Wednesday, 31 August 2016

Кариерно развитие за отпадащи ученици

Сряда, 31 Август 2016 / 


Министерството на образованието и науката обяви обществена поръчка за над 300 000 лв., за да осигури кариерно ориентиране на отпадащи от учебния процес младежи. Средствата се осигуряват по европейската програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, предаде БГНЕС.
Миналата седмица МОН обяви друга обществена поръчка за над половин милион лева, която предвижда онлайн свързване между учениците и потенциални техни работодатели.
Разработването на инструменти за кариерно ориентиране на ученици, застрашени от отпадане включва създаването на тест, който ще има отделни субтестове, тъй като засяга учащи от 5 до 12-ти клас. Освен това, специално за нуждите на учениците със специални потребности, ще бъде адаптирани инструменти, които са изработени по друг европейски проект и се отнасят за системата на кариерно ориентиране в училищното образование.
Срещу сумата от малко над 300 000 лв. се предвижда и обучение на 150 кариерни консултанта и 126 педагогически специалисти от 42 училища, които ще трябва да провеждат тестовете със застрашените от отпадане от учебния процес младежи. Изпълненията на дейностите по проекта трябва да приключат до края на 2017 г. Доколко подобни проекти, които разходват европейски средства са полезни за подобряване нивото на образование и наука у нас, ще стане известно едва след приключването на дейностите.
Наличието на редица уеб-сайтове за кариерно развитие и оферти за работа, ориентирани и към ученици и студенти, в голяма степен правят излишни дейностите, с които МОН търси начини да усвои до края на 2017 г. близо 7,5 млн. лв., които Европейската комисия е отпуснала по проект “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Tuesday, 30 August 2016

30.08.2016

Отворено писмо на педагогическия екип от СУ „Нешо Бончев“ гр. Панагюрище


  Ние, учителите, вечно вярващи по донкихотовски, погледнахме за сетен път напред. Очаквахме Новото, защото имаме нужда от промяна. Ето защо преди старта на учебната година се заехме, разбира се с надежда, да проучим новите документи в системата на народната просвета. И останахме слабо казано изумени, усещайки, че край нас преминава „нещо”, което в крайна сметка се оказва „нищо”, въпреки че е многословно, с претенции за изчерпателност – Проект на наредба за приобщаващото образование.
 Винаги сме смятали, че безмисленото редене на членове и алинеи в един закон, сътворен от неуморните чиновнически глави, има някакъв лимит. Уви, когато човек чете алинеите в новите наредби, се убеждава, че и в това отношение човешките възможности са неограничени. Може би някои смятат, че трябва да сме горди от факта, че ни се вменяват допълнителни отговорности, присъщи за институции от ранга на социални отдели и центрове, които и в момента изискват безброй отчети и писма за направеното от нас в училище. Не, не сме горди, а притеснени. Защото сме учители и основното ни задължение е да учим и възпитаваме децата. Наредбата дава подробни инструкции как ни се отнема то.
 Ако тръгнеш да четеш това необичайно творение, трябва да си много упорит, защото то е изтъкано от ненужни повторения, объркваща обстоятелственост и неточност. Инициира се една тенденция за въвеждане на нови понятия, с които се назовават вече познати явления, документи и длъжности. Сякаш работата ни ще бъде по-ползотворна, ако използваме термините „рамка на оценка”, „координатор”, „кризисна интервенция”.
 Стандарт № 12 за приобщаващото образование определя каква обща и допълнителна подкрепа трябва да получат в училище учениците със специални образователни потребности; тези, застрашени да отпаднат от училище; невладеещите български език, както и тези със затруднения в обучението; децата, които не получават подкрепа от семейството си; учениците, подложени на тормоз; учениците с изявени дарби; учениците с проблемно поведение. С това сме съгласни. В училищата и в момента действат изградени комисии за подкрепа на ученици със СОП, комисии за работа с ученици с противообществени прояви, учителите провеждат системно и по график допълнителна работа с изоставащи ученици, готвят безвъзмездно ученици за олимпиади, състезания и др. И днес директорите награждават, според възможностите на училището, своите изявени възпитаници.
 Само че, според новия документ, не бива всичко да свършва дотук. Истинско безумие е идеята за всеки един ученик и конкретен случай да бъдат създадени екипи от учители и специалисти, които да правят оценка на потребностите за личностно развитие, да създават графици, да изготвят планове за действие и индивидуални образователни програми, да правят анализи и отчети. Или, най-простичко казано, във всеки клас ще има най-малко по 4-5 екипа – за ученици със СОП, за надарени ученици, за ученици с девиантно поведение и т.н. Служителите, писали наредбата, не са отчели, че освен ангажирането с няколко ученици с девиантно поведение, трябва да се ангажираме с много други. С този проект силите ни ще са свършили с писането и документирането на дейностите с учениците под средно ниво и няма да остане творческа енергия за останалите. Затова се питаме кога ще учим децата, кога ще се самоусъвършенстваме и подготвяме уроците си, за да бъдем в крак с времето и изискванията му. А директорите сигурно ще попитат по колко заповеди на ден трябва да издават за новосформираните екипи и кой ще осигури нужните средства за специалистите, посочени в наредбата – ресурсен учител, логопед, психолог и др.
 Качественото прилагане на този стандарт налага привличането на допълнителни човешки ресурси. Ние вече отдавна изпитваме нужда от учители и се примиряваме с какви ли не дипломирани кадри, без мотивация, знания и основни умения за работа в училище. Откъде ще намерим тези педагогически и непедагогически специалисти и за какви заплати? Как ще привлечем млади учители, като с цялата тази бумащина и вменени „нови” отговорности, ние предварително ги демотивираме. Освен в ролята на „ледоразбивач”, учителят трябва да изпълнява и задълженията на социалния работник, администратор, секретар и какво ли още не. Ако искаме добре работещи учители, нека им оставим време за творчество.
 В наредбата трябва да се даде много повече яснота за начина, по който протича процеса на приобщаване, неговия смисъл и ефекти за всички деца в класната стая. Нужна е ясна методика и план на работа, конкретни материали, с които да работят учителите, ясни и конкретни подходи и методи за работа. Най-шокиращото е задължението да бъде писан план за действие за всеки ученик. Добре, че нашите ученици не четат наредбите. Обидно е, че на децата ни се гледа като на стихийно бедствие, за което трябва да се вземат бързи мерки. Само при природен катаклизъм разумните хора правят план за действие. Времето, използвано за този писмен акт, бихме подарили на малкия човек, който е поверен в ръцете ни. Та нима нашите велики възрожденски учители, които са давали сърце и душа за просветата, не са достойни за възхищение, нима не са имали успехи в образователното дело, макар и без план за действие. Те са писали книги, проповядвали са идеи, изработвали са учебни пособия. Днес ние, учителите, често сме поставени в ситуацията да се гърчим от срам, било за лошо написаните от някого учебници, било за необмислени идеи, които трябва да проповядваме.
 Ние сме изпълнителни, по-скоро послушни, рядко имаме въпроси, тъй като за разлика от нашите ученици на нас няма кой да ни отговори. Но все пак ще попитаме: „Защо МОН не създаде план за действие, за да бъдат готови в срок учебниците по новата учебна програма? Защо не бяха създадени екипи, които да разгледат обстойно всеки член от наредбата, съвместно с учителите от страната? Защо не бяха апробирани идеите в новите проекти?” Въпросите задаваме с последна надежда да бъдем чути. Въпреки всичко пак сме готови да се отзовем на училищния звънец и да седнем на мястото си. Пак ще учим учениците си да търсят светлината дори там, където не очакват да я намерят. Ще ги учим, че някъде, някога, през девет планини в десета, ще намерят това, за което са мечтали и са се борили. А наум ще си казваме: „Кой знае…”
30.08.2016 г.
гр. Панагюрище
Източник: www.pia-news.com

Monday, 29 August 2016

Иновации за 
модерната класна стая  Прочети повече
 
 Windows 10
 Скъпи Преподаватели и Директори, 

Днешните училища имат изключителна възможност да инкорпорират технологиите и да ги използват в помощ на образованието. Същевременно динамиката и нуждата от поддръжка правят това трудна задача. Много от училищата по света използват „споделени устройства“ и често се случва учителите да поддържат тези устройства. 

Образователните институции могат да се насладят на разнообразието от нови функционалности в Windows 10 Anniversary Update като например по-лесна и бърза настройка на машините с помощта на новите инструменти, част от него. По този начин можете да се фокусирате върху това, което наистина има значение: иновации в класната стая! 
 
 
Прочетете повече
  
 Това е само част от многото иновации и предложения, които сме нетърпеливи да ви предоставим с последния Windows 10 Anniversary Update, който беше обявен през Август.
  • Anniversary Update, максимално опростява процеса по първоначална настройка. Учителите могат да направят това съвсем сами с три прости стъпки, дори без нуждата да търсят помощ от специалист. С новата функционалност, наречена “Set up School PCs” учителите могат да направят идентична настройка на всички машини в класната стая. 
  • Училищният IT администратор може да завърши процеса по настройка на „споделените машини“ в училище за няколко минути с помощта на новият Windows Imaging and Configuration Designer tool.
  • Windows 10 е по-бърз от всякога с първоначално време за log-in от 26 секунди и последващ log-in от 6 секунди. Това помага на класа, който използва „споделени устройства“, да увеличи продуктивността си.
  • За провеждане на независимо групово оценяване, “Take a test” създава браузър базирана, заключена и защитена среда за провеждане на онлайн тестове. Това е идеална възможност за провеждане на тестове без възможност за използване на copy/paste, достъп до файлове или друго, което може да отклони вниманието на учениците. За лесно създаване на тестове системата може да бъде свързана с всеки сайт за дигитално оценяване, според предпочитанията на преподавателя.
Благодарим ви за оказаната подкрепа към Windows 10; наша цел е да ви предоставяме всички последни иновации.
 
 
 
Windows 10 Устройства създадени за нуждите на образованието
 Windows 10Windows 10Windows 10Windows 10 
 Acer
Travelmate B117
Acer
Iconia Tab 8W
Acer
Aspire Switch 10 V
Lenovo
MiiX 310 LTE
 
 11.6’’ notebook с гумиран кант за допълнителна устойчивост. Това, създадено специално за образованието устройство, е с допълнителна издръжливост при изпускане, възможност да устои на 60kg натиск и устойчиво на поливане с течности.8 инчов таблет подходящ за нуждите на образованието с Windows 10. Поддържа всички стандартни мрежи плюс 3G. С 32GB вградена памет и възможност за microSD карта го правят подходящ за нуждите на образованието. Издръжливостта на батерията е от 7,5 часа.10 инчов таблет, подходящ да посрещне всички нужди в класната стая. Micro HDMI, 2 USB порта и възможност за MicroSD карта. Операционна система Windows 10. Разскачващата се клавиатура го прави перфектния избор както в класната стая, така и у дома. С тегло от 380гр., метален корпус и горила глас дисплей намира място във всяка една ученическа раница.Високо производителен таблет с разскачваща се клавиатура. Четири ядрен 1.44 GHz процесор и 4 GB RAM памет гарантират за високата продуктивност на устройството. С тегло от 580г. и Widows 10 го правят най-доброто решение за ученици и учители, които не искат да правят компромис с размера, за сметка на производителността.

Sunday, 28 August 2016

Класна стая, базирана на oблака и терминали

ИКТ стратегията на МОН предвижда да има един голям център за данни, към който да се свързва цялото образование. В него ще се съхранява цялата образователна информация, всички приложения и съдържание, които са нужни на едно училище. Нужни са и интелигентни терминали, като тези в стаята, които да се свързват с този център за данни, обяснява Орлин Кузов от МОН. - Живеем в един свързан свят, който става все по-свързан, и с такава класна стая, разчитаща на облака, учениците по-леко могат да станат част от глобалната общност. Цялата ИКТ стратегия на министерството е базирана на подобна облачна технология и разчитаме в близките 7 г. нещата в българското образование да се променят драстично. Уверени сме, че технологиите ще стават все по-достъпни, все по-лесни за ползване от всеки“, добави Кузов.
Терминалите
могат напълно заменят компютрите и таблетите в училищата, предоставяйки много по-сигурна среда за достъп, която се управлява много по-лесно отдалечено и премахва нуждата от ИТ специалисти и договори за поддръжка във всяко училище. Цялото електронно съдържание – е-учебници, мултимедийни уроци, интерактивно обучение и образователни портали, се ползват от отдалечените сървъри в облака. Всеки ученик влиза със собствен профил в системата и може да продължи учебното си задание от домашния си компютър.Няма опасност друг ученик да изтрие или повреди вашата досегашна работа, тъй като всичко – документи, приложения и други данни се пазят в облака.
Освен това терминалът харчи много малко енергия (до 70% по-малко от стандартно PC), а и да се повреди, замяната му става за минути и учениците могат да продължат оттам, докъдето са стигнали в момента на повредата.
Тъй като всички изчислителни задачи се извършват на сървърите, терминалното решение може да се ползва дори за най-сложни 3D графични приложения, нужна е само добра комуникационна свързаност. За класната стая  е достатъчна 30 Mbps връзка, предоставена от местния Интернет доставчик, или средно по 0,5 Mbps на терминал.


GOOGLE  влиза в класната стая  

 с обещания за по-малко фотокопиране и повече преподаване!

Приложението Classroom вече е на разположение, преведено на повече от 42 езика, включително български.
google-classroom (1)
Базираният в облака инструмент на Google е създаден с цел да премахне хартиения хаос от учебния процес и да ускори комуникацията между преподаватели и ученици, позволявайки на учителите да влагат повече време в същностното преподаване, отколкото във фотокопиране. Възползвайки се от функциите на другите уеб приложения на Google, Classroom дава възможности на учители и ученици за комуникация, споделяне на задачи, съвместна работа и оценяване в реално време. Учителите създават “виртуален клас”, в който добавят учениците, които след това могат да се включват като въведат 6-символен код за достъп до групата. Приложението се интегрира с Gmail и Google Drive и създава папка за всеки курс, където отиват всички учебни задания. Така те могат да бъдат редактирани и предадени на учениците с няколко клика.
Освен всичко, Google следи отзивите на учителите и учениците от работата с платформата. Една от най-големите промени, произлезли от този процес, е възможността учителите да дават съвети на учениците в реално време, още докато работят. Те могат да надникнат в документа, по който работи даден ученик и да добавят коментар, без да чакат той да предаде работата си за проверка.

Добрата технология не усложнява работата

Продуктовият мениджър на Google Classroom, Зак Йескел, е бивш гимназиален учител по математика. Той знае колко натоварващо може да бъде справянето с купищата хартия, свързани с предподаването и как това отклонява фокуса от подготовката за времето, прекарано лице в лице с учениците. Затова, елиминирането й като част от обучението, е една от основните цели на приложението.
Учителите също така имат възможност да нагаждат страницата на курса си, например като добавят учебна програма. Учениците пък имат нужда от универсално място, където да виждат заданията от всички курсове, в които участват. Тези и много други идеи произлизат от обратната връзка, която екипът на Google получава от потребителите.
Отделни функции на Classroom вече присъстват в останалите приложения на Google, но опита показва, че тяхното ползване в тази форма не е оптимално, особено когато става въпрос за няколко десетки ученика, всеки с различни потребности. Без Classroom учителите би трябвало да изпратят 30 отделни мейла (само в един курс), за да дадат задача на учениците и след това, в процеса на работа, да получат по няколко отговора на всеки. Това е твърде неефективно.
Според Йескел “Добрите технологии не усложняват работата и дават възможност на учителите да преподават както искат и както е най-добре за тях”. Той казва също, че обратната връзка от учители и ученици много е помогнала за следването на тази философия.
Google Classroom е резултата от всичко това. Той комбинира в себе си елементи на Google Docs, Drive и Gmail, за да направи възможно, например, изпращането на задание до учениците от един цял курс с един клик. Това е сравнително проста като концепция, но изключително полезна за учителите, функция. Освен това те имат възможност да наблюдават в реално време кой и кога предава работата си и да се свържат, ако трябва, с изоставащите. В същото време ясния поглед на учениците над активните задачи оставя малко място за оправдания, в случай, че не ги изпълнят навреме.
Едно от последните подобрения в Classroom е възможността двама или повече преподаватели да работят заедно в един “виртуален клас”. Те могат да разпределят помежду си всяка дейност, която е възможна в приложението – проверка на предадени работи от учениците, подготовка на нови задания и т.н. Също така имат възможност и за комуникация помежду си, в случай, че нямат възможност да се срещнат лице в лице.

Йескел обаче е далеч от мисълта, че Classroom е завършен: “Виждам това като едно добро начало на пътя, който имаме да извървим. Все още има много, което искаме да направим и още повече, което трябва да направим, за да стане универсално – подходящо за всеки учител и всяка учебна среда.”

Пет технологии, които ще променят класната стаяТриизмерен печат, добавена реалност, виртуална класна стая... Децата ни може още да не са срещали тези технологии дори извън училище, но не е изключено част от тях да навлязат в образованието преди да са се дипломирали.

Майкъл По коментира за изданието H
ongkiat, че е несигурно да се прогнозира накъде точно ще поеме приложението им, но това не е оправдание да не се размишлява как изгряващи звезди на технологичния и образователния сектор ще започнат да ги адаптират.

1. 3D печат

Знаете ли кое може да бъде по-добър подарък от комплект LEGO за едно 10-годишно дете? Пригоден за малчугани 3D принтер. Изглежда с бързото развитие на този уред и намаляващите му цени той в обозримо бъдеще ще стане част от класната стая.

Вместо да бъдат ограничавани в игрите им, може да бъде стимулирано въображението на децата и един 3D принтер дори може да им помогне по-добре да обяснят идеята си. Ако сега им е трудно да я изкажат с думи - просто я отпечатват и "визуализират".

В горните класове това води към първи опити в сложен дизайн и изработване на прототипи. Когато са овладели и подготовкато с CAD програми, те вече реално разбират какво означава да пестиш време и разходи.

За учителите, търсещи нови средства да преподават, това също е обещаващ уред, защото по-лесно могат да обяснят сложни концепции - например, молекулярни структури просто се отпечатват в триизмерен вид.

По-находчивите вероятно ще могат да отпечатат дори философска концепция.

2. Добавена реалност

Честно казано, добавената реалност (augmented reality или AR) още изглежда като лабораторен експеримент. Но в компютърните игри, очилата с вграден компютър и интернет връзка и някои приложения за астрономи, тя вече е факт за масово потребление.

Засега AR в образованието е ограничена до програмни приложения за смартфони и таблети, с чиято помощ върху заобикалящото ни се добавя нов информационен пласт.

Истинското преживяване обаче ще започне, когато освободим ръцете си - да стискаш телефона пред очите си наистина отвлича вниманието. Когато навлязат очила или интелигентни контактни лещи, ще може не само да се получава, поръчва и събира информация, докато изучаваш нещо, но и да се обучава дистанционно на хиляди километри, все едно си с в същата класна стая.

Само си помислете какви хоризонти разкриват подобни технологии пред запалените по история и археология, които ще могат да се разходжат из Античен Рим или Древен Китай и да си взаимодействат с обекти, образи и герои.

3. Облачни услуги

Това вече е реалност - никой ученик без домашно не може да се измъкне с оправдание "Кучето ми изяде тетрадката". При това не говорим за развития Запад, а и за Китай, където в един град са инсталирани над 6000 терминала за облачни услуги в 118 училища.

Край и на безумно тежките раници, пълни с учебници и пособия - всичко, от което ще има нужда, е таблет или удобен компютър (навиваните на руло OLED монитори вече показват колко леко и комфортно може да е подобно устройство). И разбира се, бърза връзка с интернет.

Край и на въпроси "Защо не си у вас да си пишеш домашното?". Защото отговорът е "Мога да го напиша навсякъде и по всяко време". Библиотеката на университета е достъпна 24/7, защото е дигитална.

Край и на отъствията по болест, защото можеш да се включиш от общежитието или квартирата (а и на много места задачите и домашните вече се раздават само по интернет).

На това място идват разговорите за виртуална класна стая и едновременно водене на няколко форума за спорове.

4. Сбогом на черната/бялата дъскаВижте само колко бързо намаляват цените и се увеличават инчовете на екраните на телевизорите и как все повече от тях са интерактивни тъчскрийн монитори, свързани с интернет.

Няма нужда човек да е особено проницателен, за да се досети, че това изглежда е заместителят на дъската в класната стая.

Впрочем, това изобщо няма да е "дъска", защото позволява генериране на безкрай комбинации от текст, звук, видео, изображения... А сега си представете, че екранът е свързан с мобилните устройства или монтираните върху бюрата на студентите решения от типа на
Microsoft Surface или Samsung SUR40 и едновременно приема техните реакции и решения.

Когато учениците са събрани около такава "маса", те се научават по-бързо и да комуникират, да работят в екип, да бъдат лидери и да оспорват авторитета на лидерите - и то не само в класа, но и по цял свят и в реално време. Експериментът SynergyNet в Durham University вече е един от примерите в тази посока.

5. Учене чрез игра

Вижте света, в който израстват децата на интернет епохата - задържане на вниманието за много кратко време, прескачане от YouTube към Facebook и 24 часа възможности за "ровене" в Google и Wikipedia.

Поколението на високото темпо е не на място в традиционното училище с бавния му и постъпателен ритъм на преподаване. Една от потенциалните пресечни точки между тях може да бъде обучението чрез игра. Видео игрите, които са смятани за голям враг на ученето, могат да бъдат ценен съюзник.

KinectEDucation, например, вече дава възможност на интересуващи се преподаватели и ученици заедно да учат, включително движения при свирене на музикални инструменти или танцови стъпки.

Посока, за която малцина се сещат в момента, е включването на ученици в създаването на компютърни игри. Не, не става дума за сложните елементи на програмирането, а за развиване на езикови умения, логическо и системно мислене, решаване на проблеми, тестване, разказване на история, сближаване с изкуството.

Да, вярно, че това изглежда далеч от огромното мнозинство от игрите, които се продават по магазините, но си помечтайте какво биха могли да направят - когато пораснат - четвъртокласници, участвали и създавали интерактивни игри. Те могат да се забавляват и вълнуват като напълно си спестят скуката на зубренето.

Friday, 26 August 2016

Мисли на един учител

2.02.2016

Доброто училище не се прави по стандарт, а от обичащи хора


  Наскоро едно дете получи психологически срив докато го изпитвах. От добрите деца, за които представянето и резултатът са важни. Не преиграваше, не се преструваше. Понякога училището и учителите будят страх. Представи се доста добре, допусна дребни пропуски. Но страхът остана по лицето и очите до края на часа, че и след него. Направих възможното за да снижа напрежението. В такива случаи учителят действа нестандартно, Извън стандарта… Преди седмица четох внимателно новия закон за средното образование. Открих изобилие от стандарти. За какво ли не. Не намерих стандарт за човечност. А силата на образованието е най-вече в това – умението да създаваш хора.
 Един ден в един клас държах поредната си „реч“ за постоянните отсъствия и непочтеното поведение на група тарикати, които се скатават от училище за сметка по-честните младежи и девойки. Разпалих се и заобяснявах, че мое задължение е да бъда еднакво справедлив към всички. После се сетих, че не видях и стандарт за справедливост. А как без справедливост се култивира уважение към правилата? Наскоро попаднах на повече от фриволно писмено послание от ученици към учител. Нахално прекрачена граница. А с границата на допустимо, приемливо и позволено се възпитава. Не прочетох нищо за стандарт за възпитание. Макар, че да възпиташ в ценности един човек е далеч по-важно и трудно от това да го научиш на четмо , писмо и компютърни умения. След обед на улицата ме спря непозната жена. Оказа се съседка на моята гимназия. Оплака се, че пространството пред нейната къща е превърнато в ученическа пушалня, непрестанно заривана от фасове и мръсотия. Почувствах се виновен заради неспособността да накажем едно демонстративно нарушение на всички правилници. Сетих се за моя колега, която вече месец не може да накаже заради родителски обструкции хулиганска проява на подопечен ученик. Все малки късове от стъпканата дисциплина. И стандарт за дисциплина няма. Нищо, че без нея няма ред и нормално училище. Не открих и стандарт за гражданин и гражданско поведение. Макар законът да е пълен с препратки към гражданското образование и свободния гражданин. А, да. Не открих и стандарт за свобода. Открих рестрикции на свободата. Особено на учителя. Притиснат от стандарти, страх от обществения съвет и угрозата да бъде освободен, ако не е удобен.
 Когато бях ученик стандартите съвсем не бяха на мода. Но смея да твърдя, че моите учители се справиха великолепно със задачата да направят от мен човек. И ако пиша тези редове с възмущение, то е заради факта, че са успели да ме възпитат на уважение към правилата, дисциплина и човешки качества. Ще ми простят, че не помня много от това, което са ми преподавали по своите предмети. Но помня строгите им съвети и загрижени напътствия. Понякога си мисля, че въпреки тоталитарното време са имали повече свобода от днешното демократично училище. В онези година съществуваше един стандарт, макар и неписан, този за учителя. Недостъпен за претенциите на родителите, уважаван от учениците и оставен свободно да обича и възпитава.
Автор: Иво Райнов, учител 
Гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф I“ гр. Ловеч
Източник: www.eratosten.wordpress.com

Thursday, 25 August 2016

Във връзка със запитвания, касаещи одобренията от МОН на  учебниците и учебните помагала на Експрес Пъблишинг и възможността за употреба на учебните помагала от 8 до 12 клас, вместо одобрените учебници, изпращаме следната информация:
-          Отговор от МОН, на запитване, гласящ, че че от 8 до 12 клас може да се работи с одобрени "помагала" вместо с "учебници", тъй като "помагалата" са по-съвременни и отговарят по-добре на настоящите педагогически нужди
-          Файл с одобрените учебни помагала на Експрес Пъблишинг


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК9-12Първа част "Upstream Intermediate B2",                                                             Втора част "Upstream Upper Intermediate B2+",                                                                             Трета част "Upstream Advanced C1, ръководства за учебната практикаЗаповед № РД 09-244/05.03.2015 г.АНГЛИЙСКИ ЕЗИК9-12Първа част "Upstream Intermediate B2",                                                           Втора част "Upstream Upper Intermediate B2+",                                                                             Трета част "Upstream Advanced C1, учебни тетрадкиЗаповед № РД 09-244/05.03.2015 г.


                                    
Wednesday, 24 August 2016

От кмета - кратко и ясно!?

България, Водещи

Учебната година започва с редица образователни промени

uchilishteНа 15 септември училищата ще стартират учебната година с редица промени. Измененията в учебния процес стават факт след приемането на Закона за предучилищното и училищното образование. От просветното министерство публикуват подробно всички новости.
Учебната 2016-2017 година ще стартира с нови наредби, нов учебен план и нови програми за учениците в 1. и 5. клас, промени в оценяването на учениците, които сега ще са в 1. и в 5. клас, и в графика на учебното време. Новите документи са изготвени и приети от Министерството на образованието и науката и са във връзка с влезлия в сила на 1 август 2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование.
Според новия график за учебното време децата в 1. клас ще учат до 31 май 2017 г., а в 4. клас – до 31 май 2017 г. Четвъртокласниците ще се завършват с национално външно оценяване по 4 предмета като математиката е възможен вариант за вход за гимназиите с профил математика и/или природни науки. В 7. клас обучението е до 15 юни 2017 г. и ще завършва с 3 национални външни оценявания – по български език и литература, по математика и по чужд език. Оценяването от изпитите в 7. клас ще е с точки и всеки ученик ще намери своето място в различен тип гимназия – профилирана или професионална. Държавните зрелостни изпити ще са на 19 и 22 май 2017 г. Раздаването на дипломите за средно образование ще е в определен срок – до 22 юни 2017 г. Нов учебен план през 2016-2017 г. влиза само за 1. и за 5. клас и обучението е по нови учебни програми.
За учебните предмети само в тези класове има годишно тематично разпределение, което се утвърждава от директора. В 1. и 5. клас ще се работи по действащите до момента учебници. Нов учебник ще има само по история и цивилизации в 5. клас. Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците влиза само за учениците, които през 2016-2017 г. ще бъдат в 1. и в 5. клас. В 1. клас оценяването е с качествени оценки и приключва с една обобщена качествена оценка. За 5. клас се предвижда броят на текущите оценки да зависи от броя на часовете по определен предмет /напр. ако предметът се изучава 2 часа седмично, ученикът не може да има по-малко от 2 текущи оценки по този предмет през срока/. Няма промяна в оценяването за 2. и 3. В 4. клас вече ще има оценки с количествен и качествен показател. До 4. клас децата няма да повтарят.
От 5. до 12. клас оценяването ще е с количествен и качествен показател(напр. отличен 6). Класни работи ще се правят по български език и литература, по математика и по чужд език. За учениците от начален етап, които не са усвоили знанията, се предвижда задължителна допълнителна лятна работа. Повтаряне след 5. клас ще има при оценка слаб 2. През предстоящата учебна година влиза в сила новата Наредба за организацията на дейностите в училищното образование. Според нея педагогическият съвет трябва да проведе заседание, на което да има избор на учебните планове за всяка паралелка в 1. и 5. клас и да се създаде организация за целодневно обучение на учениците от 1. до 7. клас. Педагогическият съвет избира и двата учебни предмета, които ще са балообразуващи за учениците, завършващи 7. клас. Оценките по тези предмети ще се преобразуват в точки и ще се прибавят към точките от националните външни оценявания по български език и литература и по математика, за да се образува балът на седмокласниците. От 2016/2017 г. започва създаването на професионално портфолио от всеки учител.
В портфолиото ще се отразява образователна квалификационна степен, професионална квалификация, допълнителна специализация, постиженията и успехите на учениците и личните успехи. Започва и задължителната вътрешноучилищна и извънучилищна квалификация. В сила влиза и Наредбата за приобщаващо образование, която е насочена към подкрепа на всеки ученик – от този със специални образователни потребности към надарените ученици и изоставащите ученици. В нея са изписани нови санкции за учениците. От тази учебна година влиза обучението по гражданското, здравното, екологичното, интеркултурното образование с всички изписани в наредбата теми за часа на класа. Всяко училище трябва да си разработи свой етичен кодекс. Класният ръководител ще изготвя план за часа на класа с темите, съответстващи на възрастта и подготовката на учениците. Ще започне и изграждането на система за училищна ритуализация и възможност за училищно самоуправление.
За 7. клас предстои компенсиране на пропуснатия материал по история, раздел Средновековие, география, раздел континента Европа, биология, раздел гръбначни животни по един от предложените 3 варианта: чрез часове в ЗИП, чрез часове в СИП или чрез преструктуриране на учебното съдържание. В сила влиза и Стандартът за детските градини, който налага актуализация на стратегията и разработване на програмната схема на детските заведения. Друга наредба, която също ще действа от 15 септември т.г., е Наредбата за информацията и документите, която въвежда нов дневник за подкрепа на личностното развитие. Започват и процедури по създаване на иновативни училища или паралелки.

Училищна психология 15 трика,които всеки учител трябва да знае


1. Когато група от хора се смеят, всеки инстинктивно поглежда този, който му е най -симпатичен в групата. (или този, който иска да бъде негов приятел). Така можете да идентифицирате взаимовръзките във Вашия клас.
2. Когато сте напрегнати в работата, или ситуацията изисква концентрация, е препоръчително да дъвчете нещо (ако регулирате теглото си, може да е дъвка). Това е свързано с подсъзнанието на човека и чувство за сигурност, тъй като обикновено се храним, когато не сме застрашени.
3. Ако някой е ядосан и ни крещи, е препоръчително да запазим спокойствие. Ако реагираме агресивно на агресивната среда, положението само ще се влоши. По-късно, този човек гарантирано ще се срамува от поведението си. Дори и да не го казва, ще знае, че не е бил прав. Това е изключително важно, при работа с агресивни родители
4. Когато човек отговаря на въпрос само частично, или твърде уклончиво, не питайте отново. Мълчаливо го погледнете в очите. Реакцията ще Ви изненада. Твърде вероятно да го притесните и ще предизвикате събеседника си, да продължи да говори.
5. Оказва се, изражението на лицето, не винаги е резултат от определени чувства. Доказано е, че то може да предизвика същите тези чувства, ако му зададем изражение. Примерно ако желаем да се чувстваме щастливи трябва да се усмихваме по- често и възможно най-широко.
6. По-добре е да не използвате изрази от рода на "Аз мисля" или "Аз предполагам" Те показват на събеседника Ви, че сте несигурен и е възможно да не Ви се доверят.
7. Преди важно интервю, среща с родителил или колега, който не познавате, е полезно да си представите, че сте свързани с това лице с дългогодишната връзка и близко приятелство. Така нашия вътрешен мир и ум с лекота ще пресъздадат положителна среда. Гарантирано, така Вие ще вдъхнете на другата страна спокойствие и увереност.
8. Ако ние сме в състояние искрено се зарадваме, от среща си с даден човек, гарантирано на следващата среща и той ще се радва да Ви види. (Между другото, кучето постоянно прави този трик с нас).
9. Хората са склонни да се съгласяват да ни дадат нещо малко, ако преди това са ни отказали нещо голямо.
10. Как върви определена  среща, колкото и странно да Ви звучи,  може да получите от позицията на краката на своя събеседник. Ако върха на обувките на събеседника Ви сочат на различно място, а не към Вас, това обикновено означава, че лицето, иска бързо да сложи край на разговора.
11. Ще присъствате на среща, на която се очаква да има критики към Вас. При такива обстоятелства, най-добре е да седнете до човека, който очаквате да Ви критикува. Гарантирано той ще загуби част от агресивността си и е твърде вероятно да промени намерението си да атакува. Дори и да го направи, ще бъде по-мек.
12. Голяма част от хора не могат да различат демонстрираната увереност и реалната увереност. Ако се научите да демонстрирате увереност, хората гарантирано ще бъдат привлечени от Вас.
13. Един добър съвет за класните ръководители . Поставете в класните стаи огледална стена или огледални повърхности. Хората се държат много по-правилно, когато се виждат отстрани, защото никой не обича да види себе си раздразнен и ядосан.
14. Винаги при първа среща с родител се опитвайте да видите цвета на очите му.  Той подсъзнателно ще усети топла връзка и чувство, че може да Ви има доверие, именно заради  удължения контакт с очите.
15. Опитайте при първа среща с родители, да не демонстрирате превъзходство и да не водите разговора от позицията на доминант (Вие на бюрото, а той прав до Вас). Създайте си място за провеждане на такива срещи, което да е приветливо и да има уют. В последствие, положителните емоции от тази среща, ще бъдат свързани и прехвърлени на Вас. Особено ако годината е първа за този клас, задължително трябва да проведете среща с родителите на всеки един ученик. Така ще създадете по - голямо доверие в родителя, ще можете да управлявате рисковите ситуации, да индентифицирате определени агресивни или рискови звена.
Защото искаме да сме полезни, ние от Института по качество в образованието, разработихме няколко свързани с темата обучителни модула, които могат да подобрят ефективността във Вашата работа и да изградят положителна работна среда. Модулите са разработени в няколко направления:

Изненада! Всички учители подписват нови трудови договори на 15 септември

Инспектори ще отчитат пред премиера как се преподава в училище
прочитания: 30706 | коментари: 12
София, България
Национален инспекторат по образование ще бъде създаден до края на годината. Това е чисто нова структура в средното образование. Целта ѝ не е да контролира и да санкционира, а да следи отвън качеството на образованието във всяко училище, обясни зам.-министърът на образованието Диян Стаматов.Това е следствие от новия Закон за предучилищното и училищното образование, който влезе в сила от 1 август. Все още не е ясно колко души ще е съставът на националния инспекторат. Той ще се назначава директно от премиера и е независим от Министерството на образованието и науката. Неговият състав като начало вероятно ще е малък - между 10 и 15 души, съобщи „24 часа”.

Те трябва да бъдат експерти в областта на образованието, защото измерването на качеството е труден процес, допълни Стаматов. До края на календарната година трябва да бъдат структурирани и обществените съвети - нова структура в образованието, която трябва да приобщи максимално обществото и общността към всяко училище, за да се знае какво се случва там по отношение на бюджета, на учебните планове и на цялостната организация.

До края на месеца пък трябва да бъде изготвен правилникът на обществените съвети. В тях ще влизат представители на учителите, на общината, както и ученици от гимназиалния етап.

Всички учители и училищни директори ще имат нови трудови договори на 15 септември. Досегашните няма да бъдат прекратявани, а само подновени, като в тях ще бъдат изписани новите имена на учебните заведения. Началното училище си остава начално. Основното вече ще е от 1-и до 7-и клас, а не както досега от 1-и до 8-и. Появява се новото училище - обединено (от 1-и до 10-и клас). СОУ става СУ още от този 15 септември. Гимназиите са профилирани или професионални. Регионалните инспекторати по образование пък вече се казват регионални управления по образование още от последния ден на юли. От 1 до 5 август промените в наименованията на учебните заведения трябва да бъдат регистрирани в Агенцията за вписванията с облекчена процедура. Училищата трябва да имат и нови гербови печати, за да се сложат на документите за завършен етап от образованието. Първо трябва да са готови печатите на средните училища и професионалните гимназии, в по-късен етап на началните и основните училища.

До края на август трябва да бъдат утвърдени държавните образователни стандарти, без които не може да започне учебната година. През август директорите трябва да подготвят актуализация на вътрешната си работна мрежа - правилник за дейността на училището, правилник за вътрешния трудов ред и правилник за безопасни условия на труд, обучение и възпитание. Те трябва да бъдат обновени и синхронизирани с новата нормативна уредба.

С новия закон всеки клас има свой собствен уникален учебен план, в който ще се включват учебни предмети, разпределени според спецификата на класа и възможностите на училището. От 1 септември педагогическите колективи трябва да приемат учебните планове за 1-и и 5-и клас, защото това са класовете, в които ще бъде приложен в пълната си сила новият закон. Пак дотогава учебниците по история за 5-и клас трябва да са стигнали до училищата.

По останалите предмети от учебната 2016/2017 г. ще се използват старите учебници за 1-и и 5-и клас, независимо от новите учебни планове, уточни Диян Стаматов. Това ще стане с указания в малки методически книжки като основно средство за разпределението по темите. До края на календарната година ще приключи първият етап от оценката на абсолютно всички учебници за 1-и и 5-и клас за следващата учебна година, както и за 2-и, 6-и и 8-и клас.

Големият проект “Твоят час” стартира от 1 октомври. Той е на стойност 140 млн. лв. евросредства и има за цел да организира извънкласната дейност, както и подкрепата на учениците, които бавно усвояват уроците. Те ще бъдат доограмотявани, ще получават допълнителна математическа подготовка. По този проект ще се подкрепят и напредналите ученици. Квалификацията на учителите започва още от следващата седмица. Първи ще бъдат обучавани новоназначените директори, за да им бъде лесно да прилагат новите правила, свързани със закона.


Началото на учебната година ще доведе до промяна в разпределението на учебното време на 7-и клас. Този 7-и клас е първият, който завършва основно образование през учебната 2016/2017 г. За да нямат учениците никакви пропуски в знанията си обаче, ще трябва да учат по един допълнителен час в седмицата, за да усвоят три раздела по три предмета от 8-и клас, обясниха от министерството на образованието.

Става дума за 3 раздела от учебниците по история, география и биология от 8-и клас. По история трябва да наваксат Средновековието, по биология - уроците за безгръбначни животни, и обучението за континента Европа по география. Следващата учебна година законът продължава за 1-и и 5-и клас, продължава за 2-и, 6-и и 8-и клас.
  

Tuesday, 23 August 2016

Нови правила за правописа са в сила от днес


Буквар

От 1 септември “Вие” се пише само с главна буква, узаконяват е-фактура и м-пазар

Промените са най-различни – от опростяване на стари правила до въвеждане на още по-сложни. Те са дело на езиковедите от Института по български език на БАН, които са оторизирани от държавата да следят и контролират развитието на родната реч. Промените са описани в увода на правописния речник. Той ще излезе сега, а самият речник догодина, съобщава в.“Труд“.
Какви са промените, които трябва да спазват всички, и да се учат в училищата?

– В официалната кореспонденция учтивото обръщение ”вие” ще се пише само с главно “В”, когато се отнася и до едно лице, и до много. Или ако се пише до началника на дадена институция, вече ще е “Пиша Ви, г-н Х”. И ако се пише до цяла група хора: “…Вие, уважаеми колеги…” Досега “вие” към много лица беше с малка буква.
– Въвежда се цяла нова глава за малките букви. Тук е другата голяма промяна при изписването на институциите в различни видове изречения. Например Съюзът на филмовите дейци ще се пише, както и досега с главно “С” и останалите букви малки. Във всяко следващо изречение “Съюз” обаче също трябва да е с главно “С”. Или друг пример – Българска академия на науките, спомената веднъж в текста, в следващите изречения тя вече е Академията. По този начин ще се изписват имената на министерства например, когато не са съществителни нарицателни, обясни Милен Томов от института. Например: Министерството на вътрешните работи съобщава… В следващото изречение се пише Министерство. Ако обаче служител на МВР напише “Отидох до министерството”, то вече се възприема като място, сграда и “м” е малко. Това правило не е ново, а е старо, винаги е било такова, но го припомняме, защото има много грешки в тази посока, обясни проф. Владко Мурдаров, шеф на Секцията по съвременен български език. Реално обаче старото-ново правило ще усложни писането и ще предизвика доста грешки, тъй като от години този тип думи се пишат с малки букви.
– Изрично се уточнява писането на големи и малки букви в абревиатури, които са имена на институции като БНБ и БНТ. При пълното им изписване само първата дума в тях ще е с главна буква, а всички останали – с малки. Това важи и за всички подобни наименования. Причината – езиковедите се опитват да защитят речта от агресията на чуждата реч. В нея, а и не само, има правило – всичко с главни букви. В резултат у нас се появило и изписване на месеците с главни букви.
– Изписани са правила за текстовете на снимки, таблици, графики и диаграми. Изискването е текстът да е горе, долу, в центъра и вляво. Но не и вдясно. Причината – наложена практика. Текстовете в тях ще изглеждат като малки заглавия – започват с главна буква, но без точка.
– Опростени са максимално правилата за запетайките. Не е променено по същество къде се поставят, но са изчистени обяснителните текстове, които сега се разбират само специалистите, каза проф. Мурдаров.
– Препоръчва се писането само с малки букви на вече наложени съчетания като питагорова теорема, рентгенов апарат, брайлова азбука и т. н.
– Въвежда се нова норма за писането на думи като е-правителство, е-търговия, м-пазар (мобилен пазар) и т. н.
Източник: София Утре

Monday, 22 August 2016

МИНИСТЪР КУНЕВА ПОДПИСА ЗАПОВЕДИ ЗА ВАКАНЦИИТЕ И ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЗИ И НВО


22 август 2016 г.
Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева подписа заповедите за ваканциите и неучебните дни и за провеждане на държавните зрелостни изпити, националното външно оценяване за IV, VII, VIII и X клас през учебната 2016-2017 г.
В утвърдения график за учебното време са посочени началото и краят на ваканциите през 2016-2017 г. с изключение на лятната ваканция.

Ваканциите за учебната 2016-2017:

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за І – ХІ клас
04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. – зимна за ХІІ клас
08.04. 2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за І – ХІ клас
13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за ХІІ клас

Неучебните дни през 2016-2017 г. ще са:

07.11.2016 г. неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент
19.05.2017 г. ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ
22.05.2017 г. втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика
25.05.2017 г. неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и славянската писменост
Началото на втория учебен срок ще е на 09.02.2017 г. за І – ХІ клас и на 07.02.2017 г. за ХII клас.

Вторият учебен срок ще за завършва по следния график:

15.05.2017 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
31.05.2017 г. І – ІV клас (14 учебни седмици)
15.06.2017 г. V – VІІІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2017 г. V – VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2017 г. VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2017 г. ІХ – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2017 г. XI клас (20 учебни седмици за паралелки за придобиване на професионална квалификация)

Задължителни държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2017 г.:

19 май – Български език и литература;
22 май – втори задължителен изпит по предмет по избор;
26 май – 2 юни – матури по предмет по желание на ученика.

Националното външно оценяване за IV клас:

10 май – Български език и литература;
12 май – Математика;
15 май – Човекът и природата;
16 май – Човекът и обществото.
Едновременно с ДЗИ, както и досега, на 19 и 22 май 2017 г. ще се проведе и националното външно оценяване по български език и литература и по математика за VII клас. Изпитът по чужди езици ще се проведе на 29 май 2016 г.
Националното външно оценяване по чужд език за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език ще е на 23 юни 2017 г.
Онлайн оценяването на дигиталните компетентности за учениците от X клас ще е от 12 до 16 юни 2017 г.
Министър Кунева подписа и заповед за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2016 – 2017 година.
За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2016-2017 година
Сесия януари
– За първа, втора, трета и четвърта степен – 26.01.2017 г.
За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2016-2017 година:
Сесия юни-юли
а) За втора степен – 06.06.2017 г.
б) За трета и четвърта степен – 09.06.2017 г.
в) За първа степен – 04.07.2017 г. или 25.07.2017 г. (в зависимост от учебния план, по който се осъществява обучението в отделните училища – ПУ, ПГ, помощни училища, ВУИ, СПИ).
Сесия септември

– За първа, втора, трета и четвърта степен – 08.09.2017 г.