ДЗИ и НВО

ДЗИ и НВО 2016/17 учебна година

Националното външно оценяване за IV клас:


10 май – Български език и литература;
12 май – Математика;
15 май – Човекът и природата;
16 май – Човекът и обществото.
Едновременно с ДЗИ, както и досега, на 19 и 22 май 2017 г. ще се проведе и националното външно оценяване по български език и литература и по математика за VII клас. Изпитът по чужди езици ще се проведе на 29  май 2016 г.
Националното външно оценяване по чужд език за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език ще е на 23 юни 2017 г.
Онлайн оценяването на дигиталните компетентности за учениците от X клас ще е от 12 до 16 юни 2017 г.


ПО-ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

Сесия май-юни
1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

  • Български език и литература - 20.05.2015 г., начало 08,00 ч.

  • Втори държавен зрелостен изпит - 22.05.2015 г., начало 08,00 ч.

  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26 май 2015 г. - 05 юни 2015 г.


2. График на дейностите
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити - 09.03.2015 г. - 20.03.2015 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити - до 19.05.2015 г.
Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 19.05.2015 г.
Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити - до 19.05.2015 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 09.06.2015 г.

Сесия август-септември
1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

  • Български език и литература - 27.08.2015 г., начало 08,00 ч.

  • Втори държавен зрелостен изпит - 28.08.2015 г., начало 08,00 ч.

  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 31 август 2015 г. - 04 септември 2015 г.


2. График на дейностите
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити - 06.07.2015 г. - 17.07.2015 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити - до 24.08.2015 г.
Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 25.08.2015 г.
Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити - до 25.08.2015 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 11.09.2015 г.


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - 2014/2015 Г.Дати за провеждане за учебната 2014/2015:


ІV клас
учебен предмет                              дата

БЕЛ                                           07 май 2015
Математика                              08 май 2015
ЧП                                             12 май 2015
ЧО                                             13 май 2015
VІІ клас

 
учебен предмет                              дата

    БЕЛ                                            20 май 2015
    Математика                               22 май 2015
    КОО"ОН,ГО и религии"          26 май 2015
    Чужд език                                   27 май 2015
    КОО"Природни науки и .."       28 май 2015


VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език
Чужд език                                 19 юни 2015 г.


No comments:

Post a Comment