 
 
 
 
 
34
34
36
104
104
Човекът и обществото
 
 
64
34
98
 
 
 
 
98
История и цивилизации
 
 
 
 
 
68
68
72
208
208
География и икономика
 
 
 
 
 
51
51
72
174
174
Околен свят
32
32
 
 
64
 
 
 
 
64
Човекът и природата
 
 
32
68
100
85
85
 
170
270
Биология и здравно образование
 
 
 
 
 
 
 
72
72
72
Физика и астрономия
 
 
 
 
 
 
 
54
54
54
Химия и опазване на околната среда
 
 
 
 
 
 
 
54
54
54
Музика
64
64
48
51
227
68
68
54
190
417
Изобразително изкуство
64
48
64
51
227
68
68
54
190
417
Технологии и предприемачество
32
32
32
34
130
51
51
36
138
268
Физическо възпитание и спорт
64
64
80
85
293
85
85
72
242
535
Общо за раздел А
608
640
784
833
2865
935
935
1008
2878
5743
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за
раздел Б
96
96
80
85
357
85
85
108
278
635
Общо за раздел А + раздел Б
704
736
864
918
3222
1020
1020
1116
3156
6378
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В
128
128
128
136
520
136
136
144
416
936
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
832
864
992
1054
3742
1156
1156
1260
3572
7314