Чужд опит

Финландските уроци
Във Финландия учителите работят в сътрудничество с други членове на училищния състав; те не са "държани отговорни" от стандартизирани изпитни схеми, защото такива няма. Учителите съставят свои собствени изпитни схеми, чиято цел е да ги информират относно напредъка и нуждите на учениците им. Те дават най-доброто от себе си, защото това е тяхна професионална отговорност.
Както Паси Сасълберг показва в книгата си Финландски уроци, учителите и други професионалисти там са движени от вътрешна мотивация, а не от надеждата за бонуси или от страха да не бъдат уволнени. Вътрешната мотивация е онова, което те се опитват да предадат и на своите ученици. При липса на стандартизирани изпитни схеми, според които да се сравняват учениците и училищата им, учителите трябва да развиват и да разчитат на интереса към ученето у самите ученици.
За онези, които възприемат сериозно необходимостта от подобряване на учителската професия, днес може би е подходящия момент да се повишат стандартите за навлизане в професията и подобряване на учителското образование. Ако бихме искали да се поучим от примера на Финландия, ние бихме избирали добре подготвени кандидати, бихме изисквали академичен успех и магистърски степени, и бихме направили смислена сертификацията на учителската професия.

Защо Финландия е на върха в образованието ?

Можете ли да споменете името на известно лице във Финландия? Исторически епизод? Налагането на забележителност?  Не, че Финландия няма, имат своя дял от олимпийски атлети, брилянтни архитекти, както и технологични магнати, но „Nokia“ е всичко , което повечето хора могат да отговорят, когато ги питат за тази малка северна нация.
Освен ако не сте учител. Тогава думата „Финландия“ ви изпълва със страхопочитание. Защото всеки в образованието, знае, че Финландия е международната звезда на образованието.
През 2006 г. програмата за международно оценяване на учениците (PISA) извърши проучване на 15-годишна възраст и  „академични умения, за 57 нации. Финландия се класира първа в областта на науката, на огромен марж от 5%, втора по математика (на  една точка от Китайско Тайпе), и на трето място в четенето (оглавявано от Южна Корея).
Някой може да каже, че това е невъзможно. Все пак, само един поглед на PISA година след година подсказва въпросът: Как Финландия бълва толкова много запалени учащи се ?
„Няма пот,“ освен в сауна

На пръв поглед, финландската образователна система изглежда, че ще произвеждат само хипи страхливци. Проверете ежедневните удобства: Училищата често имат шезлонги с камини, но не и звънци. Финландските студенти не носят униформи, дори често не носят обувки.
И въпреки че академичните стандарти са високи, никога не е обременен с повече от половин час за домашна работа на ден. Финландските деца ходят на училище по-малко дни от 85% от другите развити страни (макар и все още повече от американците), както и тези учебни дни  са по-къси от международните стандарти.
Финландските учители се радват на също толкова безгрижно споразумение. Те работят средно 570 часа на година, почти половината от общия брой на САЩ от 1100 часа. Те също така се обличат небрежно и обикновено се наричат ??с първите им имена (Aino, Helmi, Viivi, Eetu и ??др.).
Е тайната сигурно е значителна финансова инвестиция? Не. Финландия харчи само $ 7.500 за ученик, което е значително по-малко от средно  $8700 на САЩ.
И така, как Финландия произвежда най-добрите световни млади учени използвайки минимални време и пари в брой?
Нивото на обучение
Системата на обучение на финландските учители се стреми да привлича вниманието, за разлика от Америка, където обучението се разглежда като „Резервна“ професия, със заети предимно от долната трета на завършилите колежа. Това уравнение се обърна във Финландия, където учителите могат да се похвалят с най-висок професионален статус (следвани от лекарите.)
25% от финландските младежи избират учителската професия като тяхна цел в кариерата си, но само една малка част успяват. Само 10% до 13% от кандидатите получават   магистърска степен в областта на образованието .
След цялата упорита работа, наградите са щедри, но не непременно финансови. Учители печелят щедри $ 45 до $ 50 на час за начално училище, $ 75 до $ 80 за средно образование. И все пак някои далеч по-неефективни страни като Испания и Германия плащат на учителите повече.
Вместо това, финландският учители се радват на огромна независимост. Позволено им е да разработват свои собствени планове за урок и да избират свои собствени учебници Финландските учители смятат работата си като творческа и като начин за изява.

Отново за Финландия

 Образователната система във Финландия
Автор: Анастасия Грозева, психолог
Един психологически анализ
Напоследък много дискутирана и актуална е темата,  свързана с проектозакона за предучилищно и училищно образование в България.  От тази година е задължително то да се случи от 5г. възраст, а през 2016г. се предвижда да е задължително от 4г. възраст.
Провокирани от търсенето на алтернативни модели на образование, решихме да разгледаме и да представим различните образователни модели по света.
Преди да започнем представянето на различните модели, трябва да изясним кои са най-важните компоненти, за да може едно дете да се развие здравословно психически в предучилищната група, както и на по-късен етап в училище.
Първият най-важен компонент е чувството на сигурност. Детето трябва да се чувства сигурно, приемано, обичано в новата среда. Това означава да има срещу себе си личност, която да го приема в неговата пълнота, която да не го осъжда и критикува, която да му помогне да опознае себе си и света, да обикне себе си и останалите. Личност, която да е мост между семейната среда и крехко въведение в света. Това е личността на учителя, към която детето да може да има пълен психологически положителен трансфер. Този учител трябва да търси неговите индивидуални характеристики и да го подпомага в неговите търсения и нужди. Сигурна среда означава и липса на страх. Страхът се появява, когато детето бива препитвано, критикувано, осмивано, когато няма положителна среда и неговата личност е под постоянен прицел на оценяване.
Вторият най-важен компонент е чувство на приемственост. Тогава, когато детето бива приемано в неговата пълнота – с неговите силни и слаби страни, с неговите положителни и отрицателни страни.
Третият компонент е възможност за експериментиране и изследване на света около детето, взаимодействия с него . За да може детето да развие максимално своя потенциал, то трябва да може да експериментира, да практикува и да вижда на практика не само резултатите от определено действие, но и неговия принос  като творящо същество. А именно възможността да участва в света, оставяйки диря от своята уникалност.
Четвъртият компонент е положителна самооценка. За да може детето да се изгради здравословно, то трябва да има положителна самооценка. Това е възможно единствено когато социалният свят, в който детето се оглежда, дава положителна обратна връзка. Тук от особено значение са значимите други – родителите, учителят, приятелите.
Петият компонент е способност за свързване с останалите. За да може детето да се свърже с останалите, то трябва да има налице положителна самооценка и да има благоприятна среда, която да го приема. Да не страхува да разкрие себе си и да има подпомагаща фигура (учителят), който да спомага за неговото свързване с групата.
Ще анализираме дали именно тези  компоненти са налични  в различните образователни системи по света и у нас. Ще започнем с образователната система във Финландия.
Най-добрата образователна система в света
В последното проучване за най-добри образователни системи – PISA (Международна програма за оценка на ученици)  на челно място е Финландия и това е така от 2003г. Удивителен е фактът, че през 2008г. ООН определя финландската и датската образователна система като най-добрите образователни системи в света. Каква е причината за тези постижения и какво се крие зад тези отлични резултати?
За сравнение България в това прочуване обикновено е на незавидното  45 – 48 място.
Структурата на финландското образование

Финландските родители имат правото да изберат от 3 годишна възраст да запишат децата си на детска градина. Това е избор по желание. Тези родители, които изберат да гледат децата си в домашни условия, биват подпомогнати финансово от държавата.
Предучилищното възпитание във Финландия започва от 6 годишна възраст. То също е доброволно, и близо 90% от населението се възползва от тази възможност.
Училищното образование е задължително за деца между 7г. възраст и 16г. възраст. Това задължение е въведено през 1921г.
През 60те и 70те години се състои образователна реформа по модел на образованието на ДДР. До този момент образователната финландска система е била по шведски модел, но след реформата тя става центрирана към индивидуалните образователни потребности на всеки ученик.
Достъпност на образованието
Във Финландия не съществуват частни училища. Държавната политика е да се изравни нивото на обучение във абсолютно всички училища, така че родителите да имат увереност, че всяко училище предлага високо ниво на образование. Това е финландската образователна политика от 40 години. В основата на философията на финландското образование е да се даде възможност за образование на всички един гражданин. Образованието се финансира от държавни фондове и е безплатно, включва освен образованието, топъл обяд, материали, учебници, транспорт за децата, които живеят в по-отдалечени райони. Също така учениците могат да се записват в извън учебни школи по интереси. Училищата биват финансирани според нуждите им. Повече финансиране получават училищата с по-голям брой деца в нужда – деца на социално слаби граждани или имигранти.
Наблюдава се изключителна симбиоза между отделните политически партии, които имат единомислие върху образователната политика и при политически промени не се налагат образователни реформи. Това осигурява стабилност на учителите в работата им. Този факт споделя министъра на образованието на Финландия, Хена Викунен.
Учителите като криъгълен камък за успехите в финландското образователна система
За да имат финландските ученици толкова добри резултати, безспорна е основополагащата роля на учителите и тяхната мотивация за работа, квалификация и подход към учениците.
Учителската професия във Финландия е една от най-престижните и високо платена (около 2500 Евро месечно). Критериите за прием на учител в учебно заведение е изключително завишено. Освен отлични познания върху предмета си,  учителите задължително трябва да представят магистърска степен по педагогика. По-трудно е да се влезе с предмет педагогика, отколкото с медицина. Само един на десет кандидата бива одобрен.  Учителят изпробва своите учителски умения пред аудитория с опитни учители преди да влезне в класна стая с ученици. За разлика от картината в други страни, учителите във Финландия след завършването си, продължават да се развиват в учителската професия.
Високо ниво на автономност, отговорност и доверие към учителите
Но високата мотивация на учителите не идва само от престижната и високо платена професия, но повече от свободата на действие, автономността с която разполагат. Във Финландия не се работи със стандартизирани изпитни системи, а учителите имат право сами да избират методите на преподаване, както и материалите, с които работят.  Това им дава както изключителна автономност, така и голяма отговорност. В същото време правителството и гражданите имат високо ниво на доверие към учителите. Те участват в един и същ профсъюз и всичките му участници имат за цел да подобряват и изграждат учебната система.
Близост между учител, дете и родител
Друга причина за високата мотивация на учителите е контакта им с децата, който е топъл и приятелски.  Те познават добре своите ученици, както и учениците добре познават учителите си, имат им доверие и се чувстват подкрепяни. Освен с учениците, учителите изграждат топли отношения и с родителите.
Учителите са центъра на образованието на децата. Разбирайки това, финландците разбират най-важното – когато детето има личност, към която да направи своя положителен психологически трансфер, с която да се свърже, която да повярва в способностите на детето, то няма как да не разкрие максимално потенциала си. „Аз съм тяхната училищна майка”, споделя учителка в едно финландско училище. Учениците работят с години с един и същ учител.
Липса на конкуренция и оценъчна система
Финландските ученици  не получават оценки до края на началното образование. След което имат оценки по 10 то балната система –  от 4 до 10. Темповете в началото на образованието не са стресиращи, тъй като се цели плавен преход към света на знанието. Конкуренцията между учениците не се насърчава. Няма и сравнение между резултатите на отделни ученици или училища. Всички се стремят към покриване на базово ниво на знание, за което се отделя допълнително време за работа с всички ученици.
„Елитарността тук не се цени толкова много колкото във Франция”, споделя 20 годишната Урсула, която е била възпитаничка както на финландската образователна система така  и на френската.
Работа в екип
Във финландските училища се набляга не само на ненасърчаването на определени ученици, но и се подпомага работата в екип. По-силните ученици помагат на по-слабите като по този начин се подсилва чувството им за отговорност и лидерство. Също така по-големите ученици помага на по-малките, като следствие на тази позиция, която е доста желана,  получават диплома, която могат на по-късен етап да използват ако искат да работят като детегледачи.
Не може да не се забележи липсата на агресия в финландската класна стая. Обяснението е, че не се насърчава конкуренцията,а  се работи както върху екипна работа, така и изключително работа с най-слабите.
Училището се нагажда спрямо всеки отделен ученик, а не обратното
Уникалната система на финландското образование е, че училището се нагажда спрямо всеки един отделен ученик. Поради тази причина особено внимание се обръща на деца със специални образователни потребности. За тях, както и за всички други има екип от специалисти, чиято цел е да подпомогне всяко дете по отделно в неговото развитие.
Екип от специалисти
Със екип от социален служител, логопед, кинезитерапевт, психолог разполага всяко едно училище. Специалистите освен, че приемат учениците в собствен кабинет, организират и обща екипна работа  с учителите. Тук се разчита на работата на специалистите за превенция и ранно откриване на затруднения в ученето и развитието и работа върху това.  Във финландските училища не се допуска да има изоставащи деца. Именно този екип от специалисти се грижи за това всяко дете да получи нивото на образование, от което се нуждае.
Работа с най-нуждаещите се
Усилията са насочени към на-слабите в класа, без това да повлиява на останалите. Така се постига един минимум на образование, до които е достигнал абсолютно всеки един ученик от всяко едно училище.
Изучаване на чужди езици и интернационални програми
Нещо върху което много се набляга е изучаването на чужди езици и интернационалното обучение, участието в множество обменни програми с други държави. Учениците изучават около 6 езика в периода на образованието си.
Проекто-базирано образование
Финландските ученици имат привилегията да имат много практични занимания, като при тях не се учи наизуст, набляга се върху разбиране,а  не наизустяване. Образованието е проекто-базирано и с широко застъпване използването на информационни и комуникационни технологии
Чувство на комфорт и уют
Влизайки в училище, децата се събуват, сякаш са си у дома
Обучението във Финландия набляга на учене без страх. Атмосферата в класната стая е изключително спокойна и приемствена.
Свобода при работа
Свободата на работа е изключително ценена от учителите, които дават на учениците да случат със слушалки музика до като решават задачи, ако това им помага при концентрация.
Свобода на избор
Гимназистът сам определя кога се яви на матура и колко години са му необходими, за да се подготви.
 Малък брой ученици
Професор Валийарви,  директор на Финландския институт за образователни изследвания, твърди че една от причините за резултатите в образованието във Финландия е малкият брой ученици.
Учене през целия живот
Финландската образователна система инвестира изключително много в образованието  като набляга върху учене през целия живот. Предлага се и образование за възрастни.
Психологически анализ 
Усещане за компетентност и добра самооценка
Финландският ученик има за дълги години един доверен учител, с когото може да изгради връзка на доверие. Не случайно учителите се възприемат като училищни родители. Те са следващото стъпало след родителите, които подпомагат развитието на детето и го подготвят за срещата със света и неговата социализация. Учителите познават добре ученика и семейството му. Целият свят на детето е в кръговратен диалог и всички допринасят за развитието на детето. Детето се чувства важно поради индивидуалното внимание, което получава. В неговите затруднения то бива подпомогнато допълнително от специалисти, а не осъждано поради неуменията му. Малкият брой на ученици в класа допринася от своя страна за чувството за принадлежност и сплотява учениците  както и подпомага индивидуален подход. Неагресивната среда, липсата на оценки, участието в проекти, работата в екип, работата с най-слабите и не-елитаризирането на най-добрите спомагат за постигана на приемствена и добронамерена среда, в която за постигане на конкретни цели всеки един от екипа има своето важна и основополагаща роля. Възможността на силните ученици да помагат на по-слабите, както на по-големите на по-малките, изгражда чувство за грижа към ближния, повишаване усещането за компетентност, от което се получава повишена самооценка и увереност.
Вратата към себе-познанието е опознаване на другия
Изучаването на много чужди езици не е също без значение, тъй като те подпомагат изключително много за  изграждане на невронни връзки в мозъка. От друга страна интернационалните програми подпомагат за опознаване на други култури, разширяване на кръгозора, което отново води до една по-добра самооценка и даване на възможност за по-високи когнитивни резултати.
От друга страна правителството прави всичко необходимо персонала не само да е добре квалифициран, но и да има всички необходими възможности за преквалификация. Формулата обучение през целия живот стимулира учителите да се преквалифицират и да се обучават непрестанно. Високата оценка на обществото също не  е малко решаващ фактор за това учителите да дават всичко от себе си.
Емоционален комфорт => когнитивно развитие
Тъй  като емоционалното и когнитивното развитие при децата вървят ръка за ръка, и формулата емоционален комфорт следователно когнитивен успех е налична,  нищо чудно че резултатите на финландската образователна система са толкова добри. Когато е осигурен емоционалния комфорт и индивидуален подход към всяко дете .
Като заключение може да добавим, че Финландската образователна система не случайно е на челно място в световен мащаб. За сега тя е единствената, която е успяла да постигне психо-емоционален комфорт в развитието на ученика с което си гарантира не само когнитивен успех, но едно здравословно психологическо израстване на децата. В основата й лежи индивидуалната връзка учител-ученик, въвличане на родителите, респектиране личността на всяко дете, подпомагане на най-слабия и работа в екип.


 

 

Други образователни системи,ползващи се със завидна репутацияИрландската образователна система
Образованието в Ирландия е задължително от 6 до 16 годишна възраст, или докато учениците завършат три години гимназия. Повечето деца обаче тръгват на училище на 4 години. В Ирландия има над 3,200 основни училища, повечето от които се финансират основно от държавата, с допълнителна помощ от местни дарители. Гимназиалното образованив включва над 750 професионални, общински училища и гимназии с различни профили. Почти 60% от учениците учат в гимназии; 26% учат в професионални училища; а 14% - в общински училища и гимназии с различни профили. Гимназиалното образование се състои от три години долни класове, следвани от две или три години горни класове. При горните класове съществува изборна преходна годишна програма. След последните два горни класа, учениците получават или установеното зрелостно свидетелство, или свидетелство за професионално или приложно обучение.

Система на средното образование във Великобритания

Образователната система във Великобритания се е развивала в продължение на много векове и в наши дни е подчинена на строги стандарти за високо качество. Образованието в страната е задължително за всички граждани на възраст 5-16 години. В рамките на самата система съществуват два сектора – държавен (безплатното образование) и частен (платените учебни заведения). Британското средно образование се счита за едно от най-престижните в света и е гаранция за успех в по-нататъшния живот и кариерата ви.
В Англия всички държавни и частни училища обучават тийнейджъри от 11 до 16 години и ги подготвят за получаването на GCSE (General Certificate of Secondary Education) – обща диплома за завършено средно образование или на GNVQ (General National Vocational Qualification) – национално свидетелство за професионална квалификация. Мнозинството от ученици, идващи от чужбина, постъпва в британските средни училища (най-често в частните училища-пансиони) на възраст 11-13 години. Формирането на разсъждаващ творчески, уверен в себе си, самостоятелен млад човек – това е една от основните задачи на британските учебни заведения. Учениците преминават специален, общ цикъл на обучение по различни предмети, който завършва с полагане на изпита Common Entrance Examination. Успешното вземане на последния е задължително условие за постъпване в по-горна образователна институция. 14-16 годишните ученици целенасочено се подготвят за изпити (обикновено по 7-9 предмета) за получаване на дипломата за средно образование, наречена General Certificate of Secondary Education.
На 16-годишна възраст, след завършването на задължителния цикъл, тийнейджърите могат или да напуснат училище и да започнат работа или да продължат образованието си, за да постъпят в университет. На желаещите да кандидатстват във висше учебно заведение се предлага двугодишния курс A-levels. След първата година от това обучение се полагат специални A-levels изпити, а след втората - такива за A2-levels. През първата година също така задължително се изучават 4-5 предмета, а през втората 3-4. Няма обаче задължителни дисциплини за изпитите, а всички предмети даден ученик си избира индивидуално от 15-20, предложени му от учебното заведение, като по този начин сам определя специализацията си, на която ще се посвети по време на 5-6 годишния си престой в университета. Много често чуждестранните кандидат-студенти, идвайки да учат във Великобритания, започват обучението си именно от A-levels.
Класическото британско училище-пансион представлява най-често учебно заведение, в което има на едно място всичко необходимо, както за процеса на обучение, така и за ежедневния бит. Болшинството от учениците, преподавателите и даже директорът му живеят на територията на неговия кампус в течение на цялата учебна година. Това е един истинско „малко образователно градче”. Най-често престижните училища с вековни традиции имат добре поддържана собствена, прилежаща към тях, територия, на която са разположени учебните корпуси, всички останали видове сгради за живот, хранене и т.н., спортните площадки, терените за футбол и т.н. видове спорт, басейните, тенис-кортовете и много други постройки, съоръжения и обекти. Някои пансиони разполагат дори със собствени бази за занимания с ветроходство, конен спорт, ръгби, фехтовка и др. На разположение на учениците в много от тях има собствено кино, танцови и компютърни зали, както и различни клубове по интереси.

Топ 20 на образователните системи според "Пиърсън":

1. Южна Корея

2. Япония

3. Сингапур

4. Хонконг

5. Финландия

6. Великобритания

7. Канада

8. Холандия

9. Ирландия

10. Полша

11. Дания

12. Германия

13. Русия

14. САЩ

15. Австралия

16. Нова Зеландия

17. Израел

18. Белгия

19. Чехия

20. Швейцария

No comments:

Post a Comment